Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 148/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie podania do publicznej
wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy
Brzozów.
19.07.2019 więcej
Zarządzenie Nr 147/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie oddania w dzierżawę
nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzozów
położonych w miejscowości Brzozów.
18.07.2019 więcej
Zarządzenie Nr 146/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie określenia zasad (polityki)
rachunkowości "Projektu" objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.
18.07.2019 więcej
Zarządzenie Nr 145/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie określenia zasad (polityki)
rachunkowości "Projektu" objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.
18.07.2019 więcej
Zarządzenie Nr 144/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
Gminy Brzozów na rok 2019.
16.07.2019 więcej
Zarządzenie Nr 143/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie powierzenia pełnienia
obowiązków Dyrektora Brzozowskiego Domu Kultury w Brzozowie.
12.07.2019 więcej
Zarządzenie Nr 142/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie odwołania Dyrektora
Brzozowskiego Domu Kultury w Brzozowie.
10.07.2019 więcej
Zarządzenie Nr 141/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie powołania zespołu
powypadkowego.
04.07.2019 więcej
Zarządzenie Nr 140/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia
nieruchomości Nr 6192/4, położonej w Przysietnicy na mienie
komunalne Gminy Brzozów.
04.07.2019 więcej
Zarządzenie Nr 139/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa
w samochodzie służbowym Gminy Brzozów.
04.07.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się