Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Rewitalizacja dla Gminy Brzozów na lata 2017-2023
Raport z konsultacji społecznych dotyczących Lokalnego Programu
Rewitalizacji dla Gminy Brzozów na lata 2017-2023
17.01.2018 więcej
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych
Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brzozów na lata
2017-2023.
29.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 138/2017 Burmistrza Brzozowa
w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji.
29.06.2017 więcej
Gminny Program Rewitalizacji - 28.06.2017 r.
Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Brzozów na lata 2016 -
2026 - przyjęty w dniu 28.06.2017 r.
29.06.2017 więcej
Ogłoszenie
UWAGA - zmiany w naborze na członków do Komitetu Rewitalizacji
05.06.2017 więcej
Ogłoszenie
o naborze członków do Komitetu Rewitalizacji
17.05.2017 więcej
Gminny Program Rewitalizacji
Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Brzozów na lata 2016 -
2026
13.04.2017 więcej
Raport z konsultacji społecznych
projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Brzozów na lata
2016-2026.
14.02.2017 więcej
Raport z konsultacji społecznych
dotyczących zasad wyznaczania składu oraz zasad działania
Komitetu Rewitalizacji.
14.02.2017 więcej
Konsultacje społeczne
projektu Programu Rewitalizacji Gminy Brzozów na lata 2016-2026
oraz projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania
składu i zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
29.12.2016 więcej
123