Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2017-05-17 09:42:24  2b0cnm66km 2b0cnm66km

Utworzono artykuł 89107 o nazwie 'Ogłoszenie'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste89107
user_idpuste20045
resource_idpuste967
namepusteOgłoszenie
category_idpuste10497
language_idpuste1
shortpusteo naborze członków do Komitetu Rewitalizacji
fullpuste

Ogłoszenie o naborze członków do Komitetu Rewitalizacji

publishfrompuste2017-05-17 00:00:00
_activepuste1
slugpusteogloszenie
2017-05-17 09:42:24  2b0cnm66km 2b0cnm66km

Pole slug zmieniło wartość z 'ogloszenie' na '89107_ogloszenie'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
slugogloszenie89107_ogloszenie
2017-05-17 09:42:24  2b0cnm66km 2b0cnm66km

Załączono plik 244942

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste915314
user_idpuste20045
fobject_idpuste244942
resource_idpuste967
modelpusteArticle
foreign_idpuste89107
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-05-17 09:42:24  2b0cnm66km 2b0cnm66km

Załączono plik 244943

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste915315
user_idpuste20045
fobject_idpuste244943
resource_idpuste967
modelpusteArticle
foreign_idpuste89107
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-05-17 09:42:24  2b0cnm66km 2b0cnm66km

Załączono plik 244944

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste915316
user_idpuste20045
fobject_idpuste244944
resource_idpuste967
modelpusteArticle
foreign_idpuste89107
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się