2017-03-03

Uchwały Rady Miejskiej w Brzozowie

Uchwały Rady Miejskiej w Brzozowie z XXXIV sesji odbytej w dniu 28 lutego 2017 r.:

  • Uchwała Nr XXXIV/338/2017 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Brzozowie za zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków,
  • Uchwała Nr XXXIV/339/2017 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie dopłaty z budżetu gminy do 1 m3 odprowadzanych ścieków dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych,
  • Uchwała Nr XXXIV/340/2017 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brzozów w 2017 r.",
  • Uchwała Nr XXXIV/341/2017 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Brzozów,
  • Uchwała Nr XXXIV/342/2017 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań publicznych Samorządowi Województwa Podkarpackiego.

Załączniki

  Uchwała Nr XXXIV 338 2017.pdf 2,69 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXIV 339 2017.pdf 200,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXIV 340 2017.pdf 1,48 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXIV 341 2017.pdf 273,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXIV 342 2017.pdf 210,45 KB (pdf) szczegóły pobierz