Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Stanowisko pracy: podinspektor ds. płac w Wydziale
Finansowo-Budżetowym w Urzędzie Miejskim w Brzozowie.
22.03.2018 więcej
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Stanowisko pracy: podinspektor ds. dowodów osobistych i
obronności w Wydziale Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w
Brzozowie.
22.03.2018 więcej
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Stanowisko pracy: podinspektor ds. realizacji inwestycji gminnych
w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Funduszy
Pomocowych w Urzędzie Miejskim w Brzozowie.
14.03.2018 więcej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Stanowisko pracy: podinspektor ds. realizacji inwestycji gminnych
w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Funduszy
Pomocowych.
27.02.2018 więcej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Stanowisko pracy: podinspektor ds. płac w Wydziale
Finansowo-Budżetowym
27.02.2018 więcej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Stanowisko pracy: podinspektor ds. dowodów osobistych i
obronności w Wydziale Spraw Obywatelskich
27.02.2018 więcej
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Stanowisko pracy: Inspektor-informatyk w Wydziale
Organizacyjno-Administracyjnym i Kadr w Urzędzie Miejskim w
Brzozowie.
16.02.2018 więcej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Stanowisko pracy: inspektor - informatyk w Wydziale
Organizacyjno-Administracyjnym i Kadr
31.01.2018 więcej
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Stanowisko pracy: pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych w
Urzędzie Miejskim w Brzozowie
27.09.2017 więcej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Stanowisko pracy: inspektor - pełnomocnik ds. osób
niepełnosprawnych.
14.09.2017 więcej
1234