2018-03-19

Informacja

Informacja o dofinansowaniu wymiany kotłów grzewczych.

Załączniki

  ogloszenie_o_spotkaniu.pdf 757,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Prezentacja EKOSFER...2.03.2018.pdf 1,51 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zlecenie wyk.weryfi... EKOSFERA.pdf 408,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Prezentacja Brzozó...2.03.2018.pdf 3,03 MB (pdf) szczegóły pobierz
  REGULAMIN Brzozów 331 i 332.pdf 719,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Weryfikacja technic... Brzozów.pdf 311,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  DEKLARACJA Brzozó...331 i 332.pdf 875,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  UMOWA Brzozów kot... grzewcze.pdf 936,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  KONKURS ogłoszenie... Brzozów.pdf 704,45 KB (pdf) szczegóły pobierz
  KONKURS kotły grze...nkingowa.docx 224,41 KB (doc) szczegóły pobierz
  Lista rankingowa ko... Brzozów.pdf 498,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2019_Dodatkowy nab... Brzozów.pdf 459,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2019_Nowy REGULAMIN...331 i 332.pdf 753,68 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2019_DEKLARACJA Br...331 i 332.pdf 899,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2019_UMOWA Brzozó...szek 332 .pdf 1,02 MB (pdf) szczegóły pobierz
  2019_Weryfikacja te... Brzozów.pdf 311,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2019_UMOWA Brzozó...azowe 331.pdf 904,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Dodatkowy nabór - ...4.10.2019.pdf 741,31 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się