2016-02-27

Pracownicy Zespołu Radców Prawnych

mgr Krzysztof Nieckarz - Radca Prawny

pok. 7

tel. 133061063

Załatwia sprawy:

 • opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów aktów prawnych Rady Miejskiej i Burmistrza;
 • opiniowanie projektów umów, zarządzeń i porozumień Burmistrza;
 • obsługa prawna Burmistrza oraz doradztwo prawne na rzecz Wydziałów Urzędu;
 • wydawanie opinii prawnych;
 • realizacja innych zadań przewidzianych w przepisach ustawy o radcach prawnych.

 

mgr Agata Kustra-Frączek - Radca Prawny

pok. 7

tel. 133061063

Załatwia sprawy:

 • opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów aktów prawnych Rady Miejskiej i Burmistrza;
 • opiniowanie projektów umów, zarządzeń i porozumień Burmistrza;
 • obsługa prawna Burmistrza oraz doradztwo prawne na rzecz Wydziałów Urzędu;
 • reprezentacja przed urzędami i organami orzekającymi;
 • realizacja innych zadań przewidzianych w przepisach ustawy o radcach prawnych.

mgr Renata Sobolewska - Radca Prawny

pok. 7

tel. 133061063

Załatwia sprawy:

 • opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów aktów prawnych Rady Miejskiej i Burmistrza;
 • opiniowanie projektów umów, zarządzeń i porozumień Burmistrza;
 • obsługa prawna Burmistrza oraz doradztwo prawne na rzecz Wydziałów Urzędu;
 • reprezentacja przed urzędami i organami orzekającymi;
 • realizacja innych zadań przewidzianych w przepisach ustawy o radcach prawnych.