Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2016-01-07 19:52:03  Daniel Banaś

Pole category_id zmieniło wartość z '9915' na '9918'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id99159918
2016-01-07 19:55:24  Daniel Banaś

Pole full zmieniło wartość z '<h2> Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Porządku Publicznego</h2> <p> <strong>Stanisław Bednarz</strong> - Przewodniczący Komisji</p> <p> <strong>Zbigniew Cyganik</strong> - Wiceprzewodniczący Komisji</p> <p> <strong>Kazimierz Kędra</strong> - Członek Komisji</p> <p> <strong>Krzysztof Kosztyła</strong> - Członek Komisji</p> <p> <strong>Stanisław Kułak</strong> - Członek Komisji</p> <p> <strong>Zbigniew Kwiatkowski</strong> - Członek Komisji</p> <p> <strong>Andrzej Rzepka</strong> - Członek Komisji</p> <p> <strong>Kazimierz Tympalski</strong> - Członek Komisji</p> <p> <strong>Bogusław Wasylewicz</strong> - Członek Komisji</p> <p> &nbsp;</p> <h2> Komisja Kultury, Oświaty, Sportu, Turystyki i Wypoczynku</h2> <p> <strong>Paweł Froń</strong> - Przewodniczący Komisji</p> <p> <strong>Tomasz Rzepka </strong>- Wiceprzewodniczący Komisji</p> <p> <strong>Maria Bodzioch</strong> - Członek Komisji</p> <p> <strong>Daniel Boroń</strong> - Członek Komisji</p> <p> <strong>Zbigniew Cyganik</strong> - Członek Komisji</p> <p> <strong>Grzegorz Florek</strong> - Członek Komisji</p> <p> <strong>Piotr Jatczyszyn</strong> - Członek Komisji</p> <p> <strong>Dorota Kamińska</strong> - Członek Komisji</p> <p> <strong>Stanisław Kułak</strong> - Członek Komisji</p> <p> <strong>Stanisław Niedzielski</strong> - Członek Komisji</p> <p> <strong>Szymon Stapiński</strong> - Członek Komisji</p> <p> <strong>Marek Wacek</strong> - Członek Komisji</p> <p> &nbsp;</p> <h2> Komisja Rewizyjna</h2> <p> <strong>Marek Wacek</strong> - Przewodniczący Komisji</p> <p> <strong>Stanisław Bednarz</strong> - Członek Komisji</p> <p> <strong>Zbigniew Kwiatkowski</strong> - Członek Komisji</p> <p> &nbsp;</p> <h2> Komisja Rolnictwa, Lesnictwa i Ochrony Środowiska Naturalnego</h2> <p> <strong>Andrzej Rzepka</strong> - Przewodniczący Komisji</p> <p> <strong>Piotr Jatczyszyn</strong> - Wiceprzewodniczący Komisji</p> <p> <strong>Stanisław Bednarz</strong> - Członek Komisji</p> <p> <strong>Kazimierz Kędra</strong> - Członek Komisji</p> <p> <strong>Zbigniew Kwiatkowski</strong> - Członek Komisji</p> <p> <strong>Edward Sabik</strong> - Członek Komisji</p> <p> <strong>Bogusław Wasylewicz</strong> - Członek Komisji</p> <p> <strong>Kazimierz Zajdel</strong> - Członek Komisji</p> <p> &nbsp;</p> <h2> Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finans&oacute;w</h2> <p> <strong>Daniel Boroń</strong> - Przewodniczący Komisji</p> <p> <strong>Maria Bodzioch </strong>- Wiceprzewodniczący Komisji</p> <p> <strong>Grzegorz Florek</strong> - Członek Komisji</p> <p> <strong>Paweł Froń</strong> - Członek Komisji</p> <p> <strong>Dorota Kamińska</strong> - Członek Komisji</p> <p> <strong>Krzysztof Kosztyła</strong> - Członek Komisji</p> <p> <strong>Stanisław Niedzielski</strong> - Członek Komisji</p> <p> <strong>Tomasz Rzepka</strong> - Członek Komisji</p> <p> <strong>Edward Sabik</strong> - Członek Komisji</p> <p> <strong>Szymon Stapiński</strong> - Członek Komisji</p> <p> <strong>Kazimierz Tympalski</strong> - Członek Komisji</p> <p> <strong>Marek Wacek </strong>- Członek Komisji</p> <p> <strong>Kazimierz Zajdel </strong>- Członek Komisji</p> ' na '<h3> Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Porządku Publicznego</h3> <p> <strong>Stanisław Bednarz</strong> - Przewodniczący Komisji</p> <p> <strong>Zbigniew Cyganik</strong> - Wiceprzewodniczący Komisji</p> <p> <strong>Kazimierz Kędra</strong> - Członek Komisji</p> <p> <strong>Krzysztof Kosztyła</strong> - Członek Komisji</p> <p> <strong>Stanisław Kułak</strong> - Członek Komisji</p> <p> <strong>Zbigniew Kwiatkowski</strong> - Członek Komisji</p> <p> <strong>Andrzej Rzepka</strong> - Członek Komisji</p> <p> <strong>Kazimierz Tympalski</strong> - Członek Komisji</p> <p> <strong>Bogusław Wasylewicz</strong> - Członek Komisji</p> <p> &nbsp;</p> <h3> Komisja Kultury, Oświaty, Sportu, Turystyki i Wypoczynku</h3> <p> <strong>Paweł Froń</strong> - Przewodniczący Komisji</p> <p> <strong>Tomasz Rzepka </strong>- Wiceprzewodniczący Komisji</p> <p> <strong>Maria Bodzioch</strong> - Członek Komisji</p> <p> <strong>Daniel Boroń</strong> - Członek Komisji</p> <p> <strong>Zbigniew Cyganik</strong> - Członek Komisji</p> <p> <strong>Grzegorz Florek</strong> - Członek Komisji</p> <p> <strong>Piotr Jatczyszyn</strong> - Członek Komisji</p> <p> <strong>Dorota Kamińska</strong> - Członek Komisji</p> <p> <strong>Stanisław Kułak</strong> - Członek Komisji</p> <p> <strong>Stanisław Niedzielski</strong> - Członek Komisji</p> <p> <strong>Szymon Stapiński</strong> - Członek Komisji</p> <p> <strong>Marek Wacek</strong> - Członek Komisji</p> <p> &nbsp;</p> <h3> Komisja Rewizyjna</h3> <p> <strong>Marek Wacek</strong> - Przewodniczący Komisji</p> <p> <strong>Stanisław Bednarz</strong> - Członek Komisji</p> <p> <strong>Zbigniew Kwiatkowski</strong> - Członek Komisji</p> <p> &nbsp;</p> <h3> Komisja Rolnictwa, Lesnictwa i Ochrony Środowiska Naturalnego</h3> <p> <strong>Andrzej Rzepka</strong> - Przewodniczący Komisji</p> <p> <strong>Piotr Jatczyszyn</strong> - Wiceprzewodniczący Komisji</p> <p> <strong>Stanisław Bednarz</strong> - Członek Komisji</p> <p> <strong>Kazimierz Kędra</strong> - Członek Komisji</p> <p> <strong>Zbigniew Kwiatkowski</strong> - Członek Komisji</p> <p> <strong>Edward Sabik</strong> - Członek Komisji</p> <p> <strong>Bogusław Wasylewicz</strong> - Członek Komisji</p> <p> <strong>Kazimierz Zajdel</strong> - Członek Komisji</p> <p> &nbsp;</p> <h3> Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finans&oacute;w</h3> <p> <strong>Daniel Boroń</strong> - Przewodniczący Komisji</p> <p> <strong>Maria Bodzioch </strong>- Wiceprzewodniczący Komisji</p> <p> <strong>Grzegorz Florek</strong> - Członek Komisji</p> <p> <strong>Paweł Froń</strong> - Członek Komisji</p> <p> <strong>Dorota Kamińska</strong> - Członek Komisji</p> <p> <strong>Krzysztof Kosztyła</strong> - Członek Komisji</p> <p> <strong>Stanisław Niedzielski</strong> - Członek Komisji</p> <p> <strong>Tomasz Rzepka</strong> - Członek Komisji</p> <p> <strong>Edward Sabik</strong> - Członek Komisji</p> <p> <strong>Szymon Stapiński</strong> - Członek Komisji</p> <p> <strong>Kazimierz Tympalski</strong> - Członek Komisji</p> <p> <strong>Marek Wacek </strong>- Członek Komisji</p> <p> <strong>Kazimierz Zajdel </strong>- Członek Komisji</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Porządku Publicznego

Stanisław Bednarz - Przewodniczący Komisji

Zbigniew Cyganik - Wiceprzewodniczący Komisji

Kazimierz Kędra - Członek Komisji

Krzysztof Kosztyła - Członek Komisji

Stanisław Kułak - Członek Komisji

Zbigniew Kwiatkowski - Członek Komisji

Andrzej Rzepka - Członek Komisji

Kazimierz Tympalski - Członek Komisji

Bogusław Wasylewicz - Członek Komisji

 

Komisja Kultury, Oświaty, Sportu, Turystyki i Wypoczynku

Paweł Froń - Przewodniczący Komisji

Tomasz Rzepka - Wiceprzewodniczący Komisji

Maria Bodzioch - Członek Komisji

Daniel Boroń - Członek Komisji

Zbigniew Cyganik - Członek Komisji

Grzegorz Florek - Członek Komisji

Piotr Jatczyszyn - Członek Komisji

Dorota Kamińska - Członek Komisji

Stanisław Kułak - Członek Komisji

Stanisław Niedzielski - Członek Komisji

Szymon Stapiński - Członek Komisji

Marek Wacek - Członek Komisji

 

Komisja Rewizyjna

Marek Wacek - Przewodniczący Komisji

Stanisław Bednarz - Członek Komisji

Zbigniew Kwiatkowski - Członek Komisji

 

Komisja Rolnictwa, Lesnictwa i Ochrony Środowiska Naturalnego

Andrzej Rzepka - Przewodniczący Komisji

Piotr Jatczyszyn - Wiceprzewodniczący Komisji

Stanisław Bednarz - Członek Komisji

Kazimierz Kędra - Członek Komisji

Zbigniew Kwiatkowski - Członek Komisji

Edward Sabik - Członek Komisji

Bogusław Wasylewicz - Członek Komisji

Kazimierz Zajdel - Członek Komisji

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów

Daniel Boroń - Przewodniczący Komisji

Maria Bodzioch - Wiceprzewodniczący Komisji

Grzegorz Florek - Członek Komisji

Paweł Froń - Członek Komisji

Dorota Kamińska - Członek Komisji

Krzysztof Kosztyła - Członek Komisji

Stanisław Niedzielski - Członek Komisji

Tomasz Rzepka - Członek Komisji

Edward Sabik - Członek Komisji

Szymon Stapiński - Członek Komisji

Kazimierz Tympalski - Członek Komisji

Marek Wacek - Członek Komisji

Kazimierz Zajdel - Członek Komisji

Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Porządku Publicznego

Stanisław Bednarz - Przewodniczący Komisji

Zbigniew Cyganik - Wiceprzewodniczący Komisji

Kazimierz Kędra - Członek Komisji

Krzysztof Kosztyła - Członek Komisji

Stanisław Kułak - Członek Komisji

Zbigniew Kwiatkowski - Członek Komisji

Andrzej Rzepka - Członek Komisji

Kazimierz Tympalski - Członek Komisji

Bogusław Wasylewicz - Członek Komisji

 

Komisja Kultury, Oświaty, Sportu, Turystyki i Wypoczynku

Paweł Froń - Przewodniczący Komisji

Tomasz Rzepka - Wiceprzewodniczący Komisji

Maria Bodzioch - Członek Komisji

Daniel Boroń - Członek Komisji

Zbigniew Cyganik - Członek Komisji

Grzegorz Florek - Członek Komisji

Piotr Jatczyszyn - Członek Komisji

Dorota Kamińska - Członek Komisji

Stanisław Kułak - Członek Komisji

Stanisław Niedzielski - Członek Komisji

Szymon Stapiński - Członek Komisji

Marek Wacek - Członek Komisji

 

Komisja Rewizyjna

Marek Wacek - Przewodniczący Komisji

Stanisław Bednarz - Członek Komisji

Zbigniew Kwiatkowski - Członek Komisji

 

