2016-01-07

Elektroniczna skrzynka podawcza

Adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miejskiego w Brzozowie na portalu ePUAP:

 

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/3w658bsblb

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie ePUAP.

Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (7:30 – 15:30) do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Brzozowie mieszczącej się w pokoju nr 114 przy ul. Armii Krajowej 1 w Brzozowie na następujących nośnikach danych:

 • Pamięć masowa USB 1.1, 2.0 lub 3.0,
 • Płyta CD-RW, DVD+RW.

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes. Akceptowalne formaty załączników to:

 • DOC,
 • DOCX,
 • RTF,
 • XLS,
 • XLSX,
 • CSV,
 • TXT,
 • GIF, TIF, BMP, JPG,
 • PDF,
 • ZIP.

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.