Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Protokół
z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Brzozowie odbytej w dniu
28 listopada 2017 r. pod przewodnictwem Pana Edwarda Sabika
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzozowie.
08.01.2018 więcej
Protokół Nr LXIIV2017
z sesji Rady Miejskiej w Brzozowie odbytej w dniu 30
października 2017 r. pod przewodnictwem Pana Edwarda Sabika
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzozowie.
08.01.2018 więcej
Protokół Nr LXIII/2017
z sesji Rady Miejskiej w Brzozowie odbytej w dniu 28 września
2017 r. pod przewodnictwem Pana Edwarda Sabika Przewodniczącego
Rady Miejskiej w Brzozowie.
08.01.2018 więcej
Protokół
z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Brzozowie odbytej w dniu
29 sierpnia 2017 r. pod przewodnictwem Pana Edwarda Sabika
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzozowie.
04.10.2017 więcej
Protokół
z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Brzozowie odbytej w dniu
28 czerwca 2017 r. pod przewodnictwem Pana Edwarda Sabika
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzozowie.
04.10.2017 więcej
Protokół
z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Brzozowie odbytej w dniu
19 czerwca 2017 r. pod przewodnictwem Pana Edwarda Sabika
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzozowie.
04.10.2017 więcej
Protokół
z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Brzozowie odbytej w dniu
13 czerwca 2017 r. pod przewodnictwem Pana Edwarda Sabika
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzozowie.
04.10.2017 więcej
Protokół Nr XXXVIII/2017
z sesji Rady Miejskiej w Brzozowie odbytej w dniu 25 maja 2017 r.
pod przewodnictwem Pana Edwarda Sabika Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Brzozowie.
04.10.2017 więcej
Protokół
z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Brzozowie odbytej w dniu
10 maja 2017 r. pod przewodnictwem Pana Edwarda Sabika
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzozowie.
26.05.2017 więcej
Protokół
z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Brzozowie odbytej w dniu
26 kwietnia 2017 r. pod przewodnictwem Pana Edwarda Sabika
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzozowie.
26.05.2017 więcej
123