Komisja Rolnictwa, Lesnictwa i Ochrony Środowiska Naturalnego

Andrzej Rzepka - Przewodniczący Komisji

Piotr Jatczyszyn - Wiceprzewodniczący Komisji

Stanisław Bednarz - Członek Komisji

Kazimierz Kędra - Członek Komisji

Zbigniew Kwiatkowski - Członek Komisji

Edward Sabik - Członek Komisji

Bogusław Wasylewicz - Członek Komisji

Kazimierz Zajdel - Członek Komisji

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów

Daniel Boroń - Przewodniczący Komisji

Maria Bodzioch - Wiceprzewodniczący Komisji

Grzegorz Florek - Członek Komisji

Paweł Froń - Członek Komisji

Dorota Kamińska - Członek Komisji

Krzysztof Kosztyła - Członek Komisji

Stanisław Niedzielski - Członek Komisji

Tomasz Rzepka - Członek Komisji

Edward Sabik - Członek Komisji

Szymon Stapiński - Członek Komisji

Kazimierz Tympalski - Członek Komisji

Marek Wacek - Członek Komisji

Kazimierz Zajdel - Członek Komisji

2018-11-19 10:49:11  Tomasz Tabisz

Pole full zmieniło wartość z '<h3> Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Porządku Publicznego</h3> <p> <strong>Stanisław Bednarz</strong> - Przewodniczący Komisji</p> <p> <strong>Zbigniew Cyganik</strong> - Wiceprzewodniczący Komisji</p> <p> <strong>Kazimierz Kędra</strong> - Członek Komisji</p> <p> <strong>Krzysztof Kosztyła</strong> - Członek Komisji</p> <p> <strong>Stanisław Kułak</strong> - Członek Komisji</p> <p> <strong>Zbigniew Kwiatkowski</strong> - Członek Komisji</p> <p> <strong>Andrzej Rzepka</strong> - Członek Komisji</p> <p> <strong>Kazimierz Tympalski</strong> - Członek Komisji</p> <p> <strong>Bogusław Wasylewicz</strong> - Członek Komisji</p> <p> &nbsp;</p> <h3> Komisja Kultury, Oświaty, Sportu, Turystyki i Wypoczynku</h3> <p> <strong>Paweł Froń</strong> - Przewodniczący Komisji</p> <p> <strong>Tomasz Rzepka </strong>- Wiceprzewodniczący Komisji</p> <p> <strong>Maria Bodzioch</strong> - Członek Komisji</p> <p> <strong>Daniel Boroń</strong> - Członek Komisji</p> <p> <strong>Zbigniew Cyganik</strong> - Członek Komisji</p> <p> <strong>Grzegorz Florek</strong> - Członek Komisji</p> <p> <strong>Piotr Jatczyszyn</strong> - Członek Komisji</p> <p> <strong>Dorota Kamińska</strong> - Członek Komisji</p> <p> <strong>Stanisław Kułak</strong> - Członek Komisji</p> <p> <strong>Stanisław Niedzielski</strong> - Członek Komisji</p> <p> <strong>Szymon Stapiński</strong> - Członek Komisji</p> <p> <strong>Marek Wacek</strong> - Członek Komisji</p> <p> &nbsp;</p> <h3> Komisja Rewizyjna</h3> <p> <strong>Marek Wacek</strong> - Przewodniczący Komisji</p> <p> <strong>Stanisław Bednarz</strong> - Członek Komisji</p> <p> <strong>Zbigniew Kwiatkowski</strong> - Członek Komisji</p> <p> &nbsp;</p> <h3> Komisja Rolnictwa, Lesnictwa i Ochrony Środowiska Naturalnego</h3> <p> <strong>Andrzej Rzepka</strong> - Przewodniczący Komisji</p> <p> <strong>Piotr Jatczyszyn</strong> - Wiceprzewodniczący Komisji</p> <p> <strong>Stanisław Bednarz</strong> - Członek Komisji</p> <p> <strong>Kazimierz Kędra</strong> - Członek Komisji</p> <p> <strong>Zbigniew Kwiatkowski</strong> - Członek Komisji</p> <p> <strong>Edward Sabik</strong> - Członek Komisji</p> <p> <strong>Bogusław Wasylewicz</strong> - Członek Komisji</p> <p> <strong>Kazimierz Zajdel</strong> - Członek Komisji</p> <p> &nbsp;</p> <h3> Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finans&oacute;w</h3> <p> <strong>Daniel Boroń</strong> - Przewodniczący Komisji</p> <p> <strong>Maria Bodzioch </strong>- Wiceprzewodniczący Komisji</p> <p> <strong>Grzegorz Florek</strong> - Członek Komisji</p> <p> <strong>Paweł Froń</strong> - Członek Komisji</p> <p> <strong>Dorota Kamińska</strong> - Członek Komisji</p> <p> <strong>Krzysztof Kosztyła</strong> - Członek Komisji</p> <p> <strong>Stanisław Niedzielski</strong> - Członek Komisji</p> <p> <strong>Tomasz Rzepka</strong> - Członek Komisji</p> <p> <strong>Edward Sabik</strong> - Członek Komisji</p> <p> <strong>Szymon Stapiński</strong> - Członek Komisji</p> <p> <strong>Kazimierz Tympalski</strong> - Członek Komisji</p> <p> <strong>Marek Wacek </strong>- Członek Komisji</p> <p> <strong>Kazimierz Zajdel </strong>- Członek Komisji</p> ' na '<h3> Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Porządku Publicznego</h3> <p> &nbsp;- Przewodniczący Komisji</p> <p> &nbsp;- Wiceprzewodniczący Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;</p> <h3> Komisja Kultury, Oświaty, Sportu, Turystyki i Wypoczynku</h3> <p> &nbsp;- Przewodniczący Komisji</p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Wiceprzewodniczący Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;</p> <h3> Komisja Rewizyjna</h3> <p> &nbsp;- Przewodniczący Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;</p> <h3> Komisja Rolnictwa, Lesnictwa i Ochrony Środowiska Naturalnego</h3> <p> &nbsp;- Przewodniczący Komisji</p> <p> &nbsp;- Wiceprzewodniczący Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;</p> <h3> Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finans&oacute;w</h3> <p> &nbsp;- Przewodniczący Komisji</p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Wiceprzewodniczący Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Członek Komisji</p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Członek Komisji</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Porządku Publicznego

Stanisław Bednarz - Przewodniczący Komisji

Zbigniew Cyganik - Wiceprzewodniczący Komisji

Kazimierz Kędra - Członek Komisji

Krzysztof Kosztyła - Członek Komisji

Stanisław Kułak - Członek Komisji

Zbigniew Kwiatkowski - Członek Komisji

Andrzej Rzepka - Członek Komisji

Kazimierz Tympalski - Członek Komisji

Bogusław Wasylewicz - Członek Komisji

 

Komisja Kultury, Oświaty, Sportu, Turystyki i Wypoczynku

Paweł Froń - Przewodniczący Komisji

Tomasz Rzepka - Wiceprzewodniczący Komisji

Maria Bodzioch - Członek Komisji

Daniel Boroń - Członek Komisji

Zbigniew Cyganik - Członek Komisji

Grzegorz Florek - Członek Komisji

Piotr Jatczyszyn - Członek Komisji

Dorota Kamińska - Członek Komisji

Stanisław Kułak - Członek Komisji

Stanisław Niedzielski - Członek Komisji

Szymon Stapiński - Członek Komisji

Marek Wacek - Członek Komisji

 

Komisja Rewizyjna

Marek Wacek - Przewodniczący Komisji

Stanisław Bednarz - Członek Komisji

Zbigniew Kwiatkowski - Członek Komisji

 

Komisja Rolnictwa, Lesnictwa i Ochrony Środowiska Naturalnego

Andrzej Rzepka - Przewodniczący Komisji

Piotr Jatczyszyn - Wiceprzewodniczący Komisji

Stanisław Bednarz - Członek Komisji

Kazimierz Kędra - Członek Komisji

Zbigniew Kwiatkowski - Członek Komisji

Edward Sabik - Członek Komisji

Bogusław Wasylewicz - Członek Komisji

Kazimierz Zajdel - Członek Komisji

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów

Daniel Boroń - Przewodniczący Komisji

Maria Bodzioch - Wiceprzewodniczący Komisji

Grzegorz Florek - Członek Komisji

Paweł Froń - Członek Komisji

Dorota Kamińska - Członek Komisji

Krzysztof Kosztyła - Członek Komisji

Stanisław Niedzielski - Członek Komisji

Tomasz Rzepka - Członek Komisji

Edward Sabik - Członek Komisji

Szymon Stapiński - Członek Komisji

Kazimierz Tympalski - Członek Komisji

Marek Wacek - Członek Komisji

Kazimierz Zajdel - Członek Komisji

Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Porządku Publicznego

 - Przewodniczący Komisji

 - Wiceprzewodniczący Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 

Komisja Kultury, Oświaty, Sportu, Turystyki i Wypoczynku

 - Przewodniczący Komisji

 - Wiceprzewodniczący Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 

Komisja Rewizyjna

 - Przewodniczący Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 

Komisja Rolnictwa, Lesnictwa i Ochrony Środowiska Naturalnego

 - Przewodniczący Komisji

 - Wiceprzewodniczący Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów

 - Przewodniczący Komisji

 - Wiceprzewodniczący Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

2018-12-21 09:09:44  Tomasz Tabisz

Pole full zmieniło wartość z '<h3> Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Porządku Publicznego</h3> <p> &nbsp;- Przewodniczący Komisji</p> <p> &nbsp;- Wiceprzewodniczący Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;</p> <h3> Komisja Kultury, Oświaty, Sportu, Turystyki i Wypoczynku</h3> <p> &nbsp;- Przewodniczący Komisji</p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Wiceprzewodniczący Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;</p> <h3> Komisja Rewizyjna</h3> <p> &nbsp;- Przewodniczący Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;</p> <h3> Komisja Rolnictwa, Lesnictwa i Ochrony Środowiska Naturalnego</h3> <p> &nbsp;- Przewodniczący Komisji</p> <p> &nbsp;- Wiceprzewodniczący Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;</p> <h3> Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finans&oacute;w</h3> <p> &nbsp;- Przewodniczący Komisji</p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Wiceprzewodniczący Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Członek Komisji</p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Członek Komisji</p> ' na '<h3> Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Porządku Publicznego</h3> <p> &nbsp;- Przewodniczący Komisji</p> <p> &nbsp;- Wiceprzewodniczący Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;</p> <h3> Komisja Kultury, Oświaty, Sportu, Turystyki i Wypoczynku</h3> <p> &nbsp;- Przewodniczący Komisji</p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Wiceprzewodniczący Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;</p> <h3> Komisja Rewizyjna</h3> <p> &nbsp;- Przewodniczący Komisji <strong>Paweł Froń</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Aleksandra Haudek</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Zbigniew Kwiatkowski</strong></p> <h3> &nbsp;</h3> <h3> Komisja Skarg, Wniosk&oacute;w i Petycji</h3> <p> &nbsp;- Przewodnicząca Komisji <strong>Dorota Kamińska</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Mariola Pilszak</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Adam Pomykała</strong></p> <p> &nbsp;</p> <h3> Komisja Rolnictwa, Lesnictwa i Ochrony Środowiska Naturalnego</h3> <p> &nbsp;- Przewodniczący Komisji</p> <p> &nbsp;- Wiceprzewodniczący Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;</p> <h3> Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finans&oacute;w</h3> <p> &nbsp;- Przewodniczący Komisji</p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Wiceprzewodniczący Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Członek Komisji</p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Członek Komisji</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Porządku Publicznego

 - Przewodniczący Komisji

 - Wiceprzewodniczący Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 

Komisja Kultury, Oświaty, Sportu, Turystyki i Wypoczynku

 - Przewodniczący Komisji

 - Wiceprzewodniczący Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 

Komisja Rewizyjna

 - Przewodniczący Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 

Komisja Rolnictwa, Lesnictwa i Ochrony Środowiska Naturalnego

 - Przewodniczący Komisji

 - Wiceprzewodniczący Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów

 - Przewodniczący Komisji

 - Wiceprzewodniczący Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Porządku Publicznego

 - Przewodniczący Komisji

 - Wiceprzewodniczący Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 

Komisja Kultury, Oświaty, Sportu, Turystyki i Wypoczynku

 - Przewodniczący Komisji

 - Wiceprzewodniczący Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 

Komisja Rewizyjna

 - Przewodniczący Komisji Paweł Froń

 - Członek Komisji Aleksandra Haudek

 - Członek Komisji Zbigniew Kwiatkowski

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 - Przewodnicząca Komisji Dorota Kamińska

 - Członek Komisji Mariola Pilszak

 - Członek Komisji Adam Pomykała

 

Komisja Rolnictwa, Lesnictwa i Ochrony Środowiska Naturalnego

 - Przewodniczący Komisji

 - Wiceprzewodniczący Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów

 - Przewodniczący Komisji

 - Wiceprzewodniczący Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

2018-12-21 09:19:56  Tomasz Tabisz

Pole full zmieniło wartość z '<h3> Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Porządku Publicznego</h3> <p> &nbsp;- Przewodniczący Komisji</p> <p> &nbsp;- Wiceprzewodniczący Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;</p> <h3> Komisja Kultury, Oświaty, Sportu, Turystyki i Wypoczynku</h3> <p> &nbsp;- Przewodniczący Komisji</p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Wiceprzewodniczący Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;</p> <h3> Komisja Rewizyjna</h3> <p> &nbsp;- Przewodniczący Komisji <strong>Paweł Froń</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Aleksandra Haudek</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Zbigniew Kwiatkowski</strong></p> <h3> &nbsp;</h3> <h3> Komisja Skarg, Wniosk&oacute;w i Petycji</h3> <p> &nbsp;- Przewodnicząca Komisji <strong>Dorota Kamińska</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Mariola Pilszak</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Adam Pomykała</strong></p> <p> &nbsp;</p> <h3> Komisja Rolnictwa, Lesnictwa i Ochrony Środowiska Naturalnego</h3> <p> &nbsp;- Przewodniczący Komisji</p> <p> &nbsp;- Wiceprzewodniczący Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;</p> <h3> Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finans&oacute;w</h3> <p> &nbsp;- Przewodniczący Komisji</p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Wiceprzewodniczący Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Członek Komisji</p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Członek Komisji</p> ' na '<h3> Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Porządku Publicznego</h3> <p> &nbsp;- Przewodniczący Komisji</p> <p> &nbsp;- Wiceprzewodniczący Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;</p> <h3> Komisja Kultury, Oświaty, Sportu, Turystyki i Wypoczynku</h3> <p> &nbsp;- Przewodniczący Komisji</p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Wiceprzewodniczący Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;</p> <h3> Komisja Rewizyjna</h3> <p> &nbsp;- Przewodniczący Komisji <strong>Paweł Froń</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Aleksandra Haudek</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Zbigniew Kwiatkowski</strong></p> <h3> &nbsp;</h3> <h3> Komisja Skarg, Wniosk&oacute;w i Petycji</h3> <p> &nbsp;- Przewodnicząca Komisji <strong>Dorota Kamińska</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Mariola Pilszak</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Adam Pomykała</strong></p> <p> &nbsp;</p> <h3> Komisja Rolnictwa, Lesnictwa i Ochrony Środowiska Naturalnego</h3> <p> &nbsp;- Przewodniczący Komisji</p> <p> &nbsp;- Wiceprzewodniczący Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;</p> <h3> Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finans&oacute;w</h3> <p> &nbsp;- Przewodniczący Komisji <strong>Andrzej Łach</strong></p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Wiceprzewodniczący Komisji <strong>Paweł Ścibor</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Krzysztof Bednarczyk</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Daniel Boroń</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Zbigniew Cyganik</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Bogdan Duplaga</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Paweł Froń</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Piotr Jatczyszyn</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Dorota Kamińska</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Zbigniew Kwiatkowski</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Grzegorz Pietryka</strong></p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Członek Komisji <strong>Mariola Pilszak</strong></p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Członek Komisji <strong>Tomasz Rzepka</strong></p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Członek Komisji <strong>Urszula Tesznar</strong></p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Członek Komisji <strong>Kazimierz Tympalski</strong></p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Członek Komisji <strong>Kazimierz Zajdel</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Porządku Publicznego

 - Przewodniczący Komisji

 - Wiceprzewodniczący Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 

Komisja Kultury, Oświaty, Sportu, Turystyki i Wypoczynku

 - Przewodniczący Komisji

 - Wiceprzewodniczący Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 

Komisja Rewizyjna

 - Przewodniczący Komisji Paweł Froń

 - Członek Komisji Aleksandra Haudek

 - Członek Komisji Zbigniew Kwiatkowski

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 - Przewodnicząca Komisji Dorota Kamińska

 - Członek Komisji Mariola Pilszak

 - Członek Komisji Adam Pomykała

 

Komisja Rolnictwa, Lesnictwa i Ochrony Środowiska Naturalnego

 - Przewodniczący Komisji

 - Wiceprzewodniczący Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów

 - Przewodniczący Komisji

 - Wiceprzewodniczący Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Porządku Publicznego

 - Przewodniczący Komisji

 - Wiceprzewodniczący Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 

Komisja Kultury, Oświaty, Sportu, Turystyki i Wypoczynku

 - Przewodniczący Komisji

 - Wiceprzewodniczący Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 

Komisja Rewizyjna

 - Przewodniczący Komisji Paweł Froń

 - Członek Komisji Aleksandra Haudek

 - Członek Komisji Zbigniew Kwiatkowski

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 - Przewodnicząca Komisji Dorota Kamińska

