Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na
rzecz osób niepełnoprawnych z udziałem środków pochodzących
z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnoprawnych
przyznanych Gminie Brzozów w ramach resortowego Programu
Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty
osoby niepełnosprawnej'' -edycja 2021.
14.10.2021 więcej
Zarządzenie Nr 227/2021 Burmistrza Brzozowa
z dnia 20 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z udziałem
środków pochodzących z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia
Osób Niepełnosprawnych przyznanych Gminie Brzozów w ramach
resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" -edycja 2021 r.
20.09.2021 więcej
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na
rzecz osób niepełnoprawnych z udziałem środków pochodzących
z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnoprawnych
przyznanych Gminie Brzozów w ramach resortowego Programu
Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa"
- edycja 2021.
02.07.2021 więcej
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
na realizację zadania publicznego w w zakresie działalności na
rzecz osób niepełnoprawnych z udziałem środków pochodzących
z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnoprawnych
przyznanych Gminie Brzozów w ramach resortowego Programu
Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty
osoby niepełnosprawnej" -edycja 2021.
23.06.2021 więcej
Ogłoszenie konkursu ofert
na realizację zadań publicznych Gminy Brzozów w roku 2021 r.
14.06.2021 więcej
Ogłoszenie konkursu ofert
na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na
rzecz osób niepełnosprawnych.
09.06.2021 więcej
Ogłoszenie konkursu ofert
na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na
rzecz osób niepełnosprawnych.
31.05.2021 więcej
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania
uzależnieniom i patologiom społecznym w 2021 r. ogłoszonego
zarządzeniem Burmistrza Brzozowa nr 34/2021 z dnia 12 lutego
2021 r.
08.03.2021 więcej
Zarządzenie Nr 51/2021 Burmistrza Brzozowa
z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego
konkursu ofert na realizację zadań z zakresu tworzenia
warunków sprzyjających rozwojowi sportu w gminie Brzozów w
roku 2021.
05.03.2021 więcej
Zarządzenie Nr 34/2021 Burmistrza Brzozowa
z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu
ofert na realizację zadania publicznego w zakresie
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2021
roku.
15.02.2021 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się