Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ewidencja ludności
Realizacja zadań z zakresu ewidencji ludności.
12.09.2016 więcej
Dowody osobiste
Realizacja zadań z zakresu wydawania dowodów osobistych.
12.09.2016 więcej
Pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich
w Urzędzie Miejskim w Brzozowie.
09.01.2016 więcej
Ochrona informacji niejawnych
zakres spraw ochrony informacji niejawnych.
09.01.2016 więcej
Ochrona przeciwpożarowa
Zakres ochrony przeciwpożarowej.
09.01.2016 więcej
Realizacja zadań obronnych
i obrony cywilnej
09.01.2016 więcej
Sprawy wojskowe
Realizacja zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku
obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
09.01.2016 więcej