Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 222/2018 Burmistrza Brzozowa
Zarządzenie Nr 222/2018 Burmistrza Brzozowa z dnia 3 listopada
2018 roku zmieniające Zarządzenie Nr 187/2018 Burmistrza
Brzozowa z dnia 19 września 2018 roku.
03.11.2018 więcej
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Brzozowie
Skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Brzozowie.
31.10.2018 więcej
Informacja Burmistrza Brzozowa
z dnia 31 października 2018 r. w sprawie przewozu wyborców
niepełnosprawnych do lokali wyborczych na terenie gminy Brzozów
w związku z wyborami Burmistrza Brzozowa zarządzonymi na dzień
4 listopada 2018 r.
31.10.2018 więcej
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I
z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa
podkarpackiego.
31.10.2018 więcej
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I
z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na
obszarze województwa podkarpackiego.
31.10.2018 więcej
Uchwała 7/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Brzozowie
z dnia 23 października 2018 r. o przeprowadzeniu ponownego
głosowania w wyborach organów jednostek samorządu
terytorialnego w dniu 4 listopada 2018 r.
24.10.2018 więcej
Informacja Burmistrza Brzozowa
z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przewozu wyborców
niepełnosprawnych do lokali wyborczych na terenie gminy Brzozów
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
18.10.2018 więcej
Informacja
o składach obwodowych komisji wyborczych.
10.10.2018 więcej
Informacja Urzędnika Wyborczego w Brzozów
w sprawie szkolenia z zakresu wytycznych dla Obwodowych Komisji
Wyborczych.
09.10.2018 więcej
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie I
z dnia 4 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie
Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr
15 w Brzozowie.
04.10.2018 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się