2017-05-11

Uchwały Rady Miejskiej w Brzozowie

Uchwały Rady Miejskiej w Brzozowie z XXXV sesji odbytej w dniu 30 marca 2017 r.:

  • Uchwała Nr XXXV/344/2017 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskiego,
  • Uchwała Nr XXXV/345/2017 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania publicznego Samorządowi Województwa Podkarpackiego,
  • Uchwała Nr XXXV/346/2017 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania publicznego Samorządowi Województwa Podkarpackiego,
  • Uchwała Nr XXXV/347/2017 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego,
  • Uchwała Nr XXXV/348/2017 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 wrzesnia 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku,
  • Uchwała Nr XXXV/349/2017 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych, dla których Gmina Brzozów jest organem prowadzącym,
  • Uchwała Nr XXXV/350/2017 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Brzozów jest organem prowadzącym,
  • Uchwała Nr XXXV/351/2017 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brzozów na lata 2016-2026,
  • Uchwała Nr XXXV/352/2017 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania,
  • Uchwała Nr XXXV/353/2017 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania,

Załącznik do uchwały Nr XXXV/351/2017 dostępny pod adresem:

http://brzozow.bip.gov.pl/rewitalizacja/gminny-program-rewitalizacji.html

Załączniki

  Uchwała Nr XXXV 346 2017.pdf 267,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXV 345 2017.pdf 264,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXV 344 2017.pdf 265,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXV 347 2017.pdf 221,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXV 349 2017.pdf 483,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXV 350 2017.pdf 394,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXV 348 2017.pdf 2,4 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXV 352 2017.pdf 797,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXV 353 2017.pdf 639,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwala Nr XXXV 351 2017.pdf 328,21 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się