Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie Burmistrza Brzozowa
z dnia 19 września 2019 r. w sprawie "Budowy nowej hali
produkcyjno - magazynowej z linią wyrobów metalowych, linią
produkcyjną elementów plastikowych i obróbką galwaniczną
wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby
firmy ELAN Sp. z o.o. Sp. k. w Brzozowie przy ul. Rzeszowskiej"
20.09.2019 więcej
Obwieszczenie - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
z dnia 2 września 2019 r. w sprawie oceny oddziaływania na
środowisko przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu
okresu eksploatacji elektrowni jądrowej NPP Rivne w
miejscowości Warash na Ukrainie.
03.09.2019 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Brzozowa
z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie "Budowy nowej hali
produkcyjno - magazynowej z linią wyrobów metalowych, linią
produkcyjną elementów plastikowych i obróbką galwaniczną
wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby
firmy ELAN Sp. z o.o. Sp. k. w Brzozowie przy ul. Rzeszowskiej"
03.09.2019 więcej
Obwieszczenia Burmistrza Brzozowa
w sprawie przystąpienia do sporządzenia: zmiany numer 2
studium, zmiany mpzp Brzozów 4, zmiany mpzp Brzozów 7.
24.07.2019 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Brzozowa
z dnia 16.07.2019 r. w sprawie "Budowy nowej hali produkcyjno -
magazynowej z linią wyrobów metalowych i linią produkcyjną
elementów plastikowych i obróbką galwaniczną wraz z
niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby firmy Elan
Sp. z o.o. i Sp. k. w Brzozowie przy ul. Rzeszowskiej".
17.07.2019 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Brzozowa
z dnia 09.07.2019 r. w sprawie zmiany koncesji nr 199/94 na
wydobywanie ropy naftowej i towarzyszącego gazu ziemnego ze
złoża "Grabownica".
10.07.2019 więcej
Obwieszczenie - Ministra Środowiska
z dnia 26 czerwca 2019 r. - wydobywanie ropy naftowej i
towarzyszącego gazu ziemnego ze złoża "Grabownica".
01.07.2019 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Brzozowa
z dnia 14.06.2019 r. w sprawie "Budowy stacji bazowej telefonii
komórkowej P4 Sp. z o.o. o oznaczeniu BRZ7002_B" na działce nr
1241 położonej w Turzym Polu.
18.06.2019 więcej
Obwieszczenie - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
z dnia 13 czerwca 2019 r. - "Wydobywanie ropy naftowej i
towarzyszącego gazu ziemnego ze złoża Grabownica"
14.06.2019 więcej
Rozporządzenie nr 1/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzozowie
z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie odstrzału sanitarnego
dzików na terenie powiatu brzozowskiego.
14.06.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się