Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 248/2016 Burmistrza Brzozowa
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży.
03.01.2017 więcej
Zarządzenie Nr 246/2016 Burmistrza Brzozowa
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży.
21.12.2016 więcej
Zarządzenie Nr 245/2016 Burmistrza Brzozowa
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (...)
14.12.2016 więcej
Zarządzenie Nr 244/2016 Burmistrza Brzozowa
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (...)
14.12.2016 więcej
Zarządzenie Nr 244/2016 Burmistrza Brzozowa
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie
p.n.: Dostawa i montaż sprzętu ICT do przedszkoli gminy
Brzozów.
08.12.2016 więcej
Zarządzenie Nr 239/2016 Burmistrza Brzozowa
zmieniające zarządzenie własne nr 38/2016 Burmistrza Brzozowa
z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia do podejmowania
działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia
postępowania (...)
08.12.2016 więcej
Zarządzenie Nr 238/2016 Burmistrza Brzozowa
w sprawie powołania Komisji Odbioru zadania pn. Opracowanie
dokumentacji budowlanej w ramach zadania pn. "Stabilizacja
osuwiska przy Zespole Szkół w Grabownicy Starzeńskiej".
08.12.2016 więcej
Zarządzenie Nr 237/2016 Burmistrza Brzozowa
zmieniające Zarządzenie Nr 52/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia
26 marca 2015 r. w sprawie zmiany składu osobowego komisji
socjalnej w Urzędzie Miejskim w Brzozowie.
08.12.2016 więcej
Zarządzenie Nr 236/2016 Burmistrza Brzozowa
w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagrody Burmistrza
Brzozowa "Orzeł Sportu Gminy Brzozów".
25.11.2016 więcej
Zarządzenie Nr 235/2016 Burmistrza Brzozowa
w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliwa płynnego w sprzęcie
silnikowym eksploatowanym w jednostce ochotniczej straży
pożarnej z terenu gminy Brzozów.
25.11.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się