Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Informacja
o dofinansowaniu wymiany kotłów grzewczych.
19.03.2018 więcej
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania
patologiom społecznym w 2018 r. ogłoszonego zarządzeniem
Burmistrza Gminy Brzozów nr 17/2018 z dnia 2 lutego 2018 r.
27.02.2018 więcej
Zarządzenie Nr 17/2018 Burmistrza Brzozowa z dnia 02.02.2018r.
Zarządzenie Nr 17/2018 Burmistrza Brzozowa z dnia 02.02.2018r. w
sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
02.02.2018 więcej
Informacja o wyborze oferty
dotyczy pisemnego konkursu ofert na wybór Agenta Emisji
obligacji komunalnych emitowanych przez Gminę Brzozów.
27.06.2017 więcej
Zaproszenie
do udziału w konkursie na wybór Agenta Emisji obligacji
komunalnych.
23.06.2017 więcej
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania
patologiom społecznym w 2017 r.
23.02.2017 więcej
Ogłoszenie
dot. konkursu "Odnawialne źródła energii".
12.01.2017 więcej
Ogłoszenie o konkursie
"Montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla
gospodarstw domowych na terenie gminy Brzozów".
07.12.2016 więcej
Informacja o wyniku konkursu
na wyłonienie Partnera do projektu w ramach RPO dla Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020.
07.07.2016 więcej
Ogłoszenie o konkursie
Konkurs dla podmiotów spoza sektora publicznego na wyłonienie
partnera do realizacji zadania. Działanie 3.2 Modernizacja
energetyczna budynków, Wielorodzinne budynki mieszkalne.
07.06.2016 więcej
12