Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Informacja Komisarza Wyborczego w Krośnie I
o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze
właściwości gminy Brzozów.
10.10.2019 więcej
Postanowienie Nr 273/2019 Komisarza Wyborczego w Krośnie I
z dnia 10 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie
Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 16 w gminie Brzozów.
10.10.2019 więcej
Postanowienie Nr 272/2019 Komisarza Wyborczego w Krośnie I
z dnia 10 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie
Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 14 w gminie Brzozów.
10.10.2019 więcej
Postanowienie Nr 262/2019 Komisarza Wyborczego w Krośnie I
z dnia 10 października 2019 r. w sprawie zmian w składzie
Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w gminie Brzozów.
10.10.2019 więcej
Postanowienie Nr 245/2019 Komisarza Wyborczego w Krośnie I
z dnia 7 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie
Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w gminie Brzozów.
10.10.2019 więcej
Informacja Burmistrza Brzozowa
w sprawie przewozu wyborców niepełnosprawnych do lokali
wyborczych na terenie gminy Brzozów w związku z wyborami do
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
08.10.2019 więcej
Postanowienie Nr 228/2019 Komisarza Wyborczego w Krośnie I
z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych
posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
26.09.2019 więcej
Postanowienie Nr 225/2019 Komisarza Wyborczego w Krośnie I
z dnia 19 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych
komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13
października 2019 r.
20.09.2019 więcej
Informacja Komisarza Wyborczego w Krośnie I
z dnia 16 września 2019 r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń
kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
16.09.2019 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Brzozowa
z dnia 6 września 2019 roku w sprawie wyznaczenia siedzib
obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
10.09.2019 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się