Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 247/2018 Burmistrza Brzozowa
z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie przygotowania i
przeprowadzenia wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i
alarmowania (SWA) na terenie Gminy Brzozów.
11.12.2018 więcej
Zarządzenie Nr 246/2018 Burmistrza Brzozowa
z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie upoważnienia do wydawania
decyzji administracyjnych, podpisywania pism i udzielania
informacji publicznej.
10.12.2018 więcej
Zarządzenie Nr 245/2018 Burmistrza Brzozowa
z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji
Przetargowej do przeprowadzenia III publicznego przetargu ustnego
nieograniczonego na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego
FS LUBLIN ŻUK A15B 2.5t
10.12.2018 więcej
Zarządzenie Nr 244/2018 Burmistrza Brzozowa
z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie przeznaczenia na sprzedaż w
drodze III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego pojazdu
- samochodu specjalnego pożarniczego FS LUBLIN ŻUK A15B 2.5 t
10.12.2018 więcej
Zarządzenie Nr 243/2018 Burmistrza Brzozowa
z dnia 4 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania
z samochodów służbowych w Urzędzie Miejskim w Brzozowie.
10.12.2018 więcej
Zarządzenie Nr 242/2018 Burmistrza Brzozowa
z dnia 4 grudnia 2018 roku w sprawie określenia liczby
Zastępców Burmistrza Brzozowa.
07.12.2018 więcej
Zarządzenie Nr 241/2018 Burmistrza Brzozowa
z dnia 4 grudnia 2018 roku w sprawie odwołania Zastępcy
Burmistrza Brzozowa.
07.12.2018 więcej
Zarządzenie Nr 239/2018 Burmistrza Brzozowa
z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie powołania komisji do
przeprowadzenia analizy ryzyka i oceny prawdopodobieństwa
wystąpienia ryzyka w zakresie przetwarzania danych osobowych w
Urzędzie Miejskim w Brzozowie.
29.11.2018 więcej
Zarządzenie Nr 238/2018 Burmistrza Brzozowa
z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie powołania komisji do
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na zadanie p.n.: Zimowe utrzymanie ulic i chodników
miejskich w sezonie 2018/2018 r. na terenie miasta Brzozów.
26.11.2018 więcej
Zarządzenie Nr 237/2018 Burmistrza Brzozowa
z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji
Przetargowej do przeprowadzenia II publicznego przetargu ustnego
nieograniczonego na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego
FS LUBLIN ŻUK A15 B 2,5t.
26.11.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.




Zapoznałem się