Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Oświadczenia majątkowe
składane przez radnych Rady Miejskiej w Brzozowie w 2017 roku.
12.06.2017 więcej
Oświadczenia majątkowe
składane przez władze Gminy Brzozów w 2017 r.
09.06.2017 więcej
Oświadczenia majątkowe
składane przez dyrektorów jednostek oświatowych podległych
Gminie Brzozów w 2017 r.
08.06.2017 więcej
Oświadczenia majątkowe
składane przez naczelników i pracowników Urzędu Miejskiego
w Brzozowie w 2017 r.
08.06.2017 więcej
Oświadczenia majątkowe
składane przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Brzozowie w 2017 r.
08.06.2017 więcej
Oświadczenia majątkowe
składane przez dyrektorów i kierowników jednostek
podległych gminie Brzozów w 2017 r.
22.03.2017 więcej
Oświadczenia majątkowe
składane przez radnych Rady Miejskiej w Brzozowie w 2016 roku.
20.06.2016 więcej
Oświadczenia majątkowe
składane przez władze Gminy Brzozów w 2016 r.
02.06.2016 więcej
Oświadczenia majątkowe
składane przez naczelników i pracowników Urzędu Miejskiego w
Brzozowie w 2016 r.
02.06.2016 więcej
Oświadczenia majątkowe
składane przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Brzozowie w 2016 r.
02.06.2016 więcej
12