Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji
Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach Lokalnego Programu
Rewitalizacji.
11.06.2021 więcej
Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Brzozów na lata 2017-2023
Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Brzozów na lata
2017-2023
30.04.2018 więcej
Rewitalizacja dla Gminy Brzozów na lata 2017-2023
Raport z konsultacji społecznych dotyczących Lokalnego Programu
Rewitalizacji dla Gminy Brzozów na lata 2017-2023
17.01.2018 więcej
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych
Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brzozów na lata
2017-2023.
29.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 138/2017 Burmistrza Brzozowa
w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji.
29.06.2017 więcej
Gminny Program Rewitalizacji - 28.06.2017 r.
Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Brzozów na lata 2016 -
2026 - przyjęty w dniu 28.06.2017 r.
29.06.2017 więcej
Ogłoszenie
UWAGA - zmiany w naborze na członków do Komitetu Rewitalizacji
05.06.2017 więcej
Ogłoszenie
o naborze członków do Komitetu Rewitalizacji
17.05.2017 więcej
Gminny Program Rewitalizacji
Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Brzozów na lata 2016 -
2026
13.04.2017 więcej
Raport z konsultacji społecznych
projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Brzozów na lata
2016-2026.
14.02.2017 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się