Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Dokumenty do pobrania
(pełnomocnictwa, wnioski, wpisy, podania)
25.01.2016 więcej
Zgłoszenie urodzenia dziecka
Zgłoszenie urodzenia dziecka.
25.01.2016 więcej
Ślub cywilny
Ślub cywilny.
25.01.2016 więcej
Ślub konkordatowy
Ślub konkordatowy.
25.01.2016 więcej
Zaświadczenie stwierdzające, że można zawrzeć małżeństwo
Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim
można zawrzeć małżeństwo.
25.01.2016 więcej
Zgłoszenie zgonu
Zgłoszenie zgonu.
25.01.2016 więcej
Wydawanie odpisów aktu stanu cywilnego
Wydawanie odpisów aktu stanu cywilnego.
25.01.2016 więcej
Administracyjna zmiana imienia lub nazwiska
Administracyjna zmiana imienia lub nazwiska.
25.01.2016 więcej
Przeniesienie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego
Przeniesienie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego czyli
transkrypcja.
25.01.2016 więcej
12