Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zmiany dotyczące podatków lokalnych
Z dniem 1 stycznia 2016r. wchodzą w życie zmiany w ustawie z
dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i
opłatach lokalnych, w ustawie z dnia 15 listopada 1984r. o
podatku rolnym oraz w ustawie z dnia 30
października 2002r. o podatku leśnym, wynikające z ustawy z
dnia 25 czerwca 2015r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2015r. poz. 1045).
09.02.2016 więcej
Referat Podatków
w Urzędzie Miejskim w Brzozowie
09.01.2016 więcej