2017-05-11

Uchwały Rady Miejskiej w Brzozowie

Uchwały Rady Miejskiej w Brzozowie z XXXV sesji odbytej w dniu 30 marca 2017 r.:

  • Uchwała Nr XXXV/344/2017 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskiego,
  • Uchwała Nr XXXV/345/2017 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania publicznego Samorządowi Województwa Podkarpackiego,
  • Uchwała Nr XXXV/346/2017 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania publicznego Samorządowi Województwa Podkarpackiego,
  • Uchwała Nr XXXV/347/2017 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego,
  • Uchwała Nr XXXV/348/2017 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 wrzesnia 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku,
  • Uchwała Nr XXXV/349/2017 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych, dla których Gmina Brzozów jest organem prowadzącym,
  • Uchwała Nr XXXV/350/2017 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Brzozów jest organem prowadzącym,
  • Uchwała Nr XXXV/351/2017 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brzozów na lata 2016-2026,
  • Uchwała Nr XXXV/352/2017 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania,
  • Uchwała Nr XXXV/353/2017 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania,

Załącznik do uchwały Nr XXXV/351/2017 dostępny pod adresem:

http://brzozow.bip.gov.pl/rewitalizacja/gminny-program-rewitalizacji.html

Załączniki

  Uchwała Nr XXXV 346 2017.pdf 267,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXV 345 2017.pdf 264,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXV 344 2017.pdf 265,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXV 347 2017.pdf 221,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXV 349 2017.pdf 483,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXV 350 2017.pdf 394,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXV 348 2017.pdf 2,4 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXV 352 2017.pdf 797,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXV 353 2017.pdf 639,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwala Nr XXXV 351 2017.pdf 328,21 KB (pdf) szczegóły pobierz