Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogłoszenie o przetargu
na sprzedaż działki Nr 3015/11 o pow. 195 m2 objętej KW Nr
31978 położonej w Brzozowie.
11.01.2018 więcej
Ogłoszenie o przetargu
na sprzedaż działki Nr 2025 o pow. 1359 m2 objętej KW Nr 36471
położonej w Przysietnicy.
03.01.2018 więcej
Ogłoszenie o przetargu
na sprzedaż działki Nr 1712/7 o pow. 986 m2 objętej KW Nr
31978 położonej w Brzozowie.
03.01.2018 więcej
Ogłoszenie o przetargu
na sprzedaż działki Nr 1712/6 o pow. 1183 m2 objętej KW Nr
31978 położonej w Brzozowie.
03.01.2018 więcej
Ogłoszenie o przetargu
na sprzedaż działki Nr 636/20 o pow. 1594 m2 objętej KW Nr
37675 położonej w Grabownicy Starzeńskiej.
20.12.2017 więcej
Ogłoszenie o przetargu
na sprzedaż działki Nr 636/19 o pow. 1596 m2 objętej KW Nr
37675 położonej w Grabownicy Starzeńskiej.
20.12.2017 więcej
Ogłoszenie o przetargu
na sprzedaż działki Nr 636/18 o pow. 1580 m2 objętej KW Nr
37675 położonej w Grabownicy Starzeńskiej.
20.12.2017 więcej
Ogłoszenie o przetargu
na sprzedaż działki Nr 636/16 o pow. 1685 m2 objętej KW Nr
37675 położonej w Grabownicy Starzeńskiej.
20.12.2017 więcej
Ogłoszenie o przetargu
na sprzedaż działki Nr 636/15 o pow. 1691 m2 objętej KW Nr
37675 położonej w Grabownicy Starzeńskiej.
20.12.2017 więcej
Informacja o wyniku przetargu
na sprzedaż nieruchomości Nr 75/81 o pow. 3252 m2, objętej KW
Nr 31978, położonej w Brzozowie.
20.12.2017 więcej