2016-12-07

Ogłoszenie o konkursie

Burmistrz Brzozowa ogłasza konkurs dla mieszkańców gminy Brzozów zainteresowanych uczestnictwem w projekcie pn. "Montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla gospodarstw domowych na terenie gminy Brzozów".

 

Aktualizacja 31.08.2017:

Zamieszczono informację dot. rozstrzygnięcia konkursu.

Załączniki

  U M O W A.pdf 762,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  R E G U L A M I N.pdf 851,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogloszenie o konkursie.pdf 372,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  deklaracja.doc 108,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  deklaracja.pdf 495,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  kryteria-wyboru-uczestnikow.doc 48,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  kryteria-wyboru-uczestnikow.pdf 210,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ocena techniczna mo...lacji OZE.doc 75 KB (doc) szczegóły pobierz
  Ocena techniczna mo...lacji OZE.pdf 468,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  oswiadczenie-dot-AZBEST.doc 36 KB (doc) szczegóły pobierz
  oswiadczenie-dot-AZBEST.pdf 263,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  oswiadczenie-dot-za...udowanego.doc 36 KB (doc) szczegóły pobierz
  oswiadczenie-dot-za...udowanego.pdf 260,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  oswiadczenie-dot-zm...ieciowego.doc 35 KB (doc) szczegóły pobierz
  oswiadczenie-dot-zm...ieciowego.pdf 259,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  oswiadczenie-o-wyso...e-minimis.doc 36,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  oswiadczenie-o-wyso...e-minimis.pdf 268,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Upoważnienie do re...aminu OZE.doc 37,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Upoważnienie do re...aminu OZE.pdf 269,1 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Dane firm Ocena techniczna.pdf 623,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Dane firm Ocena techniczna-1.docx 121,66 KB (doc) szczegóły pobierz
  Konkurs_OZE_09022017.pdf 206,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2017_Szacowane kosz...eszkańca.xls 50 KB (xls) szczegóły pobierz
  2017_UMOWA Z MIESZK...3.02.2017.pdf 567,74 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2017_załącznik nr...iadczenie.pdf 264,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2017_Załącznik nr...e minimis.pdf 353,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2017_Załącznik nr...ażnienie.pdf 260,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o przed...u terminu.pdf 312,61 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół Komisji ...sowej OZE.pdf 453,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zmiana regulaminu.pdf 371,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja_o_rozstr...1.08.2017.PDF 482,47 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się