Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 102/2018 Burmistrza Brzozowa
z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia własnego
Nr 154/2012 z dnia 10 września 2012 r.
15.06.2018 więcej
Zarządzenie Nr 101/2018 Burmistrza Brzozowa
z dnia 08.06.2018 r. w sprawie powołania Komisji odbioru
końcowego "Przebudowa instalacji zimnej wody w budynku Urzędu
Miejskiego i Starostwa Powiatowego".
13.06.2018 więcej
Zarządzenie Nr 100/2018 Burmistrza Brzozowa
z dnia 06.06.2018 r. w sprawie powołania Komisji odbioru
końcowego "Przebudowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej
Nr 1 w Brzozowie".
13.06.2018 więcej
Zarządzenie Nr 99/A/2018 Burmistrza Brzozowa
z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej
ds. wyboru ostatecznych odbiorców projektu pn. "Wymiana
indywidualnych źródeł ciepła na wysokosprawne lub/i
niskoemisyjne dla gospodarstw domowych na terenie Gminy
Brzozów".
13.06.2018 więcej
Zarządzenie Nr 99/2018 Burmistrza Brzozowa
z dnia 1 czerwca 208 r. w sprawie przedłużenia dzierżawy
nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzozów
położonych na terenie Gminy Brzozów.
04.06.2018 więcej
Zarządzenie Nr 97/2018 Burmistrza Brzozowa
z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na zadanie p.n.: "Modernizacja dróg gminnych w
ramach Funduszu Sołeckiego na terenie gminy Brzozów"
04.06.2018 więcej
Zarządzenie Nr 96/2018 Burmistrza Brzozowa
z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej
do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola
Samorządowego Nr 2 w Brzozowie.
30.05.2018 więcej
Zarządzenie Nr 95/2018 Burmistrza Brzozowa
z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej
do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola
Samorządowego w Starej Wsi.
30.05.2018 więcej
Zarządzenie Nr 94/2018 Burmistrza Brzozowa
z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej
do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola
Samorządowego Nr 2 w Humniskach.
30.05.2018 więcej
Zarządzenie Nr 93/2018 Burmistrza Brzozowa
z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej
do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły
Podstawowej Nr 2 w Humniskach.
30.05.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się