Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 178/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie wykazania lokalu użytkowego
do wynajmu w drodze przetargu.
23.08.2019 więcej
Zarządzenie Nr 177/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie wykazania lokalu użytkowego
do wynajmu w drodze bezprzetargowej.
23.08.2019 więcej
Zarządzenie Nr 176/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia
inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej i powołania komisji
inwentaryzacyjnej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Przysietnicy.
23.08.2019 więcej
Zarządzenie Nr 175/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia
inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej i powołania komisji
inwentaryzacyjnej w Szkole Podstawowej w Zmiennicy.
23.08.2019 więcej
Zarządzenie Nr 174/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia
inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej i powołania komisji
inwentaryzacyjnej w Szkole Podstawowej w Starej Wsi.
23.08.2019 więcej
Zarządzenie Nr 173/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w
budżecie Gminy Brzozów na rok 2019.
22.08.2019 więcej
Zarządzenie Nr 172/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie przedłużenia dzierżawy
nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzozów,
położonych na terenie miasta Brzozowa.
19.08.2019 więcej
Zarządzenie Nr 171/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska
dyrektora Szkoły Podstawowej w Zmiennicy.
14.08.2019 więcej
Zarządzenie Nr 170/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska
dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Przysietnicy.
14.08.2019 więcej
Zarządzenie Nr 169/2019 Burmistrza Brzozowa
z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska
dyrektora Szkoły Podstawowej w Starej Wsi.
14.08.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się