2017-02-02

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Miejskiego w Brzozowie

Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) informuję, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Brzozowie z siedzibą w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1, zwany dalej Urzędem,
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań  Urzędu i nie będą, udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa,
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
  • Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustawowych jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Informacja o rejestrze zbiorów danych

Zgodnie z art. 36a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji rejestru zbiorów danych, Administrator Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miejskim w Brzozowie udostępnia zainteresowanym treść rejestru zbiorów danych do przeglądania w siedzibie Urzędu. W celu ustalenia szczegółów udostępnienia treści ww. rejestrów proszę o kontakt pod nr tel. 13 306 10 54.