Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja o zamiarze zawarcia umowy
Nazwa zadania: "Bieżące oczyszczanie ulic i chodników na
terenie miasta Brzozów w okresie letnim w 2018r."
12.03.2018 więcej
Informacja o unieważnieniu postępowania
Nazwa zadania: "Poprawa infrastruktury kultury na terenie gminy
Brzozów" w ramach RPO WP 2014-2020.
12.03.2018 więcej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Nazwa zadania: "Poprawa infrastruktury kultury na terenie gminy
Brzozów" w ramach RPO WP 2014-2020.
08.03.2018 więcej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Nazwa zadania: Rozbudowa szkoły w Turzym Polu o salę
gimnastyczną oraz dodatkowe pomieszczenie szkolne - etap II
21.02.2018 więcej
Informacja o treści złożonych ofert
Nazwa zadania: "Poprawa infrastruktury kultury na terenie gminy
Brzozów w ramach RPO WP 2014-2020".
16.02.2018 więcej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Nazwa zadania: "Przebudowa sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej Nr 1 w Brzozowie".
16.02.2018 więcej
Wyjaśnienie treści SIWZ
Nazwa zadania: Poprawa infrastruktury kultury na terenie gminy
Brzozów
13.02.2018 więcej
Informacja o treści złożonych ofert
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
zadanie p.n.: "Rozbudowa szkoły w Turzym Polu o salę
gimnastyczną oraz dodatkowe pomieszczenia szkolne - etap II"
06.02.2018 więcej
Wyjaśnienie treści SIWZ
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr
ZP.271.3.2018.
02.02.2018 więcej
Informacja o treści złożonych ofert
Nazwa zadania: "Przebudowa sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej Nr 1 w Brzozowie".
30.01.2018 więcej