Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogłoszenie o przetargu
Burmistrz Brzozowa ogłasza I publiczny przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: Działa ewid. nr
34/68 o pow. 933 m2, objęta KW Nr 31978, położona w
peryferyjnej części miasta Brzozów.
22.10.2021 więcej
Ogłoszenie o przetargu
Burmistrz Brzozowa ogłasza I publiczny przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: Działa ewid. nr 72/3
o pow. 397 m2, objęta KW Nr 31978, położona w peryferyjnej
części miasta Brzozów.
22.10.2021 więcej
Informacja
o unieważnieniu przetargu ustnego nieograniczonego.
22.10.2021 więcej
Informacja
II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału
w wysokości 1/12 w nieruchomości nr 8389 o pow. 395 m2,
objętej KW Nr 26779, położonej w Przysietnicy.
21.10.2021 więcej
Ogłoszenie o przetargu
Burmistrz Brzozowa ogłasza I publiczny przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: Działa ewid. nr
5479/6 o pow. 3272 m2, objęta KW Nr 62855, położona w
peryferyjnej części wsi Przysietnica.
13.10.2021 więcej
Informacja
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości nr 5480 o pow. 2512 m2, objętej KW Nr 62855,
położonej w Przysietnicy.
07.10.2021 więcej
Informacja
II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości nr 7964 o pow. 666 m2, objętej KW Nr 34614,
położonej w Przysietnicy.
07.10.2021 więcej
Ogłoszenie o przetargu
Burmistrz Brzozowa ogłasza II publiczny przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż udziału w wysokości 1/12 części
nieruchomości gruntowej Nr 8389, położonej w Przysietnicy.
16.09.2021 więcej
Ogłoszenie o przetargu
Burmistrz Brzozowa ogłasza II publiczny przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: Działa ewid. nr
34/10 o pow. 2,3223 ha, objęta KW Nr 31978, położona w
Brzozowie.
03.09.2021 więcej
Ogłoszenie o przetargu
Burmistrz Brzozowa ogłasza II publiczny przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: Działa ewid. nr 7964
o pow. 666 m2, objęta KW Nr 34614, położona w Przysietnicy.
03.09.2021 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się