2016-01-07

Rada Miejska

Skład Rady Miejskiej

Edward Sabik - Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Kosztyła - Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej

Kazimierz Tympalski - Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej

Stanisław Bednarz - Radny

Maria Bodzioch - Radna

Daniel Boroń - Radny

Zbigniew Cyganik - Radny

Grzegorz Florek - Radny

Paweł Froń - Radny

Piotr Jatczyszyn - Radny

Dorota Kamińska - Radna

Kazmierz Kędra - Radny

Stanisław Kułak - Radny

Zbigniew Kwiatkowski - Radny

Stanisław Niedzielski - Radny

Andrzej Rzepka - Radny

Tomasz Rzepka - Radny

Szymon Stapiński - Radny

Bogusław Wasylewicz - Radny

Marek Wacek - Radny

Kazimierz Zajdel - Radny