Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 230/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 31 października 2019 r. w sprawie powołania Dyrektora
Brzozowskiego Domu Kultury w Brzozowie.
06.11.2019 więcej
Zarządzenie Nr 229/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 31 października 2019 r. w sprawie powołania komisji w
celu przeprowadzenia inwentaryzacji robót budowlanych i
urządzeń wykonywanych w ramach inwestycji pn: "Rozbudowa
szkoły Podstawowej w Turzym Polu o salę gimnastyczną oraz
dodatkowe pomieszczenia szkolne - etap II", zgodnie z zapisami
umowy nr 44/2018 z dnia 27.02.2018 r.
06.11.2019 więcej
Zarządzenie Nr 228/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 31 października 2019 r. w sprawie powołania komisji w
celu przeprowadzenia inwentaryzacji robót budowlanych i
urządzeń wykonywanych w ramach inwestycji pn: "Rozbudowa
szkoły Podstawowej w Zmiennicy o salę gimnastyczną", zgodnie z
zapisami umowy nr 306/2016 z dnia 03.11.2016 r.
06.11.2019 więcej
Zarządzenie Nr 227/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 31 października 2019 r. w sprawie oddania w dzierżawę
nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzozów,
położonych na terenie Gminy Brzozów.
06.11.2019 więcej
Zarządzenie Nr 226/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 31 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na
stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Brzozowie.
31.10.2019 więcej
Zarządzenie Nr 225/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 31 października 2019 r. w sprawie podania do publicznej
wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy
Brzozów.
31.10.2019 więcej
Zarządzenie Nr 224/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 31 października 2019 w sprawie wprowadzenia zmian w
budżecie Gminy Brzozów na rok 2019.
31.10.2019 więcej
Zarządzenie Nr 223/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 30 października 2019 r. w sprawie przedłużenia okresu
obowiązywania umowy najmu lokalu socjalnego, położonego w
Brzozowie przy ul. Legionistów 14.
31.10.2019 więcej
Zarządzenie Nr 222/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 30 października 2019 r. w sprawie przedłużenia okresu
obowiązywania umowy najmu lokalu socjalnego, położonego w
Brzozowie przy ul. Legionistów 14.
31.10.2019 więcej
Zarządzenie Nr 221/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 28 października 2019 r. w sprawie przedłużenia okresu
obowiązywania umowy najmu lokalu socjalnego, położonego w
Brzozowie przy ul. Legionistów 14.
30.10.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się