Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja
w sprawie właściwości terytorialnej, siedzibie oraz czasie
pracy.
12.04.2018 więcej
Informacja
o liczbie urzędników wyborczych oraz o zasadach dokonywania
zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego - termin
naboru przedłużony do dnia 6 kwietnia 2018 r.
16.03.2018 więcej
Zarządzenia Wojewody Podkarpackiego
z dnia 19 lutego 2018 roku
26.02.2018 więcej
Uchwała Rady Miejskiej w Brzozowie
w sprawie podziału Gminy Brzozów na okręgi wyborcze, ustalenia
ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym
okręgu wyborczym.
26.02.2018 więcej
Informacja
o liczbie urzędników wyborczych oraz o zasadach dokonywania
zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego
26.02.2018 więcej
Wzór zgłoszenia urzędnika wyborczego
Załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19
lutego 2018 roku
26.02.2018 więcej
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej
w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania
urzędników wyborczych
26.02.2018 więcej