Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Uchwała nr XLIV/420/2017 Rady Miejskiej w Brzozowie
z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych.
11.12.2017 więcej
Uchwała nr XLIV/419/2017 Rady Miejskiej w Brzozowie
z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości.
11.12.2017 więcej
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według
średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa na pierwsze
trzy kwartały 2017 r.
11.12.2017 więcej
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów
będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy
2018.
11.12.2017 więcej
Wniosek
o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej.
14.02.2017 więcej
Wniosek
w sprawie poświadczenia osobistego prowadzenia gospodarstwa
rolnego.
14.02.2017 więcej
Wniosek
o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu podatku.
14.02.2017 więcej
Wniosek
o wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym
14.02.2017 więcej
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w
indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w
2015 r.
14.02.2017 więcej
Uchwała Nr XXVIII/278/2016 Rady Miejskiej w Brzozowie
z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych.
16.12.2016 więcej
123