2020-02-28

Klauzule informacyjne Urzędu Miejskiego w Brzozowie

Klauzule informacyjne Wydziału Organizacyjno - Administracyjnego i Kadr

Załączniki

  archiwum zakładowe.docx 14,92 KB (doc) szczegóły pobierz
  archiwum zakładowe.pdf 197,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  e-mail.docx 13,75 KB (doc) szczegóły pobierz
  e-mail.pdf 418,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja publiczna.docx 15,03 KB (doc) szczegóły pobierz
  informacja publiczna.pdf 198,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  interesanci - sekretariat.docx 14,35 KB (doc) szczegóły pobierz
  interesanci - sekretariat.pdf 202,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  monitoring.docx 13,4 KB (doc) szczegóły pobierz
  monitoring.pdf 271,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  nabory na wolne stanowiska.docx 15,11 KB (doc) szczegóły pobierz
  nabory na wolne stanowiska.pdf 198,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  klauzula - rada miejska.docx 15,62 KB (doc) szczegóły pobierz
  klauzula - rada miejska.pdf 542,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  oswiadczenia majątkowe.docx 14,9 KB (doc) szczegóły pobierz
  oswiadczenia majątkowe.pdf 198,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  radni.docx 14,91 KB (doc) szczegóły pobierz
  radni.pdf 196,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  rejestr korespondencji.docx 14,95 KB (doc) szczegóły pobierz
  rejestr korespondencji.pdf 195,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  rejestr upoważnie...mocnictw.docx 15,04 KB (doc) szczegóły pobierz
  rejestr upoważnie...omocnictw.pdf 197,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  skazani i prace społeczne.docx 15 KB (doc) szczegóły pobierz
  skazani i prace społeczne.pdf 195,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  sołtysi.docx 14,93 KB (doc) szczegóły pobierz
  sołtysi.pdf 201,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  sprawy pracownicze.docx 15,04 KB (doc) szczegóły pobierz
  sprawy pracownicze.pdf 196,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  stażyści.docx 17,49 KB (doc) szczegóły pobierz
  stażyści.pdf 273,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  umowy cywilnoprawne.docx 15,01 KB (doc) szczegóły pobierz
  umowy cywilnoprawne.pdf 197,78 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się