Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 168/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu
nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu.
14.08.2019 więcej
Zarządzenie Nr 167/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na zadanie: "Przebudowa dróg gminnych na terenie
Gminy Brzozów".
14.08.2019 więcej
Zarządzenie Nr 166/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w
podległych jednostkach sektora finansów publicznych.
13.08.2019 więcej
Zarządzenie Nr 165/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: "Przebudowa
drogi gminnej nr 115521R (ul. Piastowa) w km 0 000,00-0 715,51 w
Brzozowie".
07.08.2019 więcej
Zarządzenie Nr 164/2019 Burmistrza Brzozowa
zmieniające Zarządzenie Nr 54/A/2017 Burmistrza Brzozowa z dnia
15 marca 2017 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji
Socjalnej w Urzędzie Miejskim w Brzozowie.
07.08.2019 więcej
Zarządzenie Nr 163/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie przedłużenia okresu
obowiązywania umowy najmu lokalu socjalnego, położonego w
Brzozowie przy ul. Legionistów 14.
07.08.2019 więcej
Zarządzenie Nr 162/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie przedłużenia okresu
obowiązywania umowy najmu lokalu socjalnego, położonego w
Brzozowie przy ul. Legionistów 14.
07.08.2019 więcej
Zarządzenie Nr 161/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie przedłużenia okresu
obowiązywania umowy najmu lokalu socjalnego, położonego w
Brzozowie przy ul. Legionistów 14.
07.08.2019 więcej
Zarządzenie Nr 160/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie przedłużenia okresu
obowiązywania umowy najmu lokalu socjalnego, położonego w
Brzozowie przy ul. Legionistów 14.
07.08.2019 więcej
Zarządzenie Nr 159/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie przedłużenia okresu
obowiązywania umowy najmu lokalu socjalnego, położonego w
Brzozowie przy ul. Legionistów 14.
07.08.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się