Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 77/2018 Burmistrza Brzozowa
z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie przedłużenia dzierżawy
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów
położonej w miejscowości Przysietnica.
17.04.2018 więcej
Zarządzenie Nr 76/2018 Burmistrza Brzozowa
z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie przedłużenia dzierżawy
nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzozów
położonych na terenie Gminy Brzozów.
17.04.2018 więcej
Zarządzenie Nr 75/2018 Burmistrza Brzozowa
z dnia 16.04.2018 r. w sprawie powołania zespołu do szacowania
szkód łowieckich na terenie działki nr 561 i 562 położonej w
miejscowości Przysietnica.
17.04.2018 więcej
Zarządzenie Nr 73/2018 Burmistrza Brzozowa
z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na zadanie p.n.: "Usługa udzielenia
kredytu długoterminowego w kwocie 4 000 000,- zł."
06.04.2018 więcej
Zarządzenie Nr 72/2018 Burmistrza Brzozowa
w sprawie przedłużenia dzierżawy nieruchomości stanowiących
własność Gminy Brzozów położonych na terenie Gminy
Brzozów.
04.04.2018 więcej
Zarządzenie Nr 71/2018 Burmistrza Brzozowa
w sprawie przedłużenia dzierżawy nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Brzozów położonej w miejscowości
Przysietnica.
04.04.2018 więcej
Zarządzenie Nr 69/2018 Burmistrza Brzozowa
w sprawie przedłużenia dzierżawy nieruchomości stanowiących
własność Gminy Brzozów położonych na terenie Gminy
Brzozów.
03.04.2018 więcej
Zarządzenie Nr 68/2018 Burmistrza Brzozowa
powołujące Komisję Przetargową do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie
"Bieżące oczyszczanie ulic i chodników na terenie miasta
Brzozów w okresie letnim w 2018 r."
03.04.2018 więcej
Zarządzenie Nr 67/2018 Burmistrza Brzozowa
w sprawie przydziału lokalu komunalnego, położonego w
Brzozowie przy ul. Stanisława Moniuszki 7/2.
28.03.2018 więcej
Zarządzenie Nr 66/2018 Burmistrza Brzozowa
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których Gmina
Brzozów jest organem prowadzącym oraz określenia zasad ich
zagospodarowania w 2018 r.
26.03.2018 więcej