2016-01-25

Pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego w Brzozowie

Piotr Stańko - Kierownik USC

Magdalena Dąbrowska - Zastępca Kierownika USC

Urszula Dąbrowska-Huber - Zastępca Kierownika USC

Irena Nieckarz - Inspektor

Iwona Ryba - Inspektor

 

Kontakt

Urząd Stanu Cywlinego w Brzozowie

ul. Rynek 10 

36-200 Brzozów

tel. 13 4341422

email: usc@usc.brzozow.pl