 - Członek Komisji Mariola Pilszak

 - Członek Komisji Adam Pomykała

 

Komisja Rolnictwa, Lesnictwa i Ochrony Środowiska Naturalnego

 - Przewodniczący Komisji

 - Wiceprzewodniczący Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów

 - Przewodniczący Komisji Andrzej Łach

 - Wiceprzewodniczący Komisji Paweł Ścibor

 - Członek Komisji Krzysztof Bednarczyk

 - Członek Komisji Daniel Boroń

 - Członek Komisji Zbigniew Cyganik

 - Członek Komisji Bogdan Duplaga

 - Członek Komisji Paweł Froń

 - Członek Komisji Piotr Jatczyszyn

 - Członek Komisji Dorota Kamińska

 - Członek Komisji Zbigniew Kwiatkowski

 - Członek Komisji Grzegorz Pietryka

 - Członek Komisji Mariola Pilszak

 - Członek Komisji Tomasz Rzepka

 - Członek Komisji Urszula Tesznar

 - Członek Komisji Kazimierz Tympalski

 - Członek Komisji Kazimierz Zajdel

 

 

 

2018-12-21 09:36:42  Tomasz Tabisz

Pole full zmieniło wartość z '<h3> Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Porządku Publicznego</h3> <p> &nbsp;- Przewodniczący Komisji</p> <p> &nbsp;- Wiceprzewodniczący Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;</p> <h3> Komisja Kultury, Oświaty, Sportu, Turystyki i Wypoczynku</h3> <p> &nbsp;- Przewodniczący Komisji</p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Wiceprzewodniczący Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;</p> <h3> Komisja Rewizyjna</h3> <p> &nbsp;- Przewodniczący Komisji <strong>Paweł Froń</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Aleksandra Haudek</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Zbigniew Kwiatkowski</strong></p> <h3> &nbsp;</h3> <h3> Komisja Skarg, Wniosk&oacute;w i Petycji</h3> <p> &nbsp;- Przewodnicząca Komisji <strong>Dorota Kamińska</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Mariola Pilszak</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Adam Pomykała</strong></p> <p> &nbsp;</p> <h3> Komisja Rolnictwa, Lesnictwa i Ochrony Środowiska Naturalnego</h3> <p> &nbsp;- Przewodniczący Komisji</p> <p> &nbsp;- Wiceprzewodniczący Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;- Członek Komisji</p> <p> &nbsp;</p> <h3> Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finans&oacute;w</h3> <p> &nbsp;- Przewodniczący Komisji <strong>Andrzej Łach</strong></p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Wiceprzewodniczący Komisji <strong>Paweł Ścibor</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Krzysztof Bednarczyk</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Daniel Boroń</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Zbigniew Cyganik</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Bogdan Duplaga</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Paweł Froń</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Piotr Jatczyszyn</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Dorota Kamińska</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Zbigniew Kwiatkowski</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Grzegorz Pietryka</strong></p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Członek Komisji <strong>Mariola Pilszak</strong></p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Członek Komisji <strong>Tomasz Rzepka</strong></p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Członek Komisji <strong>Urszula Tesznar</strong></p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Członek Komisji <strong>Kazimierz Tympalski</strong></p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Członek Komisji <strong>Kazimierz Zajdel</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> ' na '<h3> Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Porządku Publicznego</h3> <p> &nbsp;- Przewodniczący Komisji <strong>Zbigniew Cyganik</strong></p> <p> &nbsp;- Wiceprzewodniczący Komisji <strong>Bogusław Wasylewicz</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Aleksandra Haudek</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Piotr Jatczyszyn</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Zbigniew Kwiatkowski</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Andrzej Łach</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>J&oacute;zef Miksiewicz</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Grzegorz Pietryka</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Adam Pomykała</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Tomasz Rzepka</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Paweł Ścibor</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Bogdan Szmyd</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Kazimierz Tympalski</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Kazimierz Zajdel</strong></p> <p> &nbsp;</p> <h3> Komisja Kultury, Oświaty, Sportu, Turystyki i Wypoczynku</h3> <p> &nbsp;- Przewodnicząca Komisji <strong>Mariola Pilszak</strong></p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Wiceprzewodnicząca Komisji <strong>Urszula Tesznar</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Daniel Boroń</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Paweł Froń</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Aleksandra Haudek</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Dorota Kamińska</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>J&oacute;zef Miksiewicz</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Adam Pomykała</strong></p> <p> &nbsp;</p> <h3> Komisja Rewizyjna</h3> <p> &nbsp;- Przewodniczący Komisji <strong>Paweł Froń</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Aleksandra Haudek</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Zbigniew Kwiatkowski</strong></p> <h3> &nbsp;</h3> <h3> Komisja Skarg, Wniosk&oacute;w i Petycji</h3> <p> &nbsp;- Przewodnicząca Komisji <strong>Dorota Kamińska</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Mariola Pilszak</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Adam Pomykała</strong></p> <p> &nbsp;</p> <h3> Komisja Rolnictwa, Lesnictwa i Ochrony Środowiska Naturalnego</h3> <p> &nbsp;- Przewodniczący Komisji <strong>Krzysztof Bednarczyk</strong></p> <p> &nbsp;- Wiceprzewodniczący Komisji <strong>Bogdan Szmyd</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Bogdan Duplaga</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Bogdan Wasylewicz</strong></p> <p> &nbsp;</p> <h3> Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finans&oacute;w</h3> <p> &nbsp;- Przewodniczący Komisji <strong>Andrzej Łach</strong></p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Wiceprzewodniczący Komisji <strong>Paweł Ścibor</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Krzysztof Bednarczyk</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Daniel Boroń</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Zbigniew Cyganik</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Bogdan Duplaga</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Paweł Froń</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Piotr Jatczyszyn</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Dorota Kamińska</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Zbigniew Kwiatkowski</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Grzegorz Pietryka</strong></p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Członek Komisji <strong>Mariola Pilszak</strong></p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Członek Komisji <strong>Tomasz Rzepka</strong></p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Członek Komisji <strong>Urszula Tesznar</strong></p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Członek Komisji <strong>Kazimierz Tympalski</strong></p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Członek Komisji <strong>Kazimierz Zajdel</strong></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Porządku Publicznego

 - Przewodniczący Komisji

 - Wiceprzewodniczący Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 

Komisja Kultury, Oświaty, Sportu, Turystyki i Wypoczynku

 - Przewodniczący Komisji

 - Wiceprzewodniczący Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 

Komisja Rewizyjna

 - Przewodniczący Komisji Paweł Froń

 - Członek Komisji Aleksandra Haudek

 - Członek Komisji Zbigniew Kwiatkowski

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 - Przewodnicząca Komisji Dorota Kamińska

 - Członek Komisji Mariola Pilszak

 - Członek Komisji Adam Pomykała

 

Komisja Rolnictwa, Lesnictwa i Ochrony Środowiska Naturalnego

 - Przewodniczący Komisji

 - Wiceprzewodniczący Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 - Członek Komisji

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów

 - Przewodniczący Komisji Andrzej Łach

 - Wiceprzewodniczący Komisji Paweł Ścibor

 - Członek Komisji Krzysztof Bednarczyk

 - Członek Komisji Daniel Boroń

 - Członek Komisji Zbigniew Cyganik

 - Członek Komisji Bogdan Duplaga

 - Członek Komisji Paweł Froń

 - Członek Komisji Piotr Jatczyszyn

 - Członek Komisji Dorota Kamińska

 - Członek Komisji Zbigniew Kwiatkowski

 - Członek Komisji Grzegorz Pietryka

 - Członek Komisji Mariola Pilszak

 - Członek Komisji Tomasz Rzepka

 - Członek Komisji Urszula Tesznar

 - Członek Komisji Kazimierz Tympalski

 - Członek Komisji Kazimierz Zajdel

 

 

 

Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Porządku Publicznego

 - Przewodniczący Komisji Zbigniew Cyganik

 - Wiceprzewodniczący Komisji Bogusław Wasylewicz

 - Członek Komisji Aleksandra Haudek

 - Członek Komisji Piotr Jatczyszyn

 - Członek Komisji Zbigniew Kwiatkowski

 - Członek Komisji Andrzej Łach

 - Członek Komisji Józef Miksiewicz

 - Członek Komisji Grzegorz Pietryka

 - Członek Komisji Adam Pomykała

 - Członek Komisji Tomasz Rzepka

 - Członek Komisji Paweł Ścibor

 - Członek Komisji Bogdan Szmyd

 - Członek Komisji Kazimierz Tympalski

 - Członek Komisji Kazimierz Zajdel

 

Komisja Kultury, Oświaty, Sportu, Turystyki i Wypoczynku

 - Przewodnicząca Komisji Mariola Pilszak

 - Wiceprzewodnicząca Komisji Urszula Tesznar

 - Członek Komisji Daniel Boroń

 - Członek Komisji Paweł Froń

 - Członek Komisji Aleksandra Haudek

 - Członek Komisji Dorota Kamińska

 - Członek Komisji Józef Miksiewicz

 - Członek Komisji Adam Pomykała

 

Komisja Rewizyjna

 - Przewodniczący Komisji Paweł Froń

 - Członek Komisji Aleksandra Haudek

 - Członek Komisji Zbigniew Kwiatkowski

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 - Przewodnicząca Komisji Dorota Kamińska

 - Członek Komisji Mariola Pilszak

 - Członek Komisji Adam Pomykała

 

Komisja Rolnictwa, Lesnictwa i Ochrony Środowiska Naturalnego

 - Przewodniczący Komisji Krzysztof Bednarczyk

 - Wiceprzewodniczący Komisji Bogdan Szmyd

 - Członek Komisji Bogdan Duplaga

 - Członek Komisji Bogdan Wasylewicz

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów

 - Przewodniczący Komisji Andrzej Łach

 - Wiceprzewodniczący Komisji Paweł Ścibor

 - Członek Komisji Krzysztof Bednarczyk

 - Członek Komisji Daniel Boroń

 - Członek Komisji Zbigniew Cyganik

 - Członek Komisji Bogdan Duplaga

 - Członek Komisji Paweł Froń

 - Członek Komisji Piotr Jatczyszyn

 - Członek Komisji Dorota Kamińska

 - Członek Komisji Zbigniew Kwiatkowski

 - Członek Komisji Grzegorz Pietryka

 - Członek Komisji Mariola Pilszak

 - Członek Komisji Tomasz Rzepka

 - Członek Komisji Urszula Tesznar

 - Członek Komisji Kazimierz Tympalski

 - Członek Komisji Kazimierz Zajdel

2018-12-21 09:38:20  Tomasz Tabisz
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-07-11 10:45:26  Tomasz Tabisz

Pole full zmieniło wartość z '<h3> Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Porządku Publicznego</h3> <p> &nbsp;- Przewodniczący Komisji <strong>Zbigniew Cyganik</strong></p> <p> &nbsp;- Wiceprzewodniczący Komisji <strong>Bogusław Wasylewicz</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Aleksandra Haudek</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Piotr Jatczyszyn</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Zbigniew Kwiatkowski</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Andrzej Łach</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>J&oacute;zef Miksiewicz</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Grzegorz Pietryka</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Adam Pomykała</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Tomasz Rzepka</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Paweł Ścibor</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Bogdan Szmyd</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Kazimierz Tympalski</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Kazimierz Zajdel</strong></p> <p> &nbsp;</p> <h3> Komisja Kultury, Oświaty, Sportu, Turystyki i Wypoczynku</h3> <p> &nbsp;- Przewodnicząca Komisji <strong>Mariola Pilszak</strong></p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Wiceprzewodnicząca Komisji <strong>Urszula Tesznar</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Daniel Boroń</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Paweł Froń</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Aleksandra Haudek</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Dorota Kamińska</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>J&oacute;zef Miksiewicz</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Adam Pomykała</strong></p> <p> &nbsp;</p> <h3> Komisja Rewizyjna</h3> <p> &nbsp;- Przewodniczący Komisji <strong>Paweł Froń</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Aleksandra Haudek</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Zbigniew Kwiatkowski</strong></p> <h3> &nbsp;</h3> <h3> Komisja Skarg, Wniosk&oacute;w i Petycji</h3> <p> &nbsp;- Przewodnicząca Komisji <strong>Dorota Kamińska</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Mariola Pilszak</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Adam Pomykała</strong></p> <p> &nbsp;</p> <h3> Komisja Rolnictwa, Lesnictwa i Ochrony Środowiska Naturalnego</h3> <p> &nbsp;- Przewodniczący Komisji <strong>Krzysztof Bednarczyk</strong></p> <p> &nbsp;- Wiceprzewodniczący Komisji <strong>Bogdan Szmyd</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Bogdan Duplaga</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Bogdan Wasylewicz</strong></p> <p> &nbsp;</p> <h3> Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finans&oacute;w</h3> <p> &nbsp;- Przewodniczący Komisji <strong>Andrzej Łach</strong></p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Wiceprzewodniczący Komisji <strong>Paweł Ścibor</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Krzysztof Bednarczyk</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Daniel Boroń</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Zbigniew Cyganik</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Bogdan Duplaga</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Paweł Froń</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Piotr Jatczyszyn</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Dorota Kamińska</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Zbigniew Kwiatkowski</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Grzegorz Pietryka</strong></p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Członek Komisji <strong>Mariola Pilszak</strong></p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Członek Komisji <strong>Tomasz Rzepka</strong></p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Członek Komisji <strong>Urszula Tesznar</strong></p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Członek Komisji <strong>Kazimierz Tympalski</strong></p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Członek Komisji <strong>Kazimierz Zajdel</strong></p> ' na '<h3> Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Porządku Publicznego</h3> <p> &nbsp;- Przewodniczący Komisji <strong>Zbigniew Cyganik</strong></p> <p> &nbsp;- Wiceprzewodniczący Komisji <strong>Bogusław Wasylewicz</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Aleksandra Haudek</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Piotr Jatczyszyn</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Zbigniew Kwiatkowski</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Andrzej Łach</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>J&oacute;zef Miksiewicz</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Grzegorz Pietryka</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Adam Pomykała</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Tomasz Rzepka</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Paweł Ścibor</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Bogdan Szmyd</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Kazimierz Tympalski</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Kazimierz Zajdel</strong></p> <p> &nbsp;</p> <h3> Komisja Kultury, Oświaty, Sportu, Turystyki i Wypoczynku</h3> <p> &nbsp;- Przewodnicząca Komisji <strong>Mariola Pilszak</strong></p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Wiceprzewodnicząca Komisji <strong>Urszula Tesznar</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Daniel Boroń</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Paweł Froń</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Aleksandra Haudek</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Dorota Kamińska</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>J&oacute;zef Miksiewicz</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Adam Pomykała</strong></p> <p> &nbsp;</p> <h3> Komisja Rewizyjna</h3> <p> &nbsp;- Przewodniczący Komisji <strong>Paweł Froń</strong></p> <p> &nbsp;- Zastępca Przewodniczącego Komisji <strong>Aleksandra Haudek</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Zbigniew Kwiatkowski</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Krzysztof Bednarczyk</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Andrzej Łach</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Tomasz Rzepka</strong></p> <p> &nbsp;</p> <h3> Komisja Skarg, Wniosk&oacute;w i Petycji</h3> <p> &nbsp;- Przewodnicząca Komisji <strong>Dorota Kamińska</strong></p> <p> &nbsp;- Zastepca Przewodniczącej Komisji <strong>Adam Pomykała</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Mariola Pilszak</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Bogusław Wasylewicz</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Zbigniew Cyganik</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Kazimierz Tympalski</strong></p> <p> &nbsp;</p> <h3> Komisja Rolnictwa, Lesnictwa i Ochrony Środowiska Naturalnego</h3> <p> &nbsp;- Przewodniczący Komisji <strong>Krzysztof Bednarczyk</strong></p> <p> &nbsp;- Wiceprzewodniczący Komisji <strong>Bogdan Szmyd</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Bogdan Duplaga</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Bogdan Wasylewicz</strong></p> <p> &nbsp;</p> <h3> Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finans&oacute;w</h3> <p> &nbsp;- Przewodniczący Komisji <strong>Andrzej Łach</strong></p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Wiceprzewodniczący Komisji <strong>Paweł Ścibor</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Krzysztof Bednarczyk</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Daniel Boroń</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Zbigniew Cyganik</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Bogdan Duplaga</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Paweł Froń</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Piotr Jatczyszyn</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Dorota Kamińska</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Zbigniew Kwiatkowski</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Grzegorz Pietryka</strong></p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Członek Komisji <strong>Mariola Pilszak</strong></p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Członek Komisji <strong>Tomasz Rzepka</strong></p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Członek Komisji <strong>Urszula Tesznar</strong></p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Członek Komisji <strong>Kazimierz Tympalski</strong></p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Członek Komisji <strong>Kazimierz Zajdel</strong></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Porządku Publicznego

