Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 260/2018 Burmistrza Brzozowa
z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji gminnej
ds. szacowania szkód powstałych 18.05.2018 r. w wyniku
zdarzenia losowego mającego miejsce na terenie gminy Brzozów.
24.12.2018 więcej
Zarządzenie Nr 259/2018 Burmistrza Brzozowa
z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji
przetargowej na zadanie "Odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na
terenie gminy Brzozów oraz prowadzenie Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych".
20.12.2018 więcej
Zarządzenie Nr 258/2018 Burmistrza Brzozowa
z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przedłużenia dzierżawy
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów
położonej w miejscowości Zmiennica.
20.12.2018 więcej
Zarządzenie Nr 257/2018 Burmistrza Brzozowa
z dnia 17 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
powołania komisji oraz ustalenia zasad przyznawania środków
finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.
20.12.2018 więcej
Zarządzenie Nr 256/2018 Burmistrza Brzozowa
z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie powierzenia obowiązków w
zakresie gospodarki finansowej.
20.12.2018 więcej
Zarządzenie Nr 255/2018 Burmistrza Brzozowa
z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie upoważnienia do wydawania
decyzji administracyjnych, podpisywania pism i udzielania
informacji publicznej.
20.12.2018 więcej
Zarządzenie Nr 254/2018 Burmistrza Brzozowa
z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia Administratora
Systemów Informatycznych (ASI) u Administratora.
20.12.2018 więcej
Zarządzenie Nr 253/2018 Burmistrza Brzozowa
z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia "Polityki
ochrony danych" w Urzędzie Miejskim w Brzozowie.
20.12.2018 więcej
Zarządzenie Nr 251/2018 Burmistrza Brzozowa
z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie przedłużenia dzierżawy
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów
położonej w miejscowości Górki.
17.12.2018 więcej
Zarządzenie Nr 250/2018 Burmistrza Brzozowa
z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie przedłużenia dzierżawy
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów
położonych na terenie miasta Brzozowa.
17.12.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się