Szukaj artykułów
Od Do

Wyniki wyszukiwania

Ilość znalezionych: 3959

123456789

Tytuł Autor Data udostępnienia  
1 Zarządzenie Nr 252/2021 Burmistrza Brzozowa Tomasz Tabisz 2021-10-22 zobacz
2 Zarządzenie Nr 250/2021 Burmistrza Brzozowa Tomasz Tabisz 2021-10-22 zobacz
3 Ogłoszenie o przetargu Tomasz Tabisz 2021-10-22 zobacz
4 Ogłoszenie o przetargu Tomasz Tabisz 2021-10-22 zobacz
5 Protokół Nr 10/2021 Tomasz Tabisz 2021-10-22 zobacz
6 Informacja Tomasz Tabisz 2021-10-22 zobacz
7 Zarządzenie Nr 249/2021 Burmistrza Brzozowa Tomasz Tabisz 2021-10-21 zobacz
8 Zarządzenie Nr 248/2021 Burmistrza Brzozowa Tomasz Tabisz 2021-10-21 zobacz
9 Zarządzenie nr 247/2021 Burmistrza Brzozowa Tomasz Tabisz 2021-10-21 zobacz
10 Zarządzenie nr 246/2021 Burmistrza Brzozowa Tomasz Tabisz 2021-10-21 zobacz
11 Informacja Tomasz Tabisz 2021-10-21 zobacz
12 Zarządzenie Nr 245/2021 Burmistrza Brzozowa Tomasz Tabisz 2021-10-20 zobacz
13 Zarządzenie Nr 244/2021 Burmistrza Brzozowa Tomasz Tabisz 2021-10-20 zobacz
14 Zarządzenie nr 243/2021 Burmistrza Brzozowa Tomasz Tabisz 2021-10-20 zobacz
15 Obwieszczenie Burmistrza Brzozowa PAWEŁ BOROŃ 2021-10-20 zobacz
16 XLIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Brzozowie PAWEŁ BOROŃ 2021-10-20 zobacz
17 Zarządzenie Nr 242/2021 Burmistrza Brzozowa PAWEŁ BOROŃ 2021-10-18 zobacz
18 Konsultacje z organizacjami pozarządowymi na 2022 r. PAWEŁ BOROŃ 2021-10-18 zobacz
19 Zarządzenie Nr 241/2021 Burmistrza Brzozowa PAWEŁ BOROŃ 2021-10-18 zobacz
20 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert Tomasz Tabisz 2021-10-14 zobacz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się