Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja o treści złożonych ofert
Nazwa zadania: "Przebudowa dróg wewnętrznych przy ul. Kołowej
w Brzozowie - odcinek 1"
13.04.2018 więcej
Informacja o treści złożonych ofert
Nazwa zadania: "Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz
pokrycia dachowego budynku Brzozowskiego Domu Kultury w
Brzozowie"
10.04.2018 więcej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
"Usługa udzielenia kredytu długoterminowego w kwocie 4 000
000,- zł."
09.04.2018 więcej
Informacja o treści złożonych ofert
Nazwa zadania: "Usługa udzielenia kredytu długoterminowego w
kwocie 4 000 000,- zł."
06.04.2018 więcej
Informacja o udzieleniu zamówienia
"Bieżące oczyszczanie ulic i chodników na terenie miasta
Brzozowa w okresie letnim w 2018 r."
04.04.2018 więcej
Ogłoszenie o zamówieniu
Nazwa zadania: "Przebudowa dróg wewnętrznych przy ul. Kołowej
w Brzozowie - odcinek 1"
29.03.2018 więcej
Ogłoszenie o zamówieniu
Nazwa zadania: "Usługa udzielenia kredytu długoterminowego w
kwocie 4000000,- zł
27.03.2018 więcej
Ogłoszenie o zamówieniu
Nazwa zadania: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz
pokrycia dachowego w budynku Brzozowskiego Domu Kultury w
Brzozowie.
23.03.2018 więcej
Informacja o zamiarze zawarcia umowy
Nazwa zadania: "Bieżące oczyszczanie ulic i chodników na
terenie miasta Brzozów w okresie letnim w 2018r."
12.03.2018 więcej
Informacja o unieważnieniu postępowania
Nazwa zadania: "Poprawa infrastruktury kultury na terenie gminy
Brzozów" w ramach RPO WP 2014-2020.
12.03.2018 więcej