Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Podatek od nieruchomości 2021.
Podatek od nieruchomości 2021.
04.01.2021 więcej
Podatek leśny 2021.
Podatek leśny 2021.
04.01.2021 więcej
Podatek rolny 2021.
Podatek rolny 2021.
04.01.2021 więcej
Podatek od środków transportowych 2021.
Podatek od środków transportowych 2021.
04.01.2021 więcej
Potwierdzanie umów dzierżawy.
Potwierdzanie umów dzierżawy.
13.08.2020 więcej
Informacja o numerach rachunków bankowych
Informacja o numerach rachunków bankowych
13.03.2020 więcej
Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Jan Krzysztof Ardanowski informuje: Każdy ROLNIK, który chce
odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany
do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.
11.02.2020 więcej
Obwieszczenie Prezesa Urzędu Statystycznego
z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wysokości przeciętnego
dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha
przeliczeniowego w 2018 r.
11.02.2020 więcej
Aktualne wzory deklaracji i informacji obowiązujące w 2021 r.
Aktualne wzory deklaracji i informacji obowiązujące w 2021 r.
02.07.2019 więcej
Klauzula informacyjna
ewidencji podatników, dłużników oraz rozkładanie na raty i
umarzanie wierzytelności.
21.05.2019 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się