Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Postanowienie Nr 156/2019 Komisarza Wyborczego w Krośnie I
z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej
Komisji Wyborczej Nr 13 w Gminie Brzozów.
23.05.2019 więcej
Postanowienie Nr 138/2019 Komisarza Wyborczego w Krośnie I
z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej
Komisji Wyborczej Nr 14 w Gminie Brzozów.
23.05.2019 więcej
Postanowienie Nr 137/2019 Komisarza Wyborczego w Krośnie I
z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej
Komisji Wyborczej Nr 13 w Gminie Brzozów.
23.05.2019 więcej
Postanowienie Nr 136/2019 Komisarza Wyborczego w Krośnie I
z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej
Komisji Wyborczej Nr 6 w Gminie Brzozów.
23.05.2019 więcej
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu
Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. w Gminie
Brzozów.
23.05.2019 więcej
Informacja Burmistrza Brzozowa
w sprawie przewozu wyborców niepełnosprawnych do lokali
wyborczych na terenie gminy Brzozów w związku z wyborami do
Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maj 2019 r.
21.05.2019 więcej
Informacja Urzędnika Wyborczego
z dnia 17 maja 2019 r.
17.05.2019 więcej
Uchwała nr 8 Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru informacji o
sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach do
Parlamentu Europejskiego.
15.05.2019 więcej
Uchwała nr 6 Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie należności pieniężnych
przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu
Europejskiego oraz sposobu dokumentowania dni zwolnienia od
pracy.
15.05.2019 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się