2021-06-15

Sprawozdanie za 2020 rok - Jednostki podległe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzozowie

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzozowie

 

Środowiskowy Dom Samopomocy im. Jana Pawła II w Brzozowie

 

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Starej Wsi

 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Brzozowie

 

Zespół Świetlic Środowiskowych w Brzozowie

 

Zespół Ekonimiczno - Administracyjny Szkół w Brzozowie

https://zeasbrzozow.bip.gov.pl/articles/index/sprawozdania-2020/page:1

Załączniki

  Miejski Ośrodek Po...znej 2020.pdf 2,78 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Miejski Ośrodek Sp...i 2020 r..pdf 3,36 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Środowiskowy Dom S...mocy 2020.pdf 2,82 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Warsztat Terapii Za...owej 2020.pdf 3,05 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zakład Gospodarki ...owej 2020.pdf 2,84 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zespół Świetlic ...wych 2020.pdf 2,83 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się