Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 278/2017 Burmistrza Brzozowa
ws. powołania Komisji Przetargowej.
28.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 277/2017 Burmistrza Brzozowa
w sprawie powołania Zespołu ds. rewitalizacji na lata
2017-2023.
27.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 276/2017 Burmistrza Brzozowa
zmieniające zarządzenie własne w sprawie upoważnienia do
wydawania decyzji administracyjnych, podpisywania pism i
udzielania informacji publicznej.
27.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 275/2017 Burmistrza Brzozowa
w sprawie przedłużenia dzierżawy nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Brzozów, położonej w miejscowości Górki.
22.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 274/2017 Burmistrza Brzozowa
zmieniające zarządzenie własne w sprawie ustalenia Regulaminu
Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Miejskim w Brzozowie.
22.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 272/2017 Burmistrza Brzozowa
w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia
konkursu pn. "Kto odpady segreguje, na nagrodę zasługuje"
22.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 270/2017 Burmistrza Brzozowa
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
12.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 269/2017 Burmistrza Brzozowa
w sprawie ustalenia dni dodatkowo wolnych od pracy w 2018 roku,
przysługujące w zamian za święto przypadające w sobotę.
12.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 268/2017 Burmistrza Brzozowa
w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego na zadania pn:
Dostawa sprzętu TIK i rozbudowa infrastruktury dostępu do sieci
szybkiego internetu.
11.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 267/2017 Burmistrza Brzozowa
w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego budowy
oświetlenia ulicznego w Brzozowie.
11.12.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się