2020-07-03

Sprawozdanie za 2019 rok - jednostki podległe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzozowie

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzozowie

 

Środowiskowy Dom Samopomocy im. Jana Pawła II w Brzozowie

 

Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Brzozowie

 

Zespół Świetlic Środowiskowych w Brzozowie

 

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Starej Wsi

 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Brzozowie

Załączniki

  MOSIR_Brzozów.pdf 3,18 MB (pdf) szczegóły pobierz
  ŚDS_Brzozów.pdf 3,19 MB (pdf) szczegóły pobierz
  ZEAS_Brzozów_cz1.pdf 23,49 MB (pdf) szczegóły pobierz
  ZEAS_Brzozów_cz2.pdf 13,46 MB (pdf) szczegóły pobierz
  ZŚŚ_Brzozów.pdf 2,98 MB (pdf) szczegóły pobierz
  WTZ_Stara_Wieś.pdf 2,93 MB (pdf) szczegóły pobierz
  ZGM_Brzozów.pdf 3,63 MB (pdf) szczegóły pobierz
  MOPS_Brzozów_cz1.pdf 3,01 MB (pdf) szczegóły pobierz
  MOPS_Brzozów_cz2.pdf 85,2 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się