Szukaj artykułów
Od Do

Wyniki wyszukiwania

Ilość znalezionych: 3783

123456789

Tytuł Autor Data udostępnienia  
1 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021 Tomasz Tabisz 2021-08-03 zobacz
2 Zarządzenie Nr 177/2021 Burmistrza Brzozowa Tomasz Tabisz 2021-08-03 zobacz
3 Zarządzenie Nr 176/2021 Burmistrza Brzozowa Tomasz Tabisz 2021-08-03 zobacz
4 Zarządzenie Nr 175/2021 Burmistrza Brzozowa Tomasz Tabisz 2021-08-03 zobacz
5 Zarządzenie Nr 174/2021 Burmistrza Brzozowa Tomasz Tabisz 2021-08-03 zobacz
6 Zarządzenie Nr 173/2021 Burmistrza Brzozowa Tomasz Tabisz 2021-08-03 zobacz
7 Zarządzenie Nr 172/2021 Burmistrza Brzozowa Tomasz Tabisz 2021-08-03 zobacz
8 Zarządzenie Nr 171/2021 Burmistrza Brzozowa Tomasz Tabisz 2021-08-03 zobacz
9 Zarządzenie Nr 170/2021 Burmistrza Brzozowa Tomasz Tabisz 2021-08-03 zobacz
10 Zarządzenie Nr 169/2021 Burmistrza Brzozowa Tomasz Tabisz 2021-08-03 zobacz
11 Obwieszczenie Burmistrza Brzozowa Tomasz Tabisz 2021-08-02 zobacz
12 Protokół Nr 7/2021 Tomasz Tabisz 2021-07-30 zobacz
13 Obwieszczenie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Tomasz Tabisz 2021-07-30 zobacz
14 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Tomasz Tabisz 2021-07-29 zobacz
15 Zarządzenie Nr 168/2021 Burmistrza Brzozowa Tomasz Tabisz 2021-07-29 zobacz
16 Zarządzenie Nr 167/2021 Burmistrza Brzozowa Tomasz Tabisz 2021-07-29 zobacz
17 Zarządzenie Nr 166/2021 Burmistrza Brzozowa Tomasz Tabisz 2021-07-29 zobacz
18 Raport z audytu dostępności architektonicznej Tomasz Tabisz 2021-07-28 zobacz
19 Decyzja - Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej Tomasz Tabisz 2021-07-28 zobacz
20 Zarządzenie Nr 165/2021 Burmistrza Brzozowa Tomasz Tabisz 2021-07-27 zobacz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się