Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 278/2017 Burmistrza Brzozowa
ws. powołania Komisji Przetargowej.
28.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 277/2017 Burmistrza Brzozowa
w sprawie powołania Zespołu ds. rewitalizacji na lata
2017-2023.
27.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 276/2017 Burmistrza Brzozowa
zmieniające zarządzenie własne w sprawie upoważnienia do
wydawania decyzji administracyjnych, podpisywania pism i
udzielania informacji publicznej.
27.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 275/2017 Burmistrza Brzozowa
w sprawie przedłużenia dzierżawy nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Brzozów, położonej w miejscowości Górki.
22.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 274/2017 Burmistrza Brzozowa
zmieniające zarządzenie własne w sprawie ustalenia Regulaminu
Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Miejskim w Brzozowie.
22.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 272/2017 Burmistrza Brzozowa
w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia
konkursu pn. "Kto odpady segreguje, na nagrodę zasługuje"
22.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 270/2017 Burmistrza Brzozowa
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
12.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 269/2017 Burmistrza Brzozowa
w sprawie ustalenia dni dodatkowo wolnych od pracy w 2018 roku,
przysługujące w zamian za święto przypadające w sobotę.
12.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 268/2017 Burmistrza Brzozowa
w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego na zadania pn:
Dostawa sprzętu TIK i rozbudowa infrastruktury dostępu do sieci
szybkiego internetu.
11.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 267/2017 Burmistrza Brzozowa
w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego budowy
oświetlenia ulicznego w Brzozowie.
11.12.2017 więcej