Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
"Dostawa produktów betonowych na remont dróg gminnych na
terenie gminy Brzozów"
20.04.2018 więcej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
"Opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie infrastruktury
drogowej na terenie Gminy Brzozów".
20.04.2018 więcej
Informacja z sesji otwarcia/prezentacji ofert
Nazwa zadania: "Opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie
infrastruktury drogowej na ternie gminy Brzozów"
19.04.2018 więcej
Zapytanie ofertowe
"Przebudowa drogi na działce gruntowej 4660/1 w miejscowości
Humniska"
18.04.2018 więcej
Zapytanie ofertowe
"Dostawa produktów betonowych na remont dróg gminnych na
terenie gminy Brzozów"
12.04.2018 więcej
Zapytanie ofertowe
"Opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie infrastruktury
drogowej na terenie gminy Brzozów".
10.04.2018 więcej
Informacja o wyborze oferty
Dotyczy postępowania p.n.: "Zakup zestawów medycznych PSP R1 i
defibrylatorów dla jednostek OSP w gminie Brzozów"
03.04.2018 więcej
Informacja z sesji otwarcia/prezentacji ofert
Nazwa zadania: "Zakup zestawów medycznych PSP R1 i
defibrylatorów dla jednostek OSP w Gminie Brzozów"
29.03.2018 więcej
Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego
Nazwa zadania:"Zakup zestawów medycznych PSP R1 i
defibrylatorów dla jednostek OSP w Gminie Brzozów"
27.03.2018 więcej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Nazwa zadania: "Realizacja zadań ujętych w Gminnym Programie
Rozbudowy Infrastruktury Oświetlenia Ulicznego".
22.03.2018 więcej