2017-05-31

Uchwały Rady Miejskiej w Brzozowie

Uchwały Rady Miejskiej w Brzozowie z XXXVIII sesji odbytej w dniu 25 maja 2017 r.:

 • Uchwała Nr XXXVIII/368/2017 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Brzozów za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok.
 • Uchwała Nr XXXVIII/369/2017 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Brzozowa za 2016 rok..
 • Uchwała Nr XXXVIII/370/2017 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze przetargu.
 • Uchwała Nr XXXVIII/371/2017 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze przetargu.
 • Uchwała Nr XXXVIII/372/2017 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze przetargu.
 • Uchwała Nr XXXVIII/373/2017 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze przetargu.
 • Uchwała Nr XXXVIII/374/2017 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze przetargu.
 • Uchwała Nr XXXVIII/375/2017 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze przetargu.
 • UchwałaNr XXXVIII/376/2017 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brzozów na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023" wraz z "Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brzozów na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023".
 • Uchwała Nr XXXVIII/377/2017 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Regionalnym im. Adama Fastnachta w Brzozowie.
 • Uchwała Nr XXXVIII/378/2017 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały własnej Nr XVI/159/2012 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na realizację zadania publicznego Samorządowi Województwa Podkarpackiego.
 • Uchwała Nr XXXVIII/379/2017 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
 • Uchwała Nr XXXVIII/380/2017 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa uzytkowania wieczystego nieruchomości.
 • Uchwała Nr XXXVIII/381/2017 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzozów na lata 2015-2020.
 • Uchwała Nr XXXVIII/382/2017 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Brzozów na rok 2017..

Załączniki

  Uchwała Nr XXXVIII 368 2017.pdf 181,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXVIII 370 2017.pdf 199,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXVIII 371 2017.pdf 198,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXVIII 372 2017.pdf 198,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXVIII 373 2017.pdf 201,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXVIII 374 2017.pdf 200,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXVIII 375 2017.pdf 202,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXVIII 377 2017.pdf 205,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXVIII 378 2017.pdf 202,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXVIII 379 2017.pdf 230,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXVIII 380 2017.pdf 253,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXVIII 376 2017.pdf 2 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXVIII 381 2017.pdf 5,52 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwala Nr XXXVIII 369 2017.pdf 254,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXVIII 382 2017.pdf 1,97 MB (pdf) szczegóły pobierz