Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 168/2021 Burmistrza Brzozowa
z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie przedłużenia dzierżawy
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów
położonej w miejscowości Brzozów.
29.07.2021 więcej
Zarządzenie Nr 167/2021 Burmistrza Brzozowa
z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie oddania w dzierżawę
nieruchomość stanowiącą własność Gminy Brzozów,
położoną w miejscowości Brzozów.
29.07.2021 więcej
Zarządzenie Nr 166/2021 Burmistrza Brzozowa
z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie podania do publicznej
wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy
Brzozów.
29.07.2021 więcej
Zarządzenie Nr 165/2021 Burmistrza Brzozowa
z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Odbioru
Inwestycji p.n.: „Remont Pokrycia dachowego budynku OSP
Grabownica Starzeńska".
27.07.2021 więcej
Zarządzenie Nr 164/2021 Burmistrza Brzozowa
z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji do oceny
Kart zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa" - edycja
2021.
22.07.2021 więcej
Zarządzenie Nr 163/2021 Burmistrza Brzozowa
z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na
stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w
Humniskach.
21.07.2021 więcej
Zarządzenie Nr 162/2021 Burmistrza Brzozowa
z dnia 20 lipca 2021 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
Gminy Brzozów na rok 2021.
21.07.2021 więcej
Zarządzenie Nr 161/2021 Burmistrza Brzozowa
z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na
stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brzozowie.
16.07.2021 więcej
Zarządzenie Nr 160/2021 Burmistrza Brzozowa
z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego
konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brzozów z
zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego.
15.07.2021 więcej
Zarządzenie Nr 159/2021 Burmistrza Brzozowa
z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej
do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola
Samorządowego Nr 1 w Brzozowie.
13.07.2021 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się