2017-08-16

Zapytanie ofertowe

Nazwa zadania: "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce gruntowej nr 8647 w Przysietnicy".

Załączniki

  Przedmiar robót oc...nych 2017.pdf 198,61 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Plan sytuacyjny och...nych 2017.pdf 615,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zał. nr 1- formula...ofertowy.docx 17,59 KB (doc) szczegóły pobierz
  zał. nr 2 - oświa...arunków.docx 12,64 KB (doc) szczegóły pobierz
  STWiOR ochrona grun...nych 2017.pdf 1,46 MB (pdf) szczegóły pobierz
  zapytanie_ofertowe_16.08.2017.pdf 495,74 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zał. nr 3 - projekt umowy.pdf 424,92 KB (pdf) szczegóły pobierz