Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 157/2018 Burmistrza Brzozowa
z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji
Przetargowej do przeprowadzenia II publicznego przetargu ustnego
nieograniczonego na sprzedaż autobusu marki AUTOSAN A0909 L.03
12.5t wersja S SMYK.
14.08.2018 więcej
Zarządzenie Nr 156/2018 Burmistrza Brzozowa
z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia na sprzedaż w
drodze II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego pojazdu
- autobusu marki AUTOSAN A0909 L.03 12.5t wersja S SMYK.
14.08.2018 więcej
Zarządzenie Nr 154/2018 Burmistrza Brzozowa
z dnia 9 sierpnia 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie
powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego
się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
09.08.2018 więcej
Zarządzenie Nr 152/2018 Burmistrza Brzozowa
z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania
nieruchomości Nr 2660 o pow 168 m2, położonej w Górkach,
stanowiącej własność Gminy Brzozów na rzecz Powiatu
Brzozowskiego.
06.08.2018 więcej
Zarządzenie Nr 151/2018 Burmistrza Brzozowa
z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie przekazania w drodze
darowizny na rzecz Gminy Nozdrzec nieruchomości.
06.08.2018 więcej
Zarządzenie Nr 150/2018 Burmistrza Brzozowa
z dnia 2 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
03.08.2018 więcej
Zarządzenie Nr 149/2018 Burmistrza Brzozowa
z dnia 2 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
03.08.2018 więcej
Zarządzenie Nr 148/2018 Burmistrza Brzozowa
z dnia 2 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
03.08.2018 więcej
Zarządzenie Nr 147/2018 Burmistrza Brzozowa
z dnia 2 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
03.08.2018 więcej
Zarządzenie Nr 146/2018 Burmistrza Brzozowa
z dnia 2 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
03.08.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się