 - Przewodniczący Komisji Zbigniew Cyganik

 - Wiceprzewodniczący Komisji Bogusław Wasylewicz

 - Członek Komisji Aleksandra Haudek

 - Członek Komisji Piotr Jatczyszyn

 - Członek Komisji Zbigniew Kwiatkowski

 - Członek Komisji Andrzej Łach

 - Członek Komisji Józef Miksiewicz

 - Członek Komisji Grzegorz Pietryka

 - Członek Komisji Adam Pomykała

 - Członek Komisji Tomasz Rzepka

 - Członek Komisji Paweł Ścibor

 - Członek Komisji Bogdan Szmyd

 - Członek Komisji Kazimierz Tympalski

 - Członek Komisji Kazimierz Zajdel

 

Komisja Kultury, Oświaty, Sportu, Turystyki i Wypoczynku

 - Przewodnicząca Komisji Mariola Pilszak

 - Wiceprzewodnicząca Komisji Urszula Tesznar

 - Członek Komisji Daniel Boroń

 - Członek Komisji Paweł Froń

 - Członek Komisji Aleksandra Haudek

 - Członek Komisji Dorota Kamińska

 - Członek Komisji Józef Miksiewicz

 - Członek Komisji Adam Pomykała

 

Komisja Rewizyjna

 - Przewodniczący Komisji Paweł Froń

 - Członek Komisji Aleksandra Haudek

 - Członek Komisji Zbigniew Kwiatkowski

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 - Przewodnicząca Komisji Dorota Kamińska

 - Członek Komisji Mariola Pilszak

 - Członek Komisji Adam Pomykała

 

Komisja Rolnictwa, Lesnictwa i Ochrony Środowiska Naturalnego

 - Przewodniczący Komisji Krzysztof Bednarczyk

 - Wiceprzewodniczący Komisji Bogdan Szmyd

 - Członek Komisji Bogdan Duplaga

 - Członek Komisji Bogdan Wasylewicz

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów

 - Przewodniczący Komisji Andrzej Łach

 - Wiceprzewodniczący Komisji Paweł Ścibor

 - Członek Komisji Krzysztof Bednarczyk

 - Członek Komisji Daniel Boroń

 - Członek Komisji Zbigniew Cyganik

 - Członek Komisji Bogdan Duplaga

 - Członek Komisji Paweł Froń

 - Członek Komisji Piotr Jatczyszyn

 - Członek Komisji Dorota Kamińska

 - Członek Komisji Zbigniew Kwiatkowski

 - Członek Komisji Grzegorz Pietryka

 - Członek Komisji Mariola Pilszak

 - Członek Komisji Tomasz Rzepka

 - Członek Komisji Urszula Tesznar

 - Członek Komisji Kazimierz Tympalski

 - Członek Komisji Kazimierz Zajdel

Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Porządku Publicznego

 - Przewodniczący Komisji Zbigniew Cyganik

 - Wiceprzewodniczący Komisji Bogusław Wasylewicz

 - Członek Komisji Aleksandra Haudek

 - Członek Komisji Piotr Jatczyszyn

 - Członek Komisji Zbigniew Kwiatkowski

 - Członek Komisji Andrzej Łach

 - Członek Komisji Józef Miksiewicz

 - Członek Komisji Grzegorz Pietryka

 - Członek Komisji Adam Pomykała

 - Członek Komisji Tomasz Rzepka

 - Członek Komisji Paweł Ścibor

 - Członek Komisji Bogdan Szmyd

 - Członek Komisji Kazimierz Tympalski

 - Członek Komisji Kazimierz Zajdel

 

Komisja Kultury, Oświaty, Sportu, Turystyki i Wypoczynku

 - Przewodnicząca Komisji Mariola Pilszak

 - Wiceprzewodnicząca Komisji Urszula Tesznar

 - Członek Komisji Daniel Boroń

 - Członek Komisji Paweł Froń

 - Członek Komisji Aleksandra Haudek

 - Członek Komisji Dorota Kamińska

 - Członek Komisji Józef Miksiewicz

 - Członek Komisji Adam Pomykała

 

Komisja Rewizyjna

 - Przewodniczący Komisji Paweł Froń

 - Zastępca Przewodniczącego Komisji Aleksandra Haudek

 - Członek Komisji Zbigniew Kwiatkowski

 - Członek Komisji Krzysztof Bednarczyk

 - Członek Komisji Andrzej Łach

 - Członek Komisji Tomasz Rzepka

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 - Przewodnicząca Komisji Dorota Kamińska

 - Zastepca Przewodniczącej Komisji Adam Pomykała

 - Członek Komisji Mariola Pilszak

 - Członek Komisji Bogusław Wasylewicz

 - Członek Komisji Zbigniew Cyganik

 - Członek Komisji Kazimierz Tympalski

 

Komisja Rolnictwa, Lesnictwa i Ochrony Środowiska Naturalnego

 - Przewodniczący Komisji Krzysztof Bednarczyk

 - Wiceprzewodniczący Komisji Bogdan Szmyd

 - Członek Komisji Bogdan Duplaga

 - Członek Komisji Bogdan Wasylewicz

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów

 - Przewodniczący Komisji Andrzej Łach

 - Wiceprzewodniczący Komisji Paweł Ścibor

 - Członek Komisji Krzysztof Bednarczyk

 - Członek Komisji Daniel Boroń

 - Członek Komisji Zbigniew Cyganik

 - Członek Komisji Bogdan Duplaga

 - Członek Komisji Paweł Froń

 - Członek Komisji Piotr Jatczyszyn

 - Członek Komisji Dorota Kamińska

 - Członek Komisji Zbigniew Kwiatkowski

 - Członek Komisji Grzegorz Pietryka

 - Członek Komisji Mariola Pilszak

 - Członek Komisji Tomasz Rzepka

 - Członek Komisji Urszula Tesznar

 - Członek Komisji Kazimierz Tympalski

 - Członek Komisji Kazimierz Zajdel

10  2019-08-21 13:44:49  Tomasz Tabisz

Pole full zmieniło wartość z '<h3> Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Porządku Publicznego</h3> <p> &nbsp;- Przewodniczący Komisji <strong>Zbigniew Cyganik</strong></p> <p> &nbsp;- Wiceprzewodniczący Komisji <strong>Bogusław Wasylewicz</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Aleksandra Haudek</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Piotr Jatczyszyn</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Zbigniew Kwiatkowski</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Andrzej Łach</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>J&oacute;zef Miksiewicz</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Grzegorz Pietryka</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Adam Pomykała</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Tomasz Rzepka</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Paweł Ścibor</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Bogdan Szmyd</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Kazimierz Tympalski</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Kazimierz Zajdel</strong></p> <p> &nbsp;</p> <h3> Komisja Kultury, Oświaty, Sportu, Turystyki i Wypoczynku</h3> <p> &nbsp;- Przewodnicząca Komisji <strong>Mariola Pilszak</strong></p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Wiceprzewodnicząca Komisji <strong>Urszula Tesznar</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Daniel Boroń</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Paweł Froń</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Aleksandra Haudek</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Dorota Kamińska</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>J&oacute;zef Miksiewicz</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Adam Pomykała</strong></p> <p> &nbsp;</p> <h3> Komisja Rewizyjna</h3> <p> &nbsp;- Przewodniczący Komisji <strong>Paweł Froń</strong></p> <p> &nbsp;- Zastępca Przewodniczącego Komisji <strong>Aleksandra Haudek</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Zbigniew Kwiatkowski</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Krzysztof Bednarczyk</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Andrzej Łach</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Tomasz Rzepka</strong></p> <p> &nbsp;</p> <h3> Komisja Skarg, Wniosk&oacute;w i Petycji</h3> <p> &nbsp;- Przewodnicząca Komisji <strong>Dorota Kamińska</strong></p> <p> &nbsp;- Zastepca Przewodniczącej Komisji <strong>Adam Pomykała</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Mariola Pilszak</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Bogusław Wasylewicz</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Zbigniew Cyganik</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Kazimierz Tympalski</strong></p> <p> &nbsp;</p> <h3> Komisja Rolnictwa, Lesnictwa i Ochrony Środowiska Naturalnego</h3> <p> &nbsp;- Przewodniczący Komisji <strong>Krzysztof Bednarczyk</strong></p> <p> &nbsp;- Wiceprzewodniczący Komisji <strong>Bogdan Szmyd</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Bogdan Duplaga</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Bogdan Wasylewicz</strong></p> <p> &nbsp;</p> <h3> Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finans&oacute;w</h3> <p> &nbsp;- Przewodniczący Komisji <strong>Andrzej Łach</strong></p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Wiceprzewodniczący Komisji <strong>Paweł Ścibor</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Krzysztof Bednarczyk</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Daniel Boroń</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Zbigniew Cyganik</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Bogdan Duplaga</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Paweł Froń</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Piotr Jatczyszyn</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Dorota Kamińska</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Zbigniew Kwiatkowski</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Grzegorz Pietryka</strong></p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Członek Komisji <strong>Mariola Pilszak</strong></p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Członek Komisji <strong>Tomasz Rzepka</strong></p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Członek Komisji <strong>Urszula Tesznar</strong></p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Członek Komisji <strong>Kazimierz Tympalski</strong></p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Członek Komisji <strong>Kazimierz Zajdel</strong></p> ' na '<h3> Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Porządku Publicznego</h3> <p> &nbsp;- Przewodniczący Komisji <strong>Zbigniew Cyganik</strong></p> <p> &nbsp;- Wiceprzewodniczący Komisji <strong>Bogusław Wasylewicz</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Aleksandra Haudek</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Piotr Jatczyszyn</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Zbigniew Kwiatkowski</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Andrzej Łach</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>J&oacute;zef Miksiewicz</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Grzegorz Pietryka</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Adam Pomykała</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Tomasz Rzepka</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Paweł Ścibor</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Bogdan Szmyd</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Kazimierz Tympalski</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Kazimierz Zajdel</strong></p> <p> &nbsp;</p> <h3> Komisja Kultury, Oświaty, Sportu, Turystyki i Wypoczynku</h3> <p> &nbsp;- Przewodnicząca Komisji <strong>Mariola Pilszak</strong></p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Wiceprzewodnicząca Komisji <strong>Urszula Tesznar</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Daniel Boroń</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Paweł Froń</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Aleksandra Haudek</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Dorota Kamińska</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>J&oacute;zef Miksiewicz</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Adam Pomykała</strong></p> <p> &nbsp;</p> <h3> Komisja Rewizyjna</h3> <p> &nbsp;- Przewodniczący Komisji <strong>Paweł Froń</strong></p> <p> &nbsp;- Zastępca Przewodniczącego Komisji <strong>Aleksandra Haudek</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Zbigniew Kwiatkowski</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Krzysztof Bednarczyk</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Andrzej Łach</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Tomasz Rzepka</strong></p> <p> &nbsp;</p> <h3> Komisja Skarg, Wniosk&oacute;w i Petycji</h3> <p> &nbsp;- Przewodnicząca Komisji <strong>Dorota Kamińska</strong></p> <p> &nbsp;- Zastepca Przewodniczącej Komisji <strong>Adam Pomykała</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Mariola Pilszak</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Bogusław Wasylewicz</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Zbigniew Cyganik</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Kazimierz Tympalski</strong></p> <p> &nbsp;</p> <h3> Komisja Rolnictwa, Lesnictwa i Ochrony Środowiska Naturalnego</h3> <p> &nbsp;- Przewodniczący Komisji <strong>Krzysztof Bednarczyk</strong></p> <p> &nbsp;- Wiceprzewodniczący Komisji <strong>Bogdan Szmyd</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Bogdan Duplaga</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Bogusław </strong><strong>Wasylewicz</strong></p> <p> &nbsp;</p> <h3> Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finans&oacute;w</h3> <p> &nbsp;- Przewodniczący Komisji <strong>Andrzej Łach</strong></p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Wiceprzewodniczący Komisji <strong>Paweł Ścibor</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Krzysztof Bednarczyk</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Daniel Boroń</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Zbigniew Cyganik</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Bogdan Duplaga</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Paweł Froń</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Piotr Jatczyszyn</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Dorota Kamińska</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Zbigniew Kwiatkowski</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Grzegorz Pietryka</strong></p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Członek Komisji <strong>Mariola Pilszak</strong></p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Członek Komisji <strong>Tomasz Rzepka</strong></p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Członek Komisji <strong>Urszula Tesznar</strong></p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Członek Komisji <strong>Kazimierz Tympalski</strong></p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Członek Komisji <strong>Kazimierz Zajdel</strong></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Porządku Publicznego

 - Przewodniczący Komisji Zbigniew Cyganik

 - Wiceprzewodniczący Komisji Bogusław Wasylewicz

 - Członek Komisji Aleksandra Haudek

 - Członek Komisji Piotr Jatczyszyn

 - Członek Komisji Zbigniew Kwiatkowski

 - Członek Komisji Andrzej Łach

 - Członek Komisji Józef Miksiewicz

 - Członek Komisji Grzegorz Pietryka

 - Członek Komisji Adam Pomykała

 - Członek Komisji Tomasz Rzepka

 - Członek Komisji Paweł Ścibor

 - Członek Komisji Bogdan Szmyd

 - Członek Komisji Kazimierz Tympalski

 - Członek Komisji Kazimierz Zajdel

 

