Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogłoszenie o przetargu
na sprzedaż nieruchomości: działka ewid. Nr 34/10 o pow.
2,3223 ha, objęta KW Nr 31978, położona jest w peryferyjnej
strefie miasta Brzozowa, w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Mielec
- podstrefa Brzozów.
07.05.2018 więcej
Ogłoszenie o przetargu
na sprzedaż nieruchomości: działka ewid. Nr 34/54 o pow.
2,2366 ha, objęta KW Nr 31978, położona jest w peryferyjnej
strefie miasta Brzozów w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Mielec
- podstrefa Brzozów.
07.05.2018 więcej
Ogłoszenie o przetargu
na sprzedaż nieruchomości: działka ewid. Nr 34/26, 34/29,
34/30, 34/31, 34/32, 34/36 o łącznej powierzchni 2,8132 ha,
objęte KW Nr 31978, niezabudowane, tworzące funkcjonalną
całość, położone w pośredniej części miasta Brzozowa w
Specjalnej Strefie Ekonomicznej Mielec - podstrefa Brzozów.
07.05.2018 więcej
Ogłoszenie o przetargu
na sprzedaż nieruchomości: działka ewid. Nr 1259/28 o pow. 986
m2, objęta KW Nr 31978, niezabudowana, położona jest w
peryferyjnej części miasta Brzozów, w drugiej linii zabudowy,
przy ul. Zdrojowej.
25.04.2018 więcej
Ogłoszenie o przetargu
na sprzedaż nieruchomości: działka ewid. Nr 1259/26 o pow. 907
m2, objęta KW Nr 31978, niezabudowana, położona jest w
peryferyjnej części miasta Brzozów, w drugiej linii zabudowy,
przy ul. Zdrojowej.
25.04.2018 więcej
Ogłoszenie o przetargu
na sprzedaż nieruchomości: działka ewid. Nr 1259/24 o pow. 864
m2, objęta KW Nr 31978, niezabudowana, położona jest w
peryferyjnej części miasta Brzozów, w drugiej linii zabudowy,
przy ul. Zdrojowej.
25.04.2018 więcej
Ogłoszenie o przetargu
na sprzedaż nieruchomości: działka ewid. Nr 1259/22 o pow. 888
m2, objęta KW Nr 31978, niezabudowana, położona jest w
peryferyjnej części miasta Brzozów, w drugiej linii zabudowy,
przy ul. Zdrojowej.
25.04.2018 więcej
Ogłoszenie o przetargu
na sprzedaż nieruchomości: działka ewid. Nr 1259/20 o pow. 870
m2, objęta KW Nr 31978, niezabudowana, położona jest w
peryferyjnej części miasta Brzozów, w drugiej linii zabudowy,
przy ul. Zdrojowej.
25.04.2018 więcej
Informacja
II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości Nr 1068 o pow. 2500 m2, objętej KW Nr 51354,
położonej w Zmiennicy.
27.03.2018 więcej
Ogłoszenie o przetargu
na wynajem lokalu handlowo-usługowego (użytkowego) Nr 3,
położonego w Brzozowie przy ul. Adama Mickiewicza 16.
14.03.2018 więcej