Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogłoszenie o przetargu
na wynajem lokalu handlowo-usługowego (użytkowego) Nr 3,
położonego w Brzozowie przy ul. Adama Mickiewicza 16.
14.03.2018 więcej
Ogłoszenie o przetargu
na sprzedaż nieruchomości Nr 2719/2 o pow. 417 m2 objętej KW
Nr 31978 położonej w Brzozowie przy ul. Reymonta.
07.03.2018 więcej
Ogłoszenie o przetargu
na sprzedaż nieruchomości Nr 1068 o pow. 2500 m2 objętej KW Nr
51354 położonej w Zmiennicy.
21.02.2018 więcej
Informacja o wyniku przetargu
na sprzedaż nieruchomości Nr 3015/11 o pow. 195 m2, objętej KW
Nr 31978, położonej w Brzozowie.
16.02.2018 więcej
Informacja o wyniku przetargu
na sprzedaż nieruchomości Nr 1712/7 o pow. 986 m2, objętej KW
Nr 31978, położonej w Brzozowie.
07.02.2018 więcej
Informacja o wyniku przetargu
na sprzedaż nieruchomości Nr 1712/6 o pow. 1183 m2, objętej KW
Nr 31978, położonej w Brzozowie.
07.02.2018 więcej
Informacja o wyniku przetargu
na sprzedaż nieruchomości Nr 2025 o pow. 1359 m2, objętej KW
Nr 36471, położonej w Przysietnicy
07.02.2018 więcej
Informacja o wyniku przetargu
na sprzedaż nieruchomości Nr 636/20 o pow. 1594 m2, objętej KW
Nr 37675, położonej w Grabownicy Starzeńskiej.
29.01.2018 więcej
Informacja o wyniku przetargu
na sprzedaż nieruchomości Nr 636/19 o pow. 1596 m2, objętej KW
Nr 37675, położonej w Grabownicy Starzeńskiej.
29.01.2018 więcej
Informacja o wyniku przetargu
na sprzedaż nieruchomości Nr 636/18 o pow. 1580 m2, objętej KW
Nr 37675, położonej w Grabownicy Starzeńskiej.
29.01.2018 więcej