Komisja Kultury, Oświaty, Sportu, Turystyki i Wypoczynku

 - Przewodnicząca Komisji Mariola Pilszak

 - Wiceprzewodnicząca Komisji Urszula Tesznar

 - Członek Komisji Daniel Boroń

 - Członek Komisji Paweł Froń

 - Członek Komisji Aleksandra Haudek

 - Członek Komisji Dorota Kamińska

 - Członek Komisji Józef Miksiewicz

 - Członek Komisji Adam Pomykała

 

Komisja Rewizyjna

 - Przewodniczący Komisji Paweł Froń

 - Zastępca Przewodniczącego Komisji Aleksandra Haudek

 - Członek Komisji Zbigniew Kwiatkowski

 - Członek Komisji Krzysztof Bednarczyk

 - Członek Komisji Andrzej Łach

 - Członek Komisji Tomasz Rzepka

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 - Przewodnicząca Komisji Dorota Kamińska

 - Zastepca Przewodniczącej Komisji Adam Pomykała

 - Członek Komisji Mariola Pilszak

 - Członek Komisji Bogusław Wasylewicz

 - Członek Komisji Zbigniew Cyganik

 - Członek Komisji Kazimierz Tympalski

 

Komisja Rolnictwa, Lesnictwa i Ochrony Środowiska Naturalnego

 - Przewodniczący Komisji Krzysztof Bednarczyk

 - Wiceprzewodniczący Komisji Bogdan Szmyd

 - Członek Komisji Bogdan Duplaga

 - Członek Komisji Bogdan Wasylewicz

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów

 - Przewodniczący Komisji Andrzej Łach

 - Wiceprzewodniczący Komisji Paweł Ścibor

 - Członek Komisji Krzysztof Bednarczyk

 - Członek Komisji Daniel Boroń

 - Członek Komisji Zbigniew Cyganik

 - Członek Komisji Bogdan Duplaga

 - Członek Komisji Paweł Froń

 - Członek Komisji Piotr Jatczyszyn

 - Członek Komisji Dorota Kamińska

 - Członek Komisji Zbigniew Kwiatkowski

 - Członek Komisji Grzegorz Pietryka

 - Członek Komisji Mariola Pilszak

 - Członek Komisji Tomasz Rzepka

 - Członek Komisji Urszula Tesznar

 - Członek Komisji Kazimierz Tympalski

 - Członek Komisji Kazimierz Zajdel

Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Porządku Publicznego

 - Przewodniczący Komisji Zbigniew Cyganik

 - Wiceprzewodniczący Komisji Bogusław Wasylewicz

 - Członek Komisji Aleksandra Haudek

 - Członek Komisji Piotr Jatczyszyn

 - Członek Komisji Zbigniew Kwiatkowski

 - Członek Komisji Andrzej Łach

 - Członek Komisji Józef Miksiewicz

 - Członek Komisji Grzegorz Pietryka

 - Członek Komisji Adam Pomykała

 - Członek Komisji Tomasz Rzepka

 - Członek Komisji Paweł Ścibor

 - Członek Komisji Bogdan Szmyd

 - Członek Komisji Kazimierz Tympalski

 - Członek Komisji Kazimierz Zajdel

 

Komisja Kultury, Oświaty, Sportu, Turystyki i Wypoczynku

 - Przewodnicząca Komisji Mariola Pilszak

 - Wiceprzewodnicząca Komisji Urszula Tesznar

 - Członek Komisji Daniel Boroń

 - Członek Komisji Paweł Froń

 - Członek Komisji Aleksandra Haudek

 - Członek Komisji Dorota Kamińska

 - Członek Komisji Józef Miksiewicz

 - Członek Komisji Adam Pomykała

 

Komisja Rewizyjna

 - Przewodniczący Komisji Paweł Froń

 - Zastępca Przewodniczącego Komisji Aleksandra Haudek

 - Członek Komisji Zbigniew Kwiatkowski

 - Członek Komisji Krzysztof Bednarczyk

 - Członek Komisji Andrzej Łach

 - Członek Komisji Tomasz Rzepka

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 - Przewodnicząca Komisji Dorota Kamińska

 - Zastepca Przewodniczącej Komisji Adam Pomykała

 - Członek Komisji Mariola Pilszak

 - Członek Komisji Bogusław Wasylewicz

 - Członek Komisji Zbigniew Cyganik

 - Członek Komisji Kazimierz Tympalski

 

Komisja Rolnictwa, Lesnictwa i Ochrony Środowiska Naturalnego

 - Przewodniczący Komisji Krzysztof Bednarczyk

 - Wiceprzewodniczący Komisji Bogdan Szmyd

 - Członek Komisji Bogdan Duplaga

 - Członek Komisji Bogusław Wasylewicz

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów

 - Przewodniczący Komisji Andrzej Łach

 - Wiceprzewodniczący Komisji Paweł Ścibor

 - Członek Komisji Krzysztof Bednarczyk

 - Członek Komisji Daniel Boroń

 - Członek Komisji Zbigniew Cyganik

 - Członek Komisji Bogdan Duplaga

 - Członek Komisji Paweł Froń

 - Członek Komisji Piotr Jatczyszyn

 - Członek Komisji Dorota Kamińska

 - Członek Komisji Zbigniew Kwiatkowski

 - Członek Komisji Grzegorz Pietryka

 - Członek Komisji Mariola Pilszak

 - Członek Komisji Tomasz Rzepka

 - Członek Komisji Urszula Tesznar

 - Członek Komisji Kazimierz Tympalski

 - Członek Komisji Kazimierz Zajdel

11  2020-01-10 10:04:52  Tomasz Tabisz

Pole full zmieniło wartość z '<h3> Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Porządku Publicznego</h3> <p> &nbsp;- Przewodniczący Komisji <strong>Zbigniew Cyganik</strong></p> <p> &nbsp;- Wiceprzewodniczący Komisji <strong>Bogusław Wasylewicz</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Aleksandra Haudek</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Piotr Jatczyszyn</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Zbigniew Kwiatkowski</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Andrzej Łach</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>J&oacute;zef Miksiewicz</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Grzegorz Pietryka</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Adam Pomykała</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Tomasz Rzepka</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Paweł Ścibor</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Bogdan Szmyd</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Kazimierz Tympalski</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Kazimierz Zajdel</strong></p> <p> &nbsp;</p> <h3> Komisja Kultury, Oświaty, Sportu, Turystyki i Wypoczynku</h3> <p> &nbsp;- Przewodnicząca Komisji <strong>Mariola Pilszak</strong></p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Wiceprzewodnicząca Komisji <strong>Urszula Tesznar</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Daniel Boroń</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Paweł Froń</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Aleksandra Haudek</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Dorota Kamińska</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>J&oacute;zef Miksiewicz</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Adam Pomykała</strong></p> <p> &nbsp;</p> <h3> Komisja Rewizyjna</h3> <p> &nbsp;- Przewodniczący Komisji <strong>Paweł Froń</strong></p> <p> &nbsp;- Zastępca Przewodniczącego Komisji <strong>Aleksandra Haudek</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Zbigniew Kwiatkowski</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Krzysztof Bednarczyk</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Andrzej Łach</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Tomasz Rzepka</strong></p> <p> &nbsp;</p> <h3> Komisja Skarg, Wniosk&oacute;w i Petycji</h3> <p> &nbsp;- Przewodnicząca Komisji <strong>Dorota Kamińska</strong></p> <p> &nbsp;- Zastepca Przewodniczącej Komisji <strong>Adam Pomykała</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Mariola Pilszak</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Bogusław Wasylewicz</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Zbigniew Cyganik</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Kazimierz Tympalski</strong></p> <p> &nbsp;</p> <h3> Komisja Rolnictwa, Lesnictwa i Ochrony Środowiska Naturalnego</h3> <p> &nbsp;- Przewodniczący Komisji <strong>Krzysztof Bednarczyk</strong></p> <p> &nbsp;- Wiceprzewodniczący Komisji <strong>Bogdan Szmyd</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Bogdan Duplaga</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Bogusław </strong><strong>Wasylewicz</strong></p> <p> &nbsp;</p> <h3> Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finans&oacute;w</h3> <p> &nbsp;- Przewodniczący Komisji <strong>Andrzej Łach</strong></p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Wiceprzewodniczący Komisji <strong>Paweł Ścibor</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Krzysztof Bednarczyk</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Daniel Boroń</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Zbigniew Cyganik</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Bogdan Duplaga</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Paweł Froń</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Piotr Jatczyszyn</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Dorota Kamińska</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Zbigniew Kwiatkowski</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Grzegorz Pietryka</strong></p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Członek Komisji <strong>Mariola Pilszak</strong></p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Członek Komisji <strong>Tomasz Rzepka</strong></p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Członek Komisji <strong>Urszula Tesznar</strong></p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Członek Komisji <strong>Kazimierz Tympalski</strong></p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Członek Komisji <strong>Kazimierz Zajdel</strong></p> ' na '<h3> Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Porządku Publicznego</h3> <p> &nbsp;- Przewodniczący Komisji <strong>Zbigniew Cyganik</strong></p> <p> &nbsp;- Wiceprzewodniczący Komisji <strong>Bogusław Wasylewicz</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Aleksandra Haudek</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Piotr Jatczyszyn</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Zbigniew Kwiatkowski</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Andrzej Łach</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>J&oacute;zef Miksiewicz</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Grzegorz Pietryka</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Adam Pomykała</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Tomasz Rzepka</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Paweł Ścibor</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Bogdan Szmyd</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Kazimierz Tympalski</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Kazimierz Zajdel</strong></p> <p> &nbsp;</p> <h3> Komisja Kultury, Oświaty, Sportu, Turystyki i Wypoczynku</h3> <p> &nbsp;- Przewodnicząca Komisji <strong>Mariola Pilszak</strong></p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Wiceprzewodnicząca Komisji <strong>Urszula Tesznar</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Daniel Boroń</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Paweł Froń</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Aleksandra Haudek</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Dorota Kamińska</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>J&oacute;zef Miksiewicz</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Adam Pomykała</strong></p> <p> &nbsp;</p> <h3> Komisja Rewizyjna</h3> <p> &nbsp;- Przewodniczący Komisji <strong>Paweł Froń</strong></p> <p> &nbsp;- Zastępca Przewodniczącego Komisji <strong>Aleksandra Haudek</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Krzysztof Bednarczyk</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Andrzej Łach</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Tomasz Rzepka</strong></p> <p> &nbsp;</p> <h3> Komisja Skarg, Wniosk&oacute;w i Petycji</h3> <p> &nbsp;- Przewodnicząca Komisji <strong>Dorota Kamińska</strong></p> <p> &nbsp;- Zastepca Przewodniczącej Komisji <strong>Adam Pomykała</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Mariola Pilszak</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Bogusław Wasylewicz</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Zbigniew Cyganik</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Kazimierz Tympalski</strong></p> <p> &nbsp;</p> <h3> Komisja Rolnictwa, Lesnictwa i Ochrony Środowiska Naturalnego</h3> <p> &nbsp;- Przewodniczący Komisji <strong>Krzysztof Bednarczyk</strong></p> <p> &nbsp;- Wiceprzewodniczący Komisji <strong>Bogdan Szmyd</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Bogdan Duplaga</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Bogusław </strong><strong>Wasylewicz</strong></p> <p> &nbsp;</p> <h3> Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finans&oacute;w</h3> <p> &nbsp;- Przewodniczący Komisji <strong>Andrzej Łach</strong></p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Wiceprzewodniczący Komisji <strong>Paweł Ścibor</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Krzysztof Bednarczyk</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Daniel Boroń</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Zbigniew Cyganik</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Bogdan Duplaga</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Paweł Froń</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Piotr Jatczyszyn</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Dorota Kamińska</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Zbigniew Kwiatkowski</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Grzegorz Pietryka</strong></p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Członek Komisji <strong>Mariola Pilszak</strong></p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Członek Komisji <strong>Tomasz Rzepka</strong></p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Członek Komisji <strong>Urszula Tesznar</strong></p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Członek Komisji <strong>Kazimierz Tympalski</strong></p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Członek Komisji <strong>Kazimierz Zajdel</strong></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Porządku Publicznego

 - Przewodniczący Komisji Zbigniew Cyganik

 - Wiceprzewodniczący Komisji Bogusław Wasylewicz

 - Członek Komisji Aleksandra Haudek

 - Członek Komisji Piotr Jatczyszyn

 - Członek Komisji Zbigniew Kwiatkowski

 - Członek Komisji Andrzej Łach

 - Członek Komisji Józef Miksiewicz

 - Członek Komisji Grzegorz Pietryka

 - Członek Komisji Adam Pomykała

 - Członek Komisji Tomasz Rzepka

 - Członek Komisji Paweł Ścibor

 - Członek Komisji Bogdan Szmyd

 - Członek Komisji Kazimierz Tympalski

 - Członek Komisji Kazimierz Zajdel

 

Komisja Kultury, Oświaty, Sportu, Turystyki i Wypoczynku

 - Przewodnicząca Komisji Mariola Pilszak

 - Wiceprzewodnicząca Komisji Urszula Tesznar

 - Członek Komisji Daniel Boroń

 - Członek Komisji Paweł Froń

 - Członek Komisji Aleksandra Haudek

 - Członek Komisji Dorota Kamińska

 - Członek Komisji Józef Miksiewicz

 - Członek Komisji Adam Pomykała

 

Komisja Rewizyjna

 - Przewodniczący Komisji Paweł Froń

 - Zastępca Przewodniczącego Komisji Aleksandra Haudek

 - Członek Komisji Zbigniew Kwiatkowski

 - Członek Komisji Krzysztof Bednarczyk

 - Członek Komisji Andrzej Łach

 - Członek Komisji Tomasz Rzepka

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 - Przewodnicząca Komisji Dorota Kamińska

 - Zastepca Przewodniczącej Komisji Adam Pomykała

 - Członek Komisji Mariola Pilszak

 - Członek Komisji Bogusław Wasylewicz

 - Członek Komisji Zbigniew Cyganik

 - Członek Komisji Kazimierz Tympalski

 

