Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 248/2016 Burmistrza Brzozowa
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży.
03.01.2017 więcej
Zarządzenie Nr 246/2016 Burmistrza Brzozowa
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży.
21.12.2016 więcej
Zarządzenie Nr 245/2016 Burmistrza Brzozowa
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (...)
14.12.2016 więcej
Zarządzenie Nr 244/2016 Burmistrza Brzozowa
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (...)
14.12.2016 więcej
Zarządzenie Nr 244/2016 Burmistrza Brzozowa
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie
p.n.: Dostawa i montaż sprzętu ICT do przedszkoli gminy
Brzozów.
08.12.2016 więcej
Zarządzenie Nr 239/2016 Burmistrza Brzozowa
zmieniające zarządzenie własne nr 38/2016 Burmistrza Brzozowa
z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia do podejmowania
działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia
postępowania (...)
08.12.2016 więcej
Zarządzenie Nr 238/2016 Burmistrza Brzozowa
w sprawie powołania Komisji Odbioru zadania pn. Opracowanie
dokumentacji budowlanej w ramach zadania pn. "Stabilizacja
osuwiska przy Zespole Szkół w Grabownicy Starzeńskiej".
08.12.2016 więcej
Zarządzenie Nr 237/2016 Burmistrza Brzozowa
zmieniające Zarządzenie Nr 52/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia
26 marca 2015 r. w sprawie zmiany składu osobowego komisji
socjalnej w Urzędzie Miejskim w Brzozowie.
08.12.2016 więcej
Zarządzenie Nr 236/2016 Burmistrza Brzozowa
w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagrody Burmistrza
Brzozowa "Orzeł Sportu Gminy Brzozów".
25.11.2016 więcej
Zarządzenie Nr 235/2016 Burmistrza Brzozowa
w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliwa płynnego w sprzęcie
silnikowym eksploatowanym w jednostce ochotniczej straży
pożarnej z terenu gminy Brzozów.
25.11.2016 więcej