Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Stanowisko pracy: pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych w
Urzędzie Miejskim w Brzozowie
27.09.2017 więcej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Stanowisko pracy: inspektor - pełnomocnik ds. osób
niepełnosprawnych.
14.09.2017 więcej
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Stanowisko pracy: podinspektor ds. lokalizacji inwestycji celu
publicznego i wydawania decyzji o warunkach zabudowy w Wydziale
IGP w Urzędzie Miejskim w Brzozowie.
03.08.2017 więcej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Stanowisko pracy: podinspektor ds. lokalizacji inwestycji celu
publicznego i wydawania decyzji o warunkach zabudowy w Wydziale
Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Funduszy Pomocowych.
12.07.2017 więcej
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Stanowisko pracy: Audytor wewnętrzny w Urzędzie Miejskim w
Brzozowie.
26.04.2017 więcej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Stanowisko pracy: Audytor wewnętrzny w Urzędzie Miejskim w
Brzozowie.
07.04.2017 więcej
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Stanowisko pracy: kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w
Starej Wsi.
24.01.2017 więcej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Starej Wsi
28.12.2016 więcej
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Stanowisko pracy: podinspektor ds. obsługi klienta w Wydziale
Organizacyjno-Administracyjnym i Kadr w Urzędzie Miejskim w
Brzozowie.
20.10.2016 więcej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Stanowisko pracy: Podinspektor ds. obsługi klienta.
27.09.2016 więcej
1234