Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie Burmistrza Brzozowa
z dnia 23.04.2018 r. - w sprawie wydania decyzji dla
przedsięwzięcia pn.: "budowa kładki dla pieszych w ciągu
drogi powiatowej Nr 2054R Brzozów - Turze Pole w km 0 355 w
miejscowości Brzozów"
24.04.2018 więcej
Obwieszczenie - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
„Likwidacja oczyszczalni ścieków Brzozów - Borkówka i
budowa instalacji przerzutu ścieków z likwidowanej
Oczyszczalni ścieków Brzozów - Borkówka do nowej Oczyszczalni
ścieków Brzozów-Jakla Wielka”
20.04.2018 więcej
Obwieszczenie - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
"Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekami i odpadami w
Gminie Brzozów"
20.04.2018 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Brzozowa
z dnia 28 marca 2018 r. - o wydaniu decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach.
20.04.2018 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Brzozowa
z dnia 16 kwietnia 2018 r. - "Budowa drogi na działkach nr
2301/1, 2301/3, 2301,/2 2302, 2351/37, 2351/35, 2351/33, 2777/26
położonych w Brzozowie".
18.04.2018 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Brzozowa
z dnia 16 kwietnia 2018 r. - "Budowa parkingu dla samochodów
osobowych dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie
Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza na
działce nr 1077/16/ położonej w Brzozowie".
18.04.2018 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Brzozowa
z dnia 12 kwietnia 2018 r. - "Budowa elektroenergetycznej linii
kablowej SN 15 kV"
13.04.2018 więcej
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego
z dnia 12 kwietnia 2018 r. - "Poprawa bezpieczeństwa ruchu
drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 886 Domaradz - Brzozów
- Sanok w miejscowości Stara Wieś"
12.04.2018 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Brzozowa
z dnia 05 kwietnia 2018 r. - "Budowa drogi" na działkach nr
2301/1, 2301/3, 2301/2, 2302, 2351/37, 2351/35, 2351/33, 2777/26
położonych w Brzozowie.
06.04.2018 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Brzozowa
z dnia 05 kwietnia 2018 r. - "Budowa parkingu dla samochodów
osobowych dla szpitala Specjalistycznego w Brzozowie
Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza" na
działce nr 1077/16 położonej w Brzozowie.
06.04.2018 więcej