Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Informacja
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu
handlowo-usługowego (użytkowego) Nr 3, położonego w Brzozowie
przy ul. Adama Mickiewicza 16.
23.04.2018 więcej
Informacja
II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości Nr 2719/2 o pow. 417 m2, objętej KW Nr 31978,
położonej w Brzozowie.
23.04.2018 więcej
Komunikat Marszałka Województwa Podkarpackiego
w sprawie uruchomienia pod adresem www.bdo.mos.gov.pl rejestru
podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i
gospodarujących odpadami.
18.04.2018 więcej
Informacja
o stanie kontroli zarządczej w Gminie Brzozów za 2017 rok
13.03.2018 więcej
Ogłoszenie
w sprawie podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli oraz
statystycznej liczby dzieci w publicznych przedszkolach w gminie
Brzozów.
23.02.2018 więcej
Informacja
dotyczy: specjalnych dyżurów w urzędach skarbowych JPK_VAT dla
mikroprzedsiębiorców
19.02.2018 więcej
Ogłoszenie
w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli
oraz statystycznej liczby dzieci w publicznych przedszkolach w
gminie Brzozów.
31.10.2017 więcej
Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Brzozów
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego za 2016 r.
25.05.2017 więcej
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie
w sprawie rozwiązania terytorialnych i obwodowych komisji
wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do organów
jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16
listopada 2014 r.
20.03.2017 więcej
Ogłoszenie
w sprawie podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli oraz
statystycznej liczby dzieci w publicznych przedszkolach w gminie
Brzozów.
08.03.2017 więcej
12