Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 12/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie kontroli problemowej
wykonywania zadań obronnych w Urzędzie Miejskim w Brzozowie
oraz w jednostkach podległych i nadzorowanych na 2019 rok.
18.01.2019 więcej
Zarządzenie Nr 11/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie wykazania lokalu użytkowego
do wynajmu w drodze przetargu.
18.01.2019 więcej
Zarządzenie Nr 10/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie wykazania lokalu użytkowego
do wynajmu w drodze przetargu.
18.01.2019 więcej
Zarządzenie Nr 9/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu
nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu.
18.01.2019 więcej
Zarządzenie Nr 8/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad
przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej z
budżetu Gminy Brzozów dla samorządowych instytucji kultury.
18.01.2019 więcej
Zarządzenie Nr 7/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu
finansowego budżetu Gminy Brzozów na 2019 r.
18.01.2019 więcej
Zarządzenie Nr 6/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 9 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie własne w
sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w
Brzozowie.
11.01.2019 więcej
Zarządzenie Nr 5/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie przedłużenia dzierżawy
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów
położonej w miejscowości Brzozów.
11.01.2019 więcej
Zarządzenie Nr 4/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie podziału wydziałów na
stanowiska pracy, w Urzędzie Miejskim w Brzozowie.
10.01.2019 więcej
Zarządzenie Nr 3/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w
Brzozowie.
10.01.2019 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się