Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja o wyborze oferty
Nazwa zadania: "Pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas
realizacji inwestycji p. n. Rozbudowa szkoły w Turzym Polu o
sale gimnastyczną oraz dodatkowe pomieszczenia szkolne - etap
II."
16.03.2018 więcej
Zapytanie ofertowe
na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Rozbudowy
Infrastruktury Oświetlenia Ulicznego.
07.03.2018 więcej
Ogłoszenie o zamówieniu
dotyczy pełnienia nadzoru inwestorskiego.
07.03.2018 więcej
Informacja o wyborze oferty
Nazwa zadania: "Realizacja zadań ujętych w Gminnym Programie
Rozbudowy Infrastruktury Oświetlenia Ulicznego".
26.02.2018 więcej
Informacja z sesji otwarcia/prezentacji ofert
Nazwa zadania: "Realizacja zadań ujętych w Gminnym Programie
Rozbudowy Infrastruktury Oświetlenia Ulicznego".
23.02.2018 więcej
Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu publicznym
dotyczy opracowania dokumentacji projektowej - oświetlenie
uliczne.
14.02.2018 więcej
Ogłoszenie o zamówieniu
dotyczy opracowania dokumentacji projektowej - oświetlenie
uliczne.
13.02.2018 więcej
Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego
na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania p.n.
"Monitoring miasta Brzozowa".
04.12.2017 więcej
Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego
Nazwa zadania: "Przebudowa z rozbudową budynku OSP w Zmiennicy".
01.12.2017 więcej
Informacja z sesji otwarcia/prezentacji ofert
dotyczy: Opracowania dokumentacji technicznej dla zadania p.n. :
"Monitoring miasta Brzozowa".
30.11.2017 więcej