Komisja Rolnictwa, Lesnictwa i Ochrony Środowiska Naturalnego

 - Przewodniczący Komisji Krzysztof Bednarczyk

 - Wiceprzewodniczący Komisji Bogdan Szmyd

 - Członek Komisji Bogdan Duplaga

 - Członek Komisji Bogusław Wasylewicz

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów

 - Przewodniczący Komisji Andrzej Łach

 - Wiceprzewodniczący Komisji Paweł Ścibor

 - Członek Komisji Krzysztof Bednarczyk

 - Członek Komisji Daniel Boroń

 - Członek Komisji Zbigniew Cyganik

 - Członek Komisji Bogdan Duplaga

 - Członek Komisji Paweł Froń

 - Członek Komisji Piotr Jatczyszyn

 - Członek Komisji Dorota Kamińska

 - Członek Komisji Zbigniew Kwiatkowski

 - Członek Komisji Grzegorz Pietryka

 - Członek Komisji Mariola Pilszak

 - Członek Komisji Tomasz Rzepka

 - Członek Komisji Urszula Tesznar

 - Członek Komisji Kazimierz Tympalski

 - Członek Komisji Kazimierz Zajdel

Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Porządku Publicznego

 - Przewodniczący Komisji Zbigniew Cyganik

 - Wiceprzewodniczący Komisji Bogusław Wasylewicz

 - Członek Komisji Aleksandra Haudek

 - Członek Komisji Piotr Jatczyszyn

 - Członek Komisji Zbigniew Kwiatkowski

 - Członek Komisji Andrzej Łach

 - Członek Komisji Józef Miksiewicz

 - Członek Komisji Grzegorz Pietryka

 - Członek Komisji Adam Pomykała

 - Członek Komisji Tomasz Rzepka

 - Członek Komisji Paweł Ścibor

 - Członek Komisji Bogdan Szmyd

 - Członek Komisji Kazimierz Tympalski

 - Członek Komisji Kazimierz Zajdel

 

Komisja Kultury, Oświaty, Sportu, Turystyki i Wypoczynku

 - Przewodnicząca Komisji Mariola Pilszak

 - Wiceprzewodnicząca Komisji Urszula Tesznar

 - Członek Komisji Daniel Boroń

 - Członek Komisji Paweł Froń

 - Członek Komisji Aleksandra Haudek

 - Członek Komisji Dorota Kamińska

 - Członek Komisji Józef Miksiewicz

 - Członek Komisji Adam Pomykała

 

Komisja Rewizyjna

 - Przewodniczący Komisji Paweł Froń

 - Zastępca Przewodniczącego Komisji Aleksandra Haudek

 - Członek Komisji Krzysztof Bednarczyk

 - Członek Komisji Andrzej Łach

 - Członek Komisji Tomasz Rzepka

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 - Przewodnicząca Komisji Dorota Kamińska

 - Zastepca Przewodniczącej Komisji Adam Pomykała

 - Członek Komisji Mariola Pilszak

 - Członek Komisji Bogusław Wasylewicz

 - Członek Komisji Zbigniew Cyganik

 - Członek Komisji Kazimierz Tympalski

 

Komisja Rolnictwa, Lesnictwa i Ochrony Środowiska Naturalnego

 - Przewodniczący Komisji Krzysztof Bednarczyk

 - Wiceprzewodniczący Komisji Bogdan Szmyd

 - Członek Komisji Bogdan Duplaga

 - Członek Komisji Bogusław Wasylewicz

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów

 - Przewodniczący Komisji Andrzej Łach

 - Wiceprzewodniczący Komisji Paweł Ścibor

 - Członek Komisji Krzysztof Bednarczyk

 - Członek Komisji Daniel Boroń

 - Członek Komisji Zbigniew Cyganik

 - Członek Komisji Bogdan Duplaga

 - Członek Komisji Paweł Froń

 - Członek Komisji Piotr Jatczyszyn

 - Członek Komisji Dorota Kamińska

 - Członek Komisji Zbigniew Kwiatkowski

 - Członek Komisji Grzegorz Pietryka

 - Członek Komisji Mariola Pilszak

 - Członek Komisji Tomasz Rzepka

 - Członek Komisji Urszula Tesznar

 - Członek Komisji Kazimierz Tympalski

 - Członek Komisji Kazimierz Zajdel

12  2020-02-13 13:05:44  PAWEŁ BOROŃ

Pole full zmieniło wartość z '<h3> Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Porządku Publicznego</h3> <p> &nbsp;- Przewodniczący Komisji <strong>Zbigniew Cyganik</strong></p> <p> &nbsp;- Wiceprzewodniczący Komisji <strong>Bogusław Wasylewicz</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Aleksandra Haudek</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Piotr Jatczyszyn</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Zbigniew Kwiatkowski</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Andrzej Łach</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>J&oacute;zef Miksiewicz</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Grzegorz Pietryka</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Adam Pomykała</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Tomasz Rzepka</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Paweł Ścibor</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Bogdan Szmyd</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Kazimierz Tympalski</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Kazimierz Zajdel</strong></p> <p> &nbsp;</p> <h3> Komisja Kultury, Oświaty, Sportu, Turystyki i Wypoczynku</h3> <p> &nbsp;- Przewodnicząca Komisji <strong>Mariola Pilszak</strong></p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Wiceprzewodnicząca Komisji <strong>Urszula Tesznar</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Daniel Boroń</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Paweł Froń</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Aleksandra Haudek</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Dorota Kamińska</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>J&oacute;zef Miksiewicz</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Adam Pomykała</strong></p> <p> &nbsp;</p> <h3> Komisja Rewizyjna</h3> <p> &nbsp;- Przewodniczący Komisji <strong>Paweł Froń</strong></p> <p> &nbsp;- Zastępca Przewodniczącego Komisji <strong>Aleksandra Haudek</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Krzysztof Bednarczyk</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Andrzej Łach</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Tomasz Rzepka</strong></p> <p> &nbsp;</p> <h3> Komisja Skarg, Wniosk&oacute;w i Petycji</h3> <p> &nbsp;- Przewodnicząca Komisji <strong>Dorota Kamińska</strong></p> <p> &nbsp;- Zastepca Przewodniczącej Komisji <strong>Adam Pomykała</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Mariola Pilszak</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Bogusław Wasylewicz</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Zbigniew Cyganik</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Kazimierz Tympalski</strong></p> <p> &nbsp;</p> <h3> Komisja Rolnictwa, Lesnictwa i Ochrony Środowiska Naturalnego</h3> <p> &nbsp;- Przewodniczący Komisji <strong>Krzysztof Bednarczyk</strong></p> <p> &nbsp;- Wiceprzewodniczący Komisji <strong>Bogdan Szmyd</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Bogdan Duplaga</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Bogusław </strong><strong>Wasylewicz</strong></p> <p> &nbsp;</p> <h3> Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finans&oacute;w</h3> <p> &nbsp;- Przewodniczący Komisji <strong>Andrzej Łach</strong></p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Wiceprzewodniczący Komisji <strong>Paweł Ścibor</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Krzysztof Bednarczyk</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Daniel Boroń</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Zbigniew Cyganik</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Bogdan Duplaga</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Paweł Froń</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Piotr Jatczyszyn</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Dorota Kamińska</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Zbigniew Kwiatkowski</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Grzegorz Pietryka</strong></p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Członek Komisji <strong>Mariola Pilszak</strong></p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Członek Komisji <strong>Tomasz Rzepka</strong></p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Członek Komisji <strong>Urszula Tesznar</strong></p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Członek Komisji <strong>Kazimierz Tympalski</strong></p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Członek Komisji <strong>Kazimierz Zajdel</strong></p> ' na '<h3> Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Porządku Publicznego</h3> <p> &nbsp;- Przewodniczący Komisji <strong>Zbigniew Cyganik</strong></p> <p> &nbsp;- Wiceprzewodniczący Komisji <strong>Bogusław Wasylewicz</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Aleksandra Haudek</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Piotr Jatczyszyn</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Zbigniew Kwiatkowski</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Andrzej Łach</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>J&oacute;zef Miksiewicz</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Grzegorz Pietryka</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Adam Pomykała</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Tomasz Rzepka</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Paweł Ścibor</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Bogdan Szmyd</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Kazimierz Tympalski</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Kazimierz Zajdel</strong></p> <p> &nbsp;</p> <h3> Komisja Kultury, Oświaty, Sportu, Turystyki i Wypoczynku</h3> <p> &nbsp;- Przewodnicząca Komisji <strong>Mariola Pilszak</strong></p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Wiceprzewodnicząca Komisji <strong>Urszula Tesznar</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Daniel Boroń</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Paweł Froń</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Aleksandra Haudek</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Dorota Kamińska</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>J&oacute;zef Miksiewicz</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Adam Pomykała</strong></p> <p> &nbsp;</p> <h3> Komisja Rewizyjna</h3> <p> &nbsp;- Przewodniczący Komisji <strong>Paweł Froń</strong></p> <p> &nbsp;- Zastępca Przewodniczącego Komisji <strong>Aleksandra Haudek</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Krzysztof Bednarczyk</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Andrzej Łach</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Tomasz Rzepka</strong></p> <p> &nbsp;</p> <h3> Komisja Skarg, Wniosk&oacute;w i Petycji</h3> <p> &nbsp;- Przewodnicząca Komisji&nbsp;<strong>Kazimierz Tympalski</strong></p> <p> &nbsp;- Zastepca Przewodniczącej Komisji <strong>Adam Pomykała</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Mariola Pilszak</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Bogusław Wasylewicz</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Zbigniew Cyganik</strong></p> <p> &nbsp;</p> <h3> Komisja Rolnictwa, Lesnictwa i Ochrony Środowiska Naturalnego</h3> <p> &nbsp;- Przewodniczący Komisji <strong>Krzysztof Bednarczyk</strong></p> <p> &nbsp;- Wiceprzewodniczący Komisji <strong>Bogdan Szmyd</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Bogdan Duplaga</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Bogusław </strong><strong>Wasylewicz</strong></p> <p> &nbsp;</p> <h3> Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finans&oacute;w</h3> <p> &nbsp;- Przewodniczący Komisji <strong>Andrzej Łach</strong></p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Wiceprzewodniczący Komisji <strong>Paweł Ścibor</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Krzysztof Bednarczyk</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Daniel Boroń</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Zbigniew Cyganik</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Bogdan Duplaga</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Paweł Froń</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Piotr Jatczyszyn</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Dorota Kamińska</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Zbigniew Kwiatkowski</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Grzegorz Pietryka</strong></p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Członek Komisji <strong>Mariola Pilszak</strong></p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Członek Komisji <strong>Tomasz Rzepka</strong></p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Członek Komisji <strong>Urszula Tesznar</strong></p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Członek Komisji <strong>Kazimierz Tympalski</strong></p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Członek Komisji <strong>Kazimierz Zajdel</strong></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Porządku Publicznego

 - Przewodniczący Komisji Zbigniew Cyganik

 - Wiceprzewodniczący Komisji Bogusław Wasylewicz

 - Członek Komisji Aleksandra Haudek

 - Członek Komisji Piotr Jatczyszyn

 - Członek Komisji Zbigniew Kwiatkowski

 - Członek Komisji Andrzej Łach

 - Członek Komisji Józef Miksiewicz

 - Członek Komisji Grzegorz Pietryka

 - Członek Komisji Adam Pomykała

 - Członek Komisji Tomasz Rzepka

 - Członek Komisji Paweł Ścibor

 - Członek Komisji Bogdan Szmyd

 - Członek Komisji Kazimierz Tympalski

 - Członek Komisji Kazimierz Zajdel

 

Komisja Kultury, Oświaty, Sportu, Turystyki i Wypoczynku

 - Przewodnicząca Komisji Mariola Pilszak

 - Wiceprzewodnicząca Komisji Urszula Tesznar

 - Członek Komisji Daniel Boroń

 - Członek Komisji Paweł Froń

 - Członek Komisji Aleksandra Haudek

 - Członek Komisji Dorota Kamińska

 - Członek Komisji Józef Miksiewicz

 - Członek Komisji Adam Pomykała

 

Komisja Rewizyjna

 - Przewodniczący Komisji Paweł Froń

 - Zastępca Przewodniczącego Komisji Aleksandra Haudek

 - Członek Komisji Krzysztof Bednarczyk

 - Członek Komisji Andrzej Łach

 - Członek Komisji Tomasz Rzepka

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 - Przewodnicząca Komisji Dorota Kamińska

 - Zastepca Przewodniczącej Komisji Adam Pomykała

 - Członek Komisji Mariola Pilszak

 - Członek Komisji Bogusław Wasylewicz

 - Członek Komisji Zbigniew Cyganik

 - Członek Komisji Kazimierz Tympalski

 

Komisja Rolnictwa, Lesnictwa i Ochrony Środowiska Naturalnego

 - Przewodniczący Komisji Krzysztof Bednarczyk

 - Wiceprzewodniczący Komisji Bogdan Szmyd

 - Członek Komisji Bogdan Duplaga

 - Członek Komisji Bogusław Wasylewicz

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów

 - Przewodniczący Komisji Andrzej Łach

 - Wiceprzewodniczący Komisji Paweł Ścibor

 - Członek Komisji Krzysztof Bednarczyk

 - Członek Komisji Daniel Boroń

 - Członek Komisji Zbigniew Cyganik

 - Członek Komisji Bogdan Duplaga

 - Członek Komisji Paweł Froń

 - Członek Komisji Piotr Jatczyszyn

 - Członek Komisji Dorota Kamińska

 - Członek Komisji Zbigniew Kwiatkowski

 - Członek Komisji Grzegorz Pietryka

 - Członek Komisji Mariola Pilszak

 - Członek Komisji Tomasz Rzepka

 - Członek Komisji Urszula Tesznar

 - Członek Komisji Kazimierz Tympalski

 - Członek Komisji Kazimierz Zajdel

Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Porządku Publicznego

 - Przewodniczący Komisji Zbigniew Cyganik

 - Wiceprzewodniczący Komisji Bogusław Wasylewicz

 - Członek Komisji Aleksandra Haudek

 - Członek Komisji Piotr Jatczyszyn

 - Członek Komisji Zbigniew Kwiatkowski

 - Członek Komisji Andrzej Łach

 - Członek Komisji Józef Miksiewicz

 - Członek Komisji Grzegorz Pietryka

 - Członek Komisji Adam Pomykała

 - Członek Komisji Tomasz Rzepka

 - Członek Komisji Paweł Ścibor

 - Członek Komisji Bogdan Szmyd

 - Członek Komisji Kazimierz Tympalski

 - Członek Komisji Kazimierz Zajdel

 

Komisja Kultury, Oświaty, Sportu, Turystyki i Wypoczynku

 - Przewodnicząca Komisji Mariola Pilszak

 - Wiceprzewodnicząca Komisji Urszula Tesznar

 - Członek Komisji Daniel Boroń

 - Członek Komisji Paweł Froń

 - Członek Komisji Aleksandra Haudek

 - Członek Komisji Dorota Kamińska

 - Członek Komisji Józef Miksiewicz

 - Członek Komisji Adam Pomykała

 

Komisja Rewizyjna

 - Przewodniczący Komisji Paweł Froń

 - Zastępca Przewodniczącego Komisji Aleksandra Haudek

 - Członek Komisji Krzysztof Bednarczyk

 - Członek Komisji Andrzej Łach

 - Członek Komisji Tomasz Rzepka

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 - Przewodnicząca Komisji Kazimierz Tympalski

