2017-08-24

Zapytania i odpowiedzi do postępowania

Nazwa zadania: "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce gruntowej nr 8647 w Przysietnicy".

Załączniki

  zapytania i odpowie...4.08.2017.pdf 137,3 KB (pdf) szczegóły pobierz