Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie Burmistrza Brzozowa
z dnia 18 października 2021 r. w sprawie przedsięwzięcia pn.:
"„ Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych „ Brzozów" wraz z
niezbędną infrastrukturą i magazynem energii o łącznej mocy
nieprzekraczającej 10 MW, z możliwością realizacji w formie
niezależnych instalacji o dowolnych konfiguracjach mocy lub
budowania w całości, zlokalizowana w miejscowości Brzozów,
gmina Brzozów".
20.10.2021 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Brzozowa
z dnia 12 października 2021 r. w sprawie terminów rozpoczęcia
i zakończenia oraz miejscu planowanych przez Kolo Łowieckie
„BAŻANT" w Brzozowie polowań zbiorowych w sezonie łowieckim
2021/2022.
14.10.2021 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Brzozowa
z dnia 7 października 2021 r. w sprawie przedsięwzięcia pn.:
"Budowa gazociągu średniego c1smenia wraz z przyłączami
gazowymi średniego ciśnienia do budynków mieszkalnych" na
działkach nr 58/11, 40/1, 3125/1, 42/96, 42/95, 42/91, 42/86,
42/85, 42/80, 42175, 42170, 42/65, 42/60, 42/55, 42/48, 42/42,
42/81, 42/82, 42/83 położonych w Brzozowie.
08.10.2021 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Brzozowa
z dnia 7 października 2021 r. w sprawie przedsięwzięcia pn.:
"Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej" na działkach nr 5690,
5077, 5095, 5689 położonych w Starej Wsi.
08.10.2021 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Brzozowa
z dnia 6 października 2021 r. w sprawie przedsięwzięcia pn.:
„Przetwarzanie odpadów z tworzyw sztucznych" na działkach o
nr ewid. 75160 i 75/61 położonych w Brzozowie.
07.10.2021 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Brzozowa
z dnia 4 października 2021 r. w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. „Budowa
gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym
średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego" na działkach nr
693, 700, 867, 868 położonych w Humniskach.
06.10.2021 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Brzozowa
z dnia 27 września 2021 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia
pn.: „Budowa odcinka gazociągu niskiego ciśnienia wraz z
przyłączami gazowymi do budynków mieszkalnych" na działkach
nr 2146/1, 2146/2, 2147, 2148/6 położonych w Grabownicy
Starzeńskiej.
28.09.2021 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Brzozowa
z dnia 21 września 2021 r. w sprawie zawiadomienia o
zakończeniu postępowania administracyjnego wszczętego na
wniosek PSG Sp. z o.o. 38-200 Jasło, ul. Floriańska 112
odnośnie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego na działkach nr 58/11, 40/1, 3125/1, 42/96, 42/95,
42/91, 42/86, 42/85, 42/80, 42175, 42170, 42/65, 42/60, 42/55,
42/48, 42/42, 42/81, 42/82, 42/83 położonych w Brzozowie dla
inwestycji pod nazwą: „Budowa gazociągu średniego ciśnienia
wraz z przyłączami gazowymi średniego ciśnienia do budynków
mieszkalnych"
24.09.2021 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Brzozowa
z dnia 21 września 2021 r. w sprawie zawiadomienia o
zakończeniu postępowania administracyjnego wszczętego na
wniosek Gminy Brzozów odnośnie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach nr 5690,
5077, 5095, 5689 położonych w Starej Wsi dla inwestycji pod
nazwą: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej"
24.09.2021 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Brzozowa
z dnia 17 września 2021 r. w sprawie przedsięwzięcia pn.:
„Budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami
gazowymi średniego ciśnienia do budynków mieszkalnych" na dzi
ałkach nr 5022/4, 5020, 4999, 5024, 5001 położonych w Starej
Wsi.
24.09.2021 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się