Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Uchwała nr 204/2020 Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie rozwiązania okręgowych i
obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia
wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na
dzień 28 czerwca 2020 r.
10.08.2020 więcej
Postanowienie Nr 241/2020 Komisarza Wyborczego w Krośnie I
z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie zmian w składzie Obwodowej
Komisji Wyborczej Nr 10 w gminie Brzozów.
10.07.2020 więcej
Postanowienie Nr 232/2020 Komisarza Wyborczego w Krośnie I
z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zmian w składzie Obwodowej
Komisji Wyborczej Nr 8 w gminie Brzozów.
10.07.2020 więcej
Informacja o sposobie głosowania
oraz warunkach ważności głosu w ponownym głosowaniu w
wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
08.07.2020 więcej
Postanowienie Nr 221/2020 Komisarza Wyborczego w Krośnie I
z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie zmian w składzie Obwodowej
Komisji Wyborczej Nr 6 w gminie Brzozów.
08.07.2020 więcej
Postanowienie Nr 197/2020 Komisarza Wyborczego w Krośnie I
z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie zmian w składzie Obwodowej
Komisji Wyborczej Nr 13 w gminie Brzozów.
08.07.2020 więcej
Informacja Burmistrza Brzozowa
w związku z przewozem osób niepełnosprawnych do lokali
wyborczych w dniu II tury wyborów Prezydenta RP.
06.07.2020 więcej
Informacja Komisarza Wyborczego w Krośnie I
o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze
właściwości gminu Brzozów.
25.06.2020 więcej
Informacja o sposobie głosowania
oraz warunkach ważności głosu w wyborach Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020
r.
25.06.2020 więcej
Postanowienie Nr 156/2020 Komisarza Wyborczego w Krośnie I
z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w składzie Obwodowej
Komisji Wyborczej Nr 14 w gminie Brzozów.
25.06.2020 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się