Lista artykułów

Nazwa artykułu
Regulamin
w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o
wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty
30 000 euro - obowiązuje od 03.01.2018 r.
03.01.2018 więcej
Regulamin
w sprawie gospodarowania środkami publicznymi powyżej 30 000
euro - obowiązuje od 03.01.2018 r.
03.01.2018 więcej
Regulamin
w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o
wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty
30 000 euro.
06.10.2016 więcej
Regulamin
w sprawie gospodarowania środkami publicznymi powyżej 30 000
euro.
06.10.2016 więcej
Regulamin organizacyjny
Urzędu Miejskiego w Brzozowie.
27.02.2016 więcej
Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze
w tym kierownicze w Urzędzie Miejskim w Brzozowie oraz na
stanowiska kierowników innych jednostek organizacyjnych.
27.02.2016 więcej