Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 8/2018 Burmistrza Brzozowa
w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za korzystanie z
własnych przyborów kancelaryjnych przez pracowników Urzędu
Miejskiego w Brzozowie w 2018 roku.
17.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 7/2018 Burmistrza Brzozowa
w sprawie upoważnienia pracownika do działania w imieniu
Burmistrza Brzozowa w zakresie wydawania decyzji
administracyjnych.
17.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 5/2018 Burmistrza Brzozowa
w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla
dyrektorów (kierowników) i zastępców dyrektorów
(kierowników) jednostek organizacyjnych Gminy Brzozów.
10.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 4/2018 Burmistrza Brzozowa
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i wprowadzenia regulaminu organizacyjnego.
10.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 3/2018 Burmistrza Brzozowa
w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji
Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Brzozowie.
10.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 2/2018 Burmistrza Brzozowa
w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Komisji przetargowej.
03.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 1/2018 Burmistrza Brzozowa
w sprawie ustalenia Regulaminów: gospodarowania środkami
publicznymi powyżej 30000 euro oraz ramowych procedur udzielania
zamówień publicznych
03.01.2018 więcej