 - Zastepca Przewodniczącej Komisji Adam Pomykała

 - Członek Komisji Mariola Pilszak

 - Członek Komisji Bogusław Wasylewicz

 - Członek Komisji Zbigniew Cyganik

 

Komisja Rolnictwa, Lesnictwa i Ochrony Środowiska Naturalnego

 - Przewodniczący Komisji Krzysztof Bednarczyk

 - Wiceprzewodniczący Komisji Bogdan Szmyd

 - Członek Komisji Bogdan Duplaga

 - Członek Komisji Bogusław Wasylewicz

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów

 - Przewodniczący Komisji Andrzej Łach

 - Wiceprzewodniczący Komisji Paweł Ścibor

 - Członek Komisji Krzysztof Bednarczyk

 - Członek Komisji Daniel Boroń

 - Członek Komisji Zbigniew Cyganik

 - Członek Komisji Bogdan Duplaga

 - Członek Komisji Paweł Froń

 - Członek Komisji Piotr Jatczyszyn

 - Członek Komisji Dorota Kamińska

 - Członek Komisji Zbigniew Kwiatkowski

 - Członek Komisji Grzegorz Pietryka

 - Członek Komisji Mariola Pilszak

 - Członek Komisji Tomasz Rzepka

 - Członek Komisji Urszula Tesznar

 - Członek Komisji Kazimierz Tympalski

 - Członek Komisji Kazimierz Zajdel

13  2020-02-13 13:07:20  PAWEŁ BOROŃ

Pole full zmieniło wartość z '<h3> Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Porządku Publicznego</h3> <p> &nbsp;- Przewodniczący Komisji <strong>Zbigniew Cyganik</strong></p> <p> &nbsp;- Wiceprzewodniczący Komisji <strong>Bogusław Wasylewicz</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Aleksandra Haudek</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Piotr Jatczyszyn</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Zbigniew Kwiatkowski</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Andrzej Łach</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>J&oacute;zef Miksiewicz</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Grzegorz Pietryka</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Adam Pomykała</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Tomasz Rzepka</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Paweł Ścibor</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Bogdan Szmyd</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Kazimierz Tympalski</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Kazimierz Zajdel</strong></p> <p> &nbsp;</p> <h3> Komisja Kultury, Oświaty, Sportu, Turystyki i Wypoczynku</h3> <p> &nbsp;- Przewodnicząca Komisji <strong>Mariola Pilszak</strong></p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Wiceprzewodnicząca Komisji <strong>Urszula Tesznar</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Daniel Boroń</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Paweł Froń</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Aleksandra Haudek</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Dorota Kamińska</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>J&oacute;zef Miksiewicz</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Adam Pomykała</strong></p> <p> &nbsp;</p> <h3> Komisja Rewizyjna</h3> <p> &nbsp;- Przewodniczący Komisji <strong>Paweł Froń</strong></p> <p> &nbsp;- Zastępca Przewodniczącego Komisji <strong>Aleksandra Haudek</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Krzysztof Bednarczyk</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Andrzej Łach</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Tomasz Rzepka</strong></p> <p> &nbsp;</p> <h3> Komisja Skarg, Wniosk&oacute;w i Petycji</h3> <p> &nbsp;- Przewodnicząca Komisji&nbsp;<strong>Kazimierz Tympalski</strong></p> <p> &nbsp;- Zastepca Przewodniczącej Komisji <strong>Adam Pomykała</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Mariola Pilszak</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Bogusław Wasylewicz</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Zbigniew Cyganik</strong></p> <p> &nbsp;</p> <h3> Komisja Rolnictwa, Lesnictwa i Ochrony Środowiska Naturalnego</h3> <p> &nbsp;- Przewodniczący Komisji <strong>Krzysztof Bednarczyk</strong></p> <p> &nbsp;- Wiceprzewodniczący Komisji <strong>Bogdan Szmyd</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Bogdan Duplaga</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Bogusław </strong><strong>Wasylewicz</strong></p> <p> &nbsp;</p> <h3> Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finans&oacute;w</h3> <p> &nbsp;- Przewodniczący Komisji <strong>Andrzej Łach</strong></p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Wiceprzewodniczący Komisji <strong>Paweł Ścibor</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Krzysztof Bednarczyk</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Daniel Boroń</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Zbigniew Cyganik</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Bogdan Duplaga</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Paweł Froń</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Piotr Jatczyszyn</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Dorota Kamińska</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Zbigniew Kwiatkowski</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Grzegorz Pietryka</strong></p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Członek Komisji <strong>Mariola Pilszak</strong></p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Członek Komisji <strong>Tomasz Rzepka</strong></p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Członek Komisji <strong>Urszula Tesznar</strong></p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Członek Komisji <strong>Kazimierz Tympalski</strong></p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Członek Komisji <strong>Kazimierz Zajdel</strong></p> ' na '<h3> Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Porządku Publicznego</h3> <p> &nbsp;- Przewodniczący Komisji <strong>Zbigniew Cyganik</strong></p> <p> &nbsp;- Wiceprzewodniczący Komisji&nbsp;<strong>Bogusław Wasylewicz</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Aleksandra Haudek</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Piotr Jatczyszyn</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Zbigniew Kwiatkowski</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Andrzej Łach</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>J&oacute;zef Miksiewicz</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Grzegorz Pietryka</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Adam Pomykała</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Tomasz Rzepka</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Paweł Ścibor</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Bogdan Szmyd</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Kazimierz Tympalski</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Kazimierz Zajdel</strong></p> <p> &nbsp;</p> <h3> Komisja Kultury, Oświaty, Sportu, Turystyki i Wypoczynku</h3> <p> &nbsp;- Przewodnicząca Komisji <strong>Mariola Pilszak</strong></p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Wiceprzewodnicząca Komisji <strong>Urszula Tesznar</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Daniel Boroń</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Paweł Froń</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Aleksandra Haudek</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Dorota Kamińska</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>J&oacute;zef Miksiewicz</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Adam Pomykała</strong></p> <p> &nbsp;</p> <h3> Komisja Rewizyjna</h3> <p> &nbsp;- Przewodniczący Komisji <strong>Paweł Froń</strong></p> <p> &nbsp;- Wiceprzewodnicząca Komisji <strong>Aleksandra Haudek</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Krzysztof Bednarczyk</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Andrzej Łach</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Tomasz Rzepka</strong></p> <p> &nbsp;</p> <h3> Komisja Skarg, Wniosk&oacute;w i Petycji</h3> <p> &nbsp;- Przewodniczący Komisji&nbsp;<strong>Kazimierz Tympalski</strong></p> <p> &nbsp;- Wiceprzewodniczący Komisji <strong>Adam Pomykała</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Mariola Pilszak</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Bogusław Wasylewicz</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Zbigniew Cyganik</strong></p> <p> &nbsp;</p> <h3> Komisja Rolnictwa, Lesnictwa i Ochrony Środowiska Naturalnego</h3> <p> &nbsp;- Przewodniczący Komisji <strong>Krzysztof Bednarczyk</strong></p> <p> &nbsp;- Wiceprzewodniczący Komisji <strong>Bogdan Szmyd</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Bogdan Duplaga</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Bogusław </strong><strong>Wasylewicz</strong></p> <p> &nbsp;</p> <h3> Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finans&oacute;w</h3> <p> &nbsp;- Przewodniczący Komisji <strong>Andrzej Łach</strong></p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Wiceprzewodniczący Komisji <strong>Paweł Ścibor</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Krzysztof Bednarczyk</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Daniel Boroń</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Zbigniew Cyganik</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Bogdan Duplaga</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Paweł Froń</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Piotr Jatczyszyn</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Dorota Kamińska</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Zbigniew Kwiatkowski</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Grzegorz Pietryka</strong></p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Członek Komisji <strong>Mariola Pilszak</strong></p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Członek Komisji <strong>Tomasz Rzepka</strong></p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Członek Komisji <strong>Urszula Tesznar</strong></p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Członek Komisji <strong>Kazimierz Tympalski</strong></p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Członek Komisji <strong>Kazimierz Zajdel</strong></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Porządku Publicznego

 - Przewodniczący Komisji Zbigniew Cyganik

 - Wiceprzewodniczący Komisji Bogusław Wasylewicz

 - Członek Komisji Aleksandra Haudek

 - Członek Komisji Piotr Jatczyszyn

 - Członek Komisji Zbigniew Kwiatkowski

 - Członek Komisji Andrzej Łach

 - Członek Komisji Józef Miksiewicz

 - Członek Komisji Grzegorz Pietryka

 - Członek Komisji Adam Pomykała

 - Członek Komisji Tomasz Rzepka

 - Członek Komisji Paweł Ścibor

 - Członek Komisji Bogdan Szmyd

 - Członek Komisji Kazimierz Tympalski

 - Członek Komisji Kazimierz Zajdel

 

Komisja Kultury, Oświaty, Sportu, Turystyki i Wypoczynku

 - Przewodnicząca Komisji Mariola Pilszak

 - Wiceprzewodnicząca Komisji Urszula Tesznar

 - Członek Komisji Daniel Boroń

 - Członek Komisji Paweł Froń

 - Członek Komisji Aleksandra Haudek

 - Członek Komisji Dorota Kamińska

 - Członek Komisji Józef Miksiewicz

 - Członek Komisji Adam Pomykała

 

Komisja Rewizyjna

 - Przewodniczący Komisji Paweł Froń

 - Zastępca Przewodniczącego Komisji Aleksandra Haudek

 - Członek Komisji Krzysztof Bednarczyk

 - Członek Komisji Andrzej Łach

 - Członek Komisji Tomasz Rzepka

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 - Przewodnicząca Komisji Kazimierz Tympalski

 - Zastepca Przewodniczącej Komisji Adam Pomykała

 - Członek Komisji Mariola Pilszak

 - Członek Komisji Bogusław Wasylewicz

 - Członek Komisji Zbigniew Cyganik

 

Komisja Rolnictwa, Lesnictwa i Ochrony Środowiska Naturalnego

 - Przewodniczący Komisji Krzysztof Bednarczyk

 - Wiceprzewodniczący Komisji Bogdan Szmyd

 - Członek Komisji Bogdan Duplaga

 - Członek Komisji Bogusław Wasylewicz

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów

 - Przewodniczący Komisji Andrzej Łach

 - Wiceprzewodniczący Komisji Paweł Ścibor

 - Członek Komisji Krzysztof Bednarczyk

 - Członek Komisji Daniel Boroń

 - Członek Komisji Zbigniew Cyganik

 - Członek Komisji Bogdan Duplaga

 - Członek Komisji Paweł Froń

 - Członek Komisji Piotr Jatczyszyn

 - Członek Komisji Dorota Kamińska

 - Członek Komisji Zbigniew Kwiatkowski

 - Członek Komisji Grzegorz Pietryka

 - Członek Komisji Mariola Pilszak

 - Członek Komisji Tomasz Rzepka

 - Członek Komisji Urszula Tesznar

 - Członek Komisji Kazimierz Tympalski

 - Członek Komisji Kazimierz Zajdel

Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Porządku Publicznego

 - Przewodniczący Komisji Zbigniew Cyganik

 - Wiceprzewodniczący Komisji Bogusław Wasylewicz

 - Członek Komisji Aleksandra Haudek

 - Członek Komisji Piotr Jatczyszyn

 - Członek Komisji Zbigniew Kwiatkowski

 - Członek Komisji Andrzej Łach

 - Członek Komisji Józef Miksiewicz

 - Członek Komisji Grzegorz Pietryka

 - Członek Komisji Adam Pomykała

 - Członek Komisji Tomasz Rzepka

 - Członek Komisji Paweł Ścibor

 - Członek Komisji Bogdan Szmyd

 - Członek Komisji Kazimierz Tympalski

 - Członek Komisji Kazimierz Zajdel

 

Komisja Kultury, Oświaty, Sportu, Turystyki i Wypoczynku

 - Przewodnicząca Komisji Mariola Pilszak

 - Wiceprzewodnicząca Komisji Urszula Tesznar

 - Członek Komisji Daniel Boroń

 - Członek Komisji Paweł Froń

 - Członek Komisji Aleksandra Haudek

 - Członek Komisji Dorota Kamińska

 - Członek Komisji Józef Miksiewicz

 - Członek Komisji Adam Pomykała

 

Komisja Rewizyjna

 - Przewodniczący Komisji Paweł Froń

 - Wiceprzewodnicząca Komisji Aleksandra Haudek

 - Członek Komisji Krzysztof Bednarczyk

 - Członek Komisji Andrzej Łach

 - Członek Komisji Tomasz Rzepka

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 - Przewodniczący Komisji Kazimierz Tympalski

 - Wiceprzewodniczący Komisji Adam Pomykała

 - Członek Komisji Mariola Pilszak

 - Członek Komisji Bogusław Wasylewicz

 - Członek Komisji Zbigniew Cyganik

 

