2017-06-06

Zapytanie ofertowe

Nazwa zadania: "Wykonanie oznakowania poziomego w miejscowości Brzozów".

Załączniki

  zał. nr 1 - Formul...ofertowy.docx 18,04 KB (doc) szczegóły pobierz
  Przedmiar robót.pdf 33,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Oznakowanie poziome - SST.pdf 150,49 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zał. nr 2 - Oświa...arunków.docx 13,64 KB (doc) szczegóły pobierz
  zał. nr 3 - Projekt umowy.docx 26,71 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zapytanie ofertowe_20170606.pdf 590,33 KB (pdf) szczegóły pobierz