2017-05-11

Uchwały Rady Miejskiej w Brzozowie

Uchwały Rady Miejskiej w Brzozowie z XXXVI sesji odbytej w dniu 26 kwietnia 2017 r.:

  • Uchwała Nr XXXVI/356/2017 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia w 2017 r. dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowalnych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Brzozów,
  • Uchwała Nr XXXVI/357/2017 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na realizację zadania publicznego Samorządowi Województwa Podkarpackiego,
  • Uchwała Nr XXXVI/358/2017 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXVI/268/2016 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie ustalenia lokalizacji targowiska gminnego oraz określenia jego regulaminu,
  • Uchwała Nr XXXVI/359/2017 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały własnej Nr XXXIV/341/2017 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Brzozów, 
  • Uchwała Nr XXXVI/360/2017 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych stanowiących własnoiść Gminy Brzozów,
  • Uchwała Nr XXXVI/361/2017 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Brzozów,
  • Uchwała Nr XXXVI/362/2017 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów,
  • Uchwała Nr XXXVI/363/2017 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie udziałów w nieruchomościach na mienie komunalne Gminy Brzozów,
  • Uchwała Nr XXXVI/364/2017 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia sołectwa Przysietnica do Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020.

Załączniki

  Uchwała Nr XXXVI 357 2017.pdf 272,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXVI 356 2017.pdf 479,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXVI 359 2017.pdf 184,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXVI 358 2017.pdf 1,22 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXVI 360 2017.pdf 379,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXVI 361 2017.pdf 209,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXVI 362 2017.pdf 226,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXVI 363 2017.pdf 469,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXVI 364 2017.pdf 199,68 KB (pdf) szczegóły pobierz