2016-01-09

Ochrona informacji niejawnych

Agnieszka Wilk - Naczelnik Wydziału
 
 
Zakres spraw ochrony informacji niejawnych. 
 
  • opracowanie i nadzór realizacji planu ochrony informacji niejawnych urzędu,
  • ochrona systemów i sieci teleinformatycznych,
  • prowadzenie postępowania sprawdzającego w zakresie wydania poświadczenia bezpieczeństwa oraz dostępu do informacji niejawnych osób zatrudnionych w urzędzie,
  • nadzór nad realizacją ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz obiegu tych informacji w urzędzie,
  • prowadzenie szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych w urzędzie.