Komisja Rolnictwa, Lesnictwa i Ochrony Środowiska Naturalnego

 - Przewodniczący Komisji Krzysztof Bednarczyk

 - Wiceprzewodniczący Komisji Bogdan Szmyd

 - Członek Komisji Bogdan Duplaga

 - Członek Komisji Bogusław Wasylewicz

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów

 - Przewodniczący Komisji Andrzej Łach

 - Wiceprzewodniczący Komisji Paweł Ścibor

 - Członek Komisji Krzysztof Bednarczyk

 - Członek Komisji Daniel Boroń

 - Członek Komisji Zbigniew Cyganik

 - Członek Komisji Bogdan Duplaga

 - Członek Komisji Paweł Froń

 - Członek Komisji Piotr Jatczyszyn

 - Członek Komisji Dorota Kamińska

 - Członek Komisji Zbigniew Kwiatkowski

 - Członek Komisji Grzegorz Pietryka

 - Członek Komisji Mariola Pilszak

 - Członek Komisji Tomasz Rzepka

 - Członek Komisji Urszula Tesznar

 - Członek Komisji Kazimierz Tympalski

 - Członek Komisji Kazimierz Zajdel

14  2020-02-26 14:57:40  Tomasz Tabisz

Pole full zmieniło wartość z '<h3> Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Porządku Publicznego</h3> <p> &nbsp;- Przewodniczący Komisji <strong>Zbigniew Cyganik</strong></p> <p> &nbsp;- Wiceprzewodniczący Komisji&nbsp;<strong>Bogusław Wasylewicz</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Aleksandra Haudek</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Piotr Jatczyszyn</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Zbigniew Kwiatkowski</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Andrzej Łach</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>J&oacute;zef Miksiewicz</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Grzegorz Pietryka</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Adam Pomykała</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Tomasz Rzepka</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Paweł Ścibor</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Bogdan Szmyd</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Kazimierz Tympalski</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Kazimierz Zajdel</strong></p> <p> &nbsp;</p> <h3> Komisja Kultury, Oświaty, Sportu, Turystyki i Wypoczynku</h3> <p> &nbsp;- Przewodnicząca Komisji <strong>Mariola Pilszak</strong></p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Wiceprzewodnicząca Komisji <strong>Urszula Tesznar</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Daniel Boroń</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Paweł Froń</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Aleksandra Haudek</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Dorota Kamińska</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>J&oacute;zef Miksiewicz</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Adam Pomykała</strong></p> <p> &nbsp;</p> <h3> Komisja Rewizyjna</h3> <p> &nbsp;- Przewodniczący Komisji <strong>Paweł Froń</strong></p> <p> &nbsp;- Wiceprzewodnicząca Komisji <strong>Aleksandra Haudek</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Krzysztof Bednarczyk</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Andrzej Łach</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Tomasz Rzepka</strong></p> <p> &nbsp;</p> <h3> Komisja Skarg, Wniosk&oacute;w i Petycji</h3> <p> &nbsp;- Przewodniczący Komisji&nbsp;<strong>Kazimierz Tympalski</strong></p> <p> &nbsp;- Wiceprzewodniczący Komisji <strong>Adam Pomykała</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Mariola Pilszak</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Bogusław Wasylewicz</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Zbigniew Cyganik</strong></p> <p> &nbsp;</p> <h3> Komisja Rolnictwa, Lesnictwa i Ochrony Środowiska Naturalnego</h3> <p> &nbsp;- Przewodniczący Komisji <strong>Krzysztof Bednarczyk</strong></p> <p> &nbsp;- Wiceprzewodniczący Komisji <strong>Bogdan Szmyd</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Bogdan Duplaga</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Bogusław </strong><strong>Wasylewicz</strong></p> <p> &nbsp;</p> <h3> Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finans&oacute;w</h3> <p> &nbsp;- Przewodniczący Komisji <strong>Andrzej Łach</strong></p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Wiceprzewodniczący Komisji <strong>Paweł Ścibor</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Krzysztof Bednarczyk</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Daniel Boroń</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Zbigniew Cyganik</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Bogdan Duplaga</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Paweł Froń</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Piotr Jatczyszyn</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Dorota Kamińska</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Zbigniew Kwiatkowski</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Grzegorz Pietryka</strong></p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Członek Komisji <strong>Mariola Pilszak</strong></p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Członek Komisji <strong>Tomasz Rzepka</strong></p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Członek Komisji <strong>Urszula Tesznar</strong></p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Członek Komisji <strong>Kazimierz Tympalski</strong></p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Członek Komisji <strong>Kazimierz Zajdel</strong></p> ' na '<h3> Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Porządku Publicznego</h3> <p> &nbsp;- Przewodniczący Komisji <strong>Zbigniew Cyganik</strong></p> <p> &nbsp;- Wiceprzewodniczący Komisji&nbsp;<strong>Bogusław Wasylewicz</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Aleksandra Haudek</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Piotr Jatczyszyn</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Zbigniew Kwiatkowski</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Andrzej Łach</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>J&oacute;zef Miksiewicz</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Grzegorz Pietryka</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Adam Pomykała</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Tomasz Rzepka</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Paweł Ścibor</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Bogdan Szmyd</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Kazimierz Tympalski</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Kazimierz Zajdel</strong></p> <p> &nbsp;</p> <h3> Komisja Kultury, Oświaty, Sportu, Turystyki i Wypoczynku</h3> <p> &nbsp;- Przewodnicząca Komisji <strong>Mariola Pilszak</strong></p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Wiceprzewodnicząca Komisji <strong>Urszula Tesznar</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Daniel Boroń</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Paweł Froń</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Aleksandra Haudek</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Dorota Kamińska</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>J&oacute;zef Miksiewicz</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Adam Pomykała</strong></p> <p> &nbsp;</p> <h3> Komisja Rewizyjna</h3> <p> &nbsp;- Przewodniczący Komisji <strong>Paweł Froń</strong></p> <p> &nbsp;- Wiceprzewodnicząca Komisji <strong>Aleksandra Haudek</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Krzysztof Bednarczyk</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Andrzej Łach</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Tomasz Rzepka</strong></p> <p> &nbsp;</p> <h3> Komisja Skarg, Wniosk&oacute;w i Petycji</h3> <p> &nbsp;- Przewodniczący Komisji&nbsp;<strong>Kazimierz Tympalski</strong></p> <p> &nbsp;- Wiceprzewodniczący Komisji <strong>Adam Pomykała</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Mariola Pilszak</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Bogusław Wasylewicz</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Zbigniew Cyganik</strong></p> <p> - Członek Komisji <strong>Urszula Tesznar</strong></p> <p> &nbsp;</p> <h3> Komisja Rolnictwa, Lesnictwa i Ochrony Środowiska Naturalnego</h3> <p> &nbsp;- Przewodniczący Komisji <strong>Krzysztof Bednarczyk</strong></p> <p> &nbsp;- Wiceprzewodniczący Komisji <strong>Bogdan Szmyd</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Bogdan Duplaga</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Bogusław </strong><strong>Wasylewicz</strong></p> <p> &nbsp;</p> <h3> Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finans&oacute;w</h3> <p> &nbsp;- Przewodniczący Komisji <strong>Andrzej Łach</strong></p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Wiceprzewodniczący Komisji <strong>Paweł Ścibor</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Krzysztof Bednarczyk</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Daniel Boroń</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Zbigniew Cyganik</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Bogdan Duplaga</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Paweł Froń</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Piotr Jatczyszyn</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Dorota Kamińska</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Zbigniew Kwiatkowski</strong></p> <p> &nbsp;- Członek Komisji <strong>Grzegorz Pietryka</strong></p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Członek Komisji <strong>Mariola Pilszak</strong></p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Członek Komisji <strong>Tomasz Rzepka</strong></p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Członek Komisji <strong>Urszula Tesznar</strong></p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Członek Komisji <strong>Kazimierz Tympalski</strong></p> <p> <strong>&nbsp;</strong>- Członek Komisji <strong>Kazimierz Zajdel</strong></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Porządku Publicznego

 - Przewodniczący Komisji Zbigniew Cyganik

 - Wiceprzewodniczący Komisji Bogusław Wasylewicz

 - Członek Komisji Aleksandra Haudek

 - Członek Komisji Piotr Jatczyszyn

 - Członek Komisji Zbigniew Kwiatkowski

 - Członek Komisji Andrzej Łach

 - Członek Komisji Józef Miksiewicz

 - Członek Komisji Grzegorz Pietryka

 - Członek Komisji Adam Pomykała

 - Członek Komisji Tomasz Rzepka

 - Członek Komisji Paweł Ścibor

 - Członek Komisji Bogdan Szmyd

 - Członek Komisji Kazimierz Tympalski

 - Członek Komisji Kazimierz Zajdel

 

Komisja Kultury, Oświaty, Sportu, Turystyki i Wypoczynku

 - Przewodnicząca Komisji Mariola Pilszak

 - Wiceprzewodnicząca Komisji Urszula Tesznar

 - Członek Komisji Daniel Boroń

 - Członek Komisji Paweł Froń

 - Członek Komisji Aleksandra Haudek

 - Członek Komisji Dorota Kamińska

 - Członek Komisji Józef Miksiewicz

 - Członek Komisji Adam Pomykała

 

Komisja Rewizyjna

 - Przewodniczący Komisji Paweł Froń

 - Wiceprzewodnicząca Komisji Aleksandra Haudek

 - Członek Komisji Krzysztof Bednarczyk

 - Członek Komisji Andrzej Łach

 - Członek Komisji Tomasz Rzepka

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 - Przewodniczący Komisji Kazimierz Tympalski

 - Wiceprzewodniczący Komisji Adam Pomykała

 - Członek Komisji Mariola Pilszak

 - Członek Komisji Bogusław Wasylewicz

 - Członek Komisji Zbigniew Cyganik

 

Komisja Rolnictwa, Lesnictwa i Ochrony Środowiska Naturalnego

 - Przewodniczący Komisji Krzysztof Bednarczyk

 - Wiceprzewodniczący Komisji Bogdan Szmyd

 - Członek Komisji Bogdan Duplaga

 - Członek Komisji Bogusław Wasylewicz

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów

 - Przewodniczący Komisji Andrzej Łach

 - Wiceprzewodniczący Komisji Paweł Ścibor

 - Członek Komisji Krzysztof Bednarczyk

 - Członek Komisji Daniel Boroń

 - Członek Komisji Zbigniew Cyganik

 - Członek Komisji Bogdan Duplaga

 - Członek Komisji Paweł Froń

 - Członek Komisji Piotr Jatczyszyn

 - Członek Komisji Dorota Kamińska

 - Członek Komisji Zbigniew Kwiatkowski

 - Członek Komisji Grzegorz Pietryka

 - Członek Komisji Mariola Pilszak

 - Członek Komisji Tomasz Rzepka

 - Członek Komisji Urszula Tesznar

 - Członek Komisji Kazimierz Tympalski

 - Członek Komisji Kazimierz Zajdel

Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Porządku Publicznego

 - Przewodniczący Komisji Zbigniew Cyganik

 - Wiceprzewodniczący Komisji Bogusław Wasylewicz

 - Członek Komisji Aleksandra Haudek

 - Członek Komisji Piotr Jatczyszyn

 - Członek Komisji Zbigniew Kwiatkowski

 - Członek Komisji Andrzej Łach

 - Członek Komisji Józef Miksiewicz

 - Członek Komisji Grzegorz Pietryka

 - Członek Komisji Adam Pomykała

 - Członek Komisji Tomasz Rzepka

 - Członek Komisji Paweł Ścibor

 - Członek Komisji Bogdan Szmyd

 - Członek Komisji Kazimierz Tympalski

 - Członek Komisji Kazimierz Zajdel

 

Komisja Kultury, Oświaty, Sportu, Turystyki i Wypoczynku

 - Przewodnicząca Komisji Mariola Pilszak

 - Wiceprzewodnicząca Komisji Urszula Tesznar

 - Członek Komisji Daniel Boroń

 - Członek Komisji Paweł Froń

 - Członek Komisji Aleksandra Haudek

 - Członek Komisji Dorota Kamińska

 - Członek Komisji Józef Miksiewicz

 - Członek Komisji Adam Pomykała

 

Komisja Rewizyjna

 - Przewodniczący Komisji Paweł Froń

 - Wiceprzewodnicząca Komisji Aleksandra Haudek

 - Członek Komisji Krzysztof Bednarczyk

 - Członek Komisji Andrzej Łach

 - Członek Komisji Tomasz Rzepka

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 - Przewodniczący Komisji Kazimierz Tympalski

 - Wiceprzewodniczący Komisji Adam Pomykała

 - Członek Komisji Mariola Pilszak

 - Członek Komisji Bogusław Wasylewicz

 - Członek Komisji Zbigniew Cyganik

- Członek Komisji Urszula Tesznar

 

Komisja Rolnictwa, Lesnictwa i Ochrony Środowiska Naturalnego

 - Przewodniczący Komisji Krzysztof Bednarczyk

 - Wiceprzewodniczący Komisji Bogdan Szmyd

 - Członek Komisji Bogdan Duplaga

 - Członek Komisji Bogusław Wasylewicz

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów

 - Przewodniczący Komisji Andrzej Łach

 - Wiceprzewodniczący Komisji Paweł Ścibor

 - Członek Komisji Krzysztof Bednarczyk

 - Członek Komisji Daniel Boroń

 - Członek Komisji Zbigniew Cyganik

 - Członek Komisji Bogdan Duplaga

 - Członek Komisji Paweł Froń

 - Członek Komisji Piotr Jatczyszyn

 - Członek Komisji Dorota Kamińska

 - Członek Komisji Zbigniew Kwiatkowski

 - Członek Komisji Grzegorz Pietryka

 - Członek Komisji Mariola Pilszak

 - Członek Komisji Tomasz Rzepka

 - Członek Komisji Urszula Tesznar

 - Członek Komisji Kazimierz Tympalski

 - Członek Komisji Kazimierz Zajdel

15  2020-02-26 14:58:14  Tomasz Tabisz
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2016-01-07 19:51:35  Daniel Banaś

Utworzono artykuł 35756 o nazwie 'Komisje'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste35756
user_idpuste107761
resource_idpuste967
namepusteKomisje
category_idpuste9915
language_idpuste1
shortpusteKomisje
fullpuste

Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Porządku Publicznego

Stanisław Bednarz - Przewodniczący Komisji

Zbigniew Cyganik - Wiceprzewodniczący Komisji

Kazimierz Kędra - Członek Komisji

Krzysztof Kosztyła - Członek Komisji

Stanisław Kułak - Członek Komisji

Zbigniew Kwiatkowski - Członek Komisji

Andrzej Rzepka - Członek Komisji

Kazimierz Tympalski - Członek Komisji

Bogusław Wasylewicz - Członek Komisji

 

Komisja Kultury, Oświaty, Sportu, Turystyki i Wypoczynku

Paweł Froń - Przewodniczący Komisji

Tomasz Rzepka - Wiceprzewodniczący Komisji

Maria Bodzioch - Członek Komisji

Daniel Boroń - Członek Komisji

Zbigniew Cyganik - Członek Komisji

Grzegorz Florek - Członek Komisji

Piotr Jatczyszyn - Członek Komisji

Dorota Kamińska - Członek Komisji

Stanisław Kułak - Członek Komisji

Stanisław Niedzielski - Członek Komisji

Szymon Stapiński - Członek Komisji

Marek Wacek - Członek Komisji

 

Komisja Rewizyjna

Marek Wacek - Przewodniczący Komisji

Stanisław Bednarz - Członek Komisji

Zbigniew Kwiatkowski - Członek Komisji

 

Komisja Rolnictwa, Lesnictwa i Ochrony Środowiska Naturalnego

Andrzej Rzepka - Przewodniczący Komisji

Piotr Jatczyszyn - Wiceprzewodniczący Komisji

Stanisław Bednarz - Członek Komisji

Kazimierz Kędra - Członek Komisji

Zbigniew Kwiatkowski - Członek Komisji

Edward Sabik - Członek Komisji

Bogusław Wasylewicz - Członek Komisji

Kazimierz Zajdel - Członek Komisji

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów

Daniel Boroń - Przewodniczący Komisji

Maria Bodzioch - Wiceprzewodniczący Komisji

Grzegorz Florek - Członek Komisji

Paweł Froń - Członek Komisji

Dorota Kamińska - Członek Komisji

Krzysztof Kosztyła - Członek Komisji

Stanisław Niedzielski - Członek Komisji

Tomasz Rzepka - Członek Komisji

Edward Sabik - Członek Komisji

Szymon Stapiński - Członek Komisji

Kazimierz Tympalski - Członek Komisji

Marek Wacek - Członek Komisji

Kazimierz Zajdel - Członek Komisji

publishfrompuste2016-01-07 00:00:00
_activepuste1
slugpustekomisje

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się