Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania
uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 r. ogłoszonego
zarządzeniem Burmistrza Brzozowa nr 31/2020 z dnia 5 lutego 2020
r.
28.02.2020 więcej
Zarządzenie Nr 31/2020 Burmistrza Brzozowa
z dnia 5 lutego 2020r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu
ofert na realizację zadania publicznego w zakresie
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020
roku.
06.02.2020 więcej
Zarządzenie Nr 29/2020 Burmistrza Brzozowa
z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu
projektów, których celem jest realizacja zadania własnego
polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi
sportu w Gminie Brzozów w 2020 roku.
05.02.2020 więcej
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania
patologiom społecznym w 2019 r. ogłoszonego zarządzeniem
Burmistrza Brzozowa nr 23/2019 z dnia 11 lutego 2019 r.
01.03.2019 więcej
Ogłoszenie konkursu ofert
na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania
patologiom społecznym w 2019 roku.
11.02.2019 więcej
Zarządzenie Nr 18/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu
projektów, którym celem jest realizacja zadania własnego
polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi
sportu.
05.02.2019 więcej
Ogłoszenie o konkursie
na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 2 w
Brzozowie, Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Humniskach,
Przedszkola Samorządowego w Starej Wsi.
07.05.2018 więcej
Ogłoszenie o konkursie
na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Humniskach.
07.05.2018 więcej
Informacja
o dofinansowaniu wymiany kotłów grzewczych.
19.03.2018 więcej
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania
patologiom społecznym w 2018 r. ogłoszonego zarządzeniem
Burmistrza Gminy Brzozów nr 17/2018 z dnia 2 lutego 2018 r.
27.02.2018 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się