Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości Nr 34/10 o pow. 2,3223 ha, objętej KW Nr 31978,
położonej w Brzozowie.
12.07.2018 więcej
Informacja
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości Nr 34/54 o pow. 2,2366 ha, objętej KW Nr 31978,
położonej w Brzozowie.
12.07.2018 więcej
Informacja
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości gruntowej stanowiącej działki ewid. Nr 34/26,
34/29, 34/30, 34/31, 34/32, 34/36 o łącznej powierzchni 2,8132
ha tworzące funkcjonalną całość, objętej KW Nr 31978,
położonej w Brzozowie.
11.07.2018 więcej
Ogłoszenie o przetargu
II Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości działka ewid. Nr 1259/28 o pow. 986 m2, objęta
KW Nr 31978, niezabudowana, położona jest w peryferyjnej
części miasta Brzozów, w drugiej linii zabudowy, przy ul.
Zdrojowej.
04.07.2018 więcej
Ogłoszenie o przetargu
II Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości działka ewid. Nr 1259/26 o pow. 907 m2, objęta
KW Nr 31978, niezabudowana, położona jest w peryferyjnej
części miasta Brzozów, w drugiej linii zabudowy, przy ul.
Zdrojowej.
04.07.2018 więcej
Ogłoszenie o przetargu
II Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości działka ewid. Nr 1259/24 o pow. 864 m2, objęta
KW Nr 31978, niezabudowana, położona jest w peryferyjnej
części miasta Brzozów, w drugiej linii zabudowy, przy ul.
Zdrojowej.
04.07.2018 więcej
Ogłoszenie o przetargu
II Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości działka ewid. Nr 1259/20 o pow. 870 m2, objęta
KW Nr 31978, niezabudowana, położona jest w peryferyjnej
części miasta Brzozów, w drugiej linii zabudowy, przy ul.
Zdrojowej.
04.07.2018 więcej
Informacja
III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości Nr 2719/2 o pow. 417 m2, objętej KW Nr 31978,
położonej w Brzozowie.
29.06.2018 więcej
Ogłoszenie o przetargu
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości: działka ewid. Nr 8066 o pow. 521 m2, objęta KW
Nr 54774, położona jest w peryferyjnej części wsi
Przysietnica.
27.06.2018 więcej
Ogłoszenie o przetargu
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu
mieszkaniowego Nr 3, położonego w Brzozowie przy ulicy Adama
Mickiewicza 15.